S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan Ngay The gii Cham soc Thu tao

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The gii Cham soc Thu tao.

Hong Thuy chuyen ng

Vatican (Vatican News 1-09-2019) - "Chung ta hay chon s song", ng ch en khi qua muon. o la li keu goi cua c Thanh Cha Phanxico trong S iep nhan Ngay The gii Cham soc Thu Tao. c Thanh Cha keu goi hay thc hien nhng hanh trnh co tam nhn xa, hng ve tng lai, bang cach biet t bo hom nay e bao am cho tng lai.

 

Toan van S iep:

Cong trnh sang tao tot ep

"Thien Chua thay the la tot ep" (St 1,25). Ngay t au sach Kinh Thanh, Thien Chua a ngam nhn cong trnh sang tao cua mnh vi tnh yeu thng. T at ai co the c tru cho en nc nuoi dng s song, t nhng cay tro sinh hoa trai cho en cac thu vat cung chia se can nha chung cua chung ta, moi s eu quy gia trong mat Thien Chua, ang tang ban cho con ngi cong trnh tao dng nh mon qua quy gia e gn gi cham soc.

ch ky, ham muon chiem hu huy hoai thien nhien

That la tham kch, li ap lai cua con ngi vi mon qua nay a b ghi dau bi toi loi, tnh ch ky va ham muon chiem hu va boc lot. Chu ngha ca nhan va li ch rieng a bien cong trnh sang tao, ni gap g va chia se, thanh chien trng cua canh tranh va xung ot. Nh the chnh moi trng b ri vao tnh trang nguy hiem. S suy thoai moi trng a gia tang trong nhng thap ky gan ay: s o nhiem lien tuc, viec khong ngng s dung nhien lieu hoa thach, viec khai thac nong nghiep tham canh va nan pha rng ang lam nhiet o toan cau tang len tren mc an toan. S gia tang cng o va tan suat cua cac hien tng thi tiet cc oan va s sa mac hoa cua at ang a nhng ngi de b ton thng nhat oi mat vi kho khan. S tan chay cua cac song bang, s khan hiem cua nc, s lang quen cac lu vc nc va s hien dien ang ke cua nha va hat nha trong cac ai dng cung la nhng s that ang lo ngai; ieu nay khang nh rang can cap bach co cac can thiep khong con co the tr hoan them na. Chung ta a gay ra tnh trang khan cap ve kh hau, e doa nghiem trong en thien nhien va cuoc song, bao gom ca cuoc song cua chnh chung ta.

Song nh anh em trong ngoi nha chung

Trong thc te, chung ta a quen mnh la ai: cac thu tao giong hnh anh Thien Chua (xem St 1,27), c mi goi song nh anh ch em trong ngoi nha chung. Chung ta khong c tao thanh e tr thanh nhng bao chua, nhng la e trung tam cua mang li s song gom hang trieu chung loai ma ang Tao Hoa cua chung ta a yeu thng ket noi lai v chung ta. ay la luc tai kham pha n goi la con Chua cua chung ta, la cac anh ch em va ngi cham soc cong trnh sang tao. ay la thi gian sam hoi va hoan cai, tr ve coi nguon: chung ta la cac thu tao c tuyen chon cua Thien Chua, ang vi long tot lanh mi goi chung ta yeu quy s song va song hiep thong, noi ket vi toan the thu tao.

"Thi gian cua thu tao"

V ly do nay, toi ac biet khuyen khch cac tn hu cau nguyen trong nhng ngay nay, ang c c hanh nh "Thi gian cua thu tao", la ket qua cua mot sang kien ai ket hp thi. Thi gian gia tang cau nguyen va no lc v ngoi nha chung cua chung ta bat au t hom nay, 1/9, Ngay The gii Cau nguyen cho viec Cham soc Thu tao, va ket thuc vao ngay 4/10, le thanh Phanxico Assisi. ay la c hoi e en gan cac anh ch em thuoc cac he phai Kito khac hn. Toi ac biet ngh en cac tn hu Chnh Thong giao a c hanh Ngay nay t 30 nam. Trong boi canh cua khung hoang sinh thai anh hng en moi ngi, chung ta cung hay cam thay gan gui vi tat ca nhng ngi nam n thien ch c mi goi thang tien s cham soc mang li s song ma chung ta la thanh phan.

Thi gian hoc quen vi viec cau nguyen qua thien nhien

ay la thi gian e lam quen vi viec cau nguyen, am chm trong thien nhien, ni ma long biet n oi vi Thien Chua, ang Sang tao, phat sinh mot cach t nhien. Thanh Bonaventura, ngi ca ngi s khon ngoan theo tinh than cua thanh Phanxico, a noi rang cong trnh sang tao la "cuon sach" au tien ma Thien Chua a m ra trc mat chung ta, bi v khi chiem ngam s a dang co trat t va xinh ep cua no, chung ta c dan en yeu men va ca ngi ang Tao Hoa (cfr Breviloquium, II,5.11). Trong cuon sach nay, moi sinh vat c ban cho chung ta nh "li cua Thien Chua" (xem Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). Trong thinh lang va trong cau nguyen chung ta co the lang nghe ban giao hng cua thu tao, thuc giuc chung ta thoat ra khoi s khep kn t quy chieu e cam thay c bao boc trong s du dang cua Chua Cha va vui mng chia se nhng mon qua chung ta nhan c. Theo ngha nay, chung ta co the noi rang s sang tao, nh mot mang li s song, ni gap g vi Chua va vi ngi khac, la "mang li xa hoi cua chnh Chua" (Tiep kien chung danh cho cac ngi hng dan va hng ao vien cua Chau Au, ngay 3/8/2019). Thien nhien gi hng cho chung ta cat cao bai ca ngi khen cua vu tru oi vi ang Tao Hoa, nh Kinh Thanh day: "Hay chuc tung c Chua, hi tat ca sinh vat nay mam tren trai at; ca ngi va ton vinh Ngi qua nhieu the ky "(n 3,76).

Thi gian suy t ve cach song huy hoai cua chung ta

ay la thi gian e suy t ve cach song cua chung ta va ve nhng quyet nh hang ngay cua chung ta trong viec chon la thc pham, viec tieu dung, di chuyen, s dung nc, nang lng va nhieu tai nguyen khac, co the thng thieu suy ngh va co hai nh the nao. Nhieu ngi trong chung ta hanh ong nh nhng bao chua oi vi thien nhien. Chung ta hay chon thay oi, va ap dung loi song n gian va ton trong hn! Bay gi la luc e t bo s phu thuoc cua chung ta vao nhien lieu hoa thach va chuyen sang cac dang nang lng sach va nen kinh te ben vng va tuan hoan cach nhanh chong va dt khoat. Chung ta cung hay hoc cach lang nghe ngi ban a, nhng ngi ma s khon ngoan lau i cua ho co the day chung ta cach song trong moi quan he tot hn vi moi trng.

Thi gian am nhan cac hoat ong ngon s

ay cung la thi gian am nhan cac hoat ong ngon s. Nhieu ngi tre ang len tieng tren the gii, keu goi nhng chon la can am. Ho cam thay that vong bi rat nhieu li ha khong c thc hien, bi nhng cam ket c a ra va sau o b pht l v nhng li ch ch ky hoac khong phu hp. Ngi tre nhac nh chung ta rang trai at khong phai la mot vat s hu e phung ph, ma la mot gia san c lu truyen. Ho nhac nh chung ta rang hy vong vao ngay mai khong phai la mot tnh cam cao quy, ma la mot nhiem vu keu goi hanh ong cu the ay va bay gi. Chung ta n ho nhng cau tra li thc s, khong phai nhng li noi suong; nhng hanh ong ch khong phaiao tng.

Noi khong vi s tham lam cua chu ngha tieu thu

Li cau nguyen va keu goi cua chung ta trc het nham nang cao nhan thc cua cac nha lanh ao chnh tr va dan s. Toi ngh ac biet en nhng chnh phu se gap nhau trong nhng thang ti e canh tan cac cam ket quyet nh e hng hanh tinh ti s song ch khong phai s chet. Nhng li ma ong Mose tuyen bo vi dan chung nh mot di chuc thieng lieng trc ngng ca at Ha en trong tam tr: V the, hay chon s song, e cac ngi va con chau cac ngi co the song (nl 3,19). Chung ta co the ap dung nhng li ngon s o cho chnh mnh va cho tnh trang cua trai at chung ta. Chung ta hay chon s song! Hay noi "khong" vi s tham lam cua chu ngha tieu thu va vi ao tng ve s toan nang, v ay la nhng con ng chet. Chung ta hay thc hien nhng hanh trnh hng en tng lai, c thc hien bi viec t bo co trach nhiem ngay hom e bao am trien vong cho cuoc song ngay mai. Chung ta ng nhng bo vi ly luan ngoan co cua viec thu kiem li nhuan de dang nhanh chong, nhng hay nhn vao tng lai chung cua chung ta!

Cac chnh quyen cam thay trach nhiem cua mnh

Theo ngha nay, Hoi ngh thng nh sap ti cua Lien Hiep quoc e Hanh ong v Kh hau co tam quan trong ac biet. Tai hoi ngh nay, cac chnh phu se co trach nhiem bay to y ch chnh tr e thc hien cac bien phap quyet liet, e nhanh nhat co the, at c mc phat thai kh nha knh bang khong va han che mc tang trung bnh cua nhiet o toan cau xuong 1,5 o C so thi tien cong nghiep, theo cac muc tieu cua Thoa thuan Paris. Thang ti, vao thang 10, khu vc Amazon, ni ma tnh toan ven b e doa nghiem trong, se la chu e cua mot Hoi ngh ac biet cua Thng hoi ong Giam muc. Chung ta hay nam lay nhng c hoi nay e ap lai tieng khoc cua ngi ngheo va cua trai at cua chung ta!

Moi ngi co trach nhiem cong tac e det nen mang li s song

Moi nam n Kito hu, moi thanh vien trong gia nh nhan loai, co the hoat ong nh mot si ch mong manh nhng oc ao va khong the thieu, trong viec det nen mot mang li s song om lay moi ngi. Xin cho chung ta cam thay c th thach, vi li cau nguyen va cam ket, am nhan trach nhiem cua chung ta oi vi viec cham soc thu tao. Xin Thien Chua, "ang yeu quy s song", (Kn 11,26), ban cho chung ta s can am e lam ieu tot ma khong can ch i ngi khac bat au, hoac ch cho en khi qua muon.

Vatican ngay 1 thang 9 nam 2019

Phanxico, Giao hoang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page