Khoa Thng Huan ve i song Thanh hien

cho Lien Tu S Tong Giao Phan Hue 2019

 

Khoa Thng Huan ve i song Thanh hien cho Lien Tu S Tong Giao Phan Hue 2019.

BBT TGP Hue


Khoa Thng Huan ve i song Thanh hien cho Lien Tu S Tong Giao Phan Hue 2019.


Hue (WH 27-08-2019) - Khoa hoc thng huan ve i song Thanh hien cua Lien Tu S Tong Giao Phan Hue bat au t 19 thang 08 nam 2019 en 23 thang 08 nam 2019. Vi hai e tai: "Ru mi - Bau da mi"- Ban nh hng cua Bo cac Hoi dong thanh hien va Tu oan tong o, va Tong huan hau Thng hoi ong Giam muc ve Gii tre "Christus vivit", cac Tu s nam n tham d a co nhng ngay hoc hoi, boi dng that chat lng qua s chia se nhiet tnh, ay kinh nghiem, uyen tham va het sc xac tn cua N tu Maria Le Th Thanh Nga (CND), Cha Giuse Vu Trong Tai (SDB) va Cha Giuse Nguyen Ngoc Vinh (SDB).

e tai "Ru mi - Bau da mi" cua ban nh hng, qua s chia se cua N tu Maria Thanh Nga a giup cho moi tu s hieu ro c Giesu chnh la "Ru Mi - Ru Ngon", von a co t i i va luon luon mi me. Chnh Ngi a thoi luong sinh kh mi vao chung ta, o la s t do ch thc, s t do noi tam. "Bau Da Mi" chnh la i song thanh hien cua moi tu s. Ban nh hng giup cho moi ngi xet duyet lai i song cua chnh mnh. Trc nhng thach o tinh vi va s phat trien "en chong mat" cua thi ai, lieu moi ngi co u "tam" va u "tam" e vt qua, e thch ng va trung thanh vi c Kito? V, "Ru mi th bau cung phai mi" (x. Mc 2,22; Mt 9,17).

e co "Bau da mi", i thanh hien phai dam m tung coi long e dan than vao s mi la cua Vng Quoc Chua Kito; song trong s trung thanh vi Chua Thanh Than; song tng quan mat thiet vi c Kito; va can thay oi tng quan y thc he. Cha Giuse Vu Trong Tai (SDB) cung bat m cho anh ch em tu s b quyet e xay dng tnh hiep thong huynh e trong cong oan va lam cho i song ngi thanh hien bnh an, hanh phuc o la ng bao gi e thieu "e Nhat Bac Ai Tu". Ngai nhac nh cac tu s: "Phai mi Chua Giesu en trong can nha tam hon ta nh tai tiec ci Cana xa. V co Chua Giesu la co bac ai, co tnh yeu, co niem vui, co hoan lac va an sung ma ta khong bao gi uong can".

Ngoai cac gi hoc, cac tham d vien co nhieu c hoi e chia se cho nhau nhng kinh nghiem, nhng trai nghiem va nhng u t, khac khoai cho mot "tng lai ti sang" hn, trong i song thanh hien cung nh tren cac neo ng phuc vu. Hnh thc chia se nhom theo s vu ac thu: ieu hanh Hoi dong, huan luyen, phu trach cong oan, v.v., la c hoi tuyet vi cho anh ch em c chia se cho nhau nhng cam nhan rat rieng t en t kinh nghiem ca nhan.

Cha Giuse Nguyen Ngoc Vinh (SDB) tot nghiep tien s Kinh Thanh tai Roma, hien la giao s Kinh thanh. Uyen tham ve tri thc nhng cung rat sau sac ve kinh nghiem noi tam thieng lieng, am me oc sach, ham thch hoc hoi, ac biet tinh te va nhay ben vi cai ep va cai thien trong moi canh huong. Nhng t chat nay cua cha a that s thu hut s chu y lang nghe t cac hoc vien qua bai chia se ve Tong huan "Christus vivit."

Vi nhieu kinh nghiem lam viec vi gii tre trong va ngoai nc, Cha Giuse a khong nhng giup cac hoc vien hoc hoi, ao sau mot cach chi tiet ve tong huan ma con chia se nhng kinh nghiem rat thc te va bo ch trong viec muc vu gii tre.

Tong huan Christus Vivit - c Kito Hang Song la mot kim ch nam cho muc vu ngi tre va n goi hom nay, ay la mot tong huan the hien s gan gui va quan tam ac biet vi ngi tre. Tong huan the hien s tch cc va lac quan khi nhn ve ngi tre, ong thi cung mi goi nhng ngi lam cong tac muc vu cho ngi tre phai "chuyen ong" e co the hieu c ngi tre hom nay.

That vay, ngi tre hom nay muon nghe nhng chng nhan hy vong, chng nhan niem tin va tnh yeu hn la thay day cac giao ieu; ngi tre hom nay can c ong hanh, hng dan ch khong muon b ket an va phan xet; va ho cung can s thau hieu va cam thong. Bi le, ang sau nhng cai goi la nong can, hi ht, de sai lam, de that vong va de bo cuoc, ngi tre co nhieu khat vong, am me, gia tr, ve ep va noi lc ma ch co nhng ai hieu c ngi tre th mi nhan ra. c Thanh Cha Phanxico a that tinh te va a ung cham c nhu cau cua ngi tre. Ngai a i bc trc, cui xuong, dung ngon ng gan gui, yeu thng va tch cc e noi vi ngi tre trong t the kien nhan va san sang lang nghe. Hn the na, ngai a khong ngai a ra nhng muc tieu to ln e ngi tre vn ti nhng ong thi cung hng ho am am nhn vao c Kito nh ch en cua mnh.

Ngoai ra, Tong huan cung gi nhac rang e co the hng dan, ong hanh ngi tre mot cach hieu qua, ngi lam cong tac muc vu nay can co mot kinh nghiem sau sac ve tng quan vi Chua e co the ong hanh vi ngi tre bang chnh kinh nghiem cua mnh thay cho nhng ly thuyet suong. c Giao Hoang Phanxico cung that tinh te khi dung nhng con ngi trong Kinh Thanh hay nhng ac iem ni chnh Chua Giesu ma rat gan gui vi ngi tre e noi vi ho. ay la mot phng phap s pham can thiet khi ong hanh vi ngi tre.

Trong suot khoa boi dng, moi ngay cac Dong phu trach lam linh hoat vien va chu trach nhiem gi gn moi trng, khong gian sach ep. Moi Dong co mot net ti xinh, rat rieng lam nen s a dang, phong phu cua vn hoa gia nh Lien Tu S Tong Giao Phan Hue.

Ket thuc moi e tai, cac thanh vien ai dien cho Lien tu s Tong Giao Phan Hue bay to long tri an quy N tu va quy Cha ve nhng chia se sau sac, giup cho cac tham d vien co mot tam thc mi, tam nhn mi va mot quyet tam mi trong i song thanh hien e thi hanh vai tro ngon s trong mot xa hoi ay van minh nhng cung lam thach o hom nay.

Cac thanh vien tham d cung bay to tam tnh biet n oi vi s quan tam cua Cha Anton Huynh ay, Pho Be Tren Tong Quyen Dong Thanh Tam Hue, ac trach Lien Tu s Tong Giao Phan Hue, qua s hien dien tch cc cua Ngai suot khoa hoc, cung nh ban ieu hanh cua Lien Tu s Giao phan cung la Ban To chc, a tao moi ieu kien thuan li e cac Tu s nam n tham d khoa thng huan c boi them dng chat tinh than cho i song thanh hien.

Gia nh Lien Tu S Tong Giao Phan Hue xin tri an c Tong Giam Muc Giuse, Cha Giam oc Trung tam Muc vu Hue va quy an nhan a cau nguyen, tao moi ieu kien thuan li cho khoa boi dng nam nay. Nguyen xin Thien Chua, nguon mach moi n lanh, ban muon phuc lanh xuong tren c Tong Giam Muc Giuse va quy moi ngi.

Xin Chua chuc lanh e nhng g cac hoc vien thu nhan c trong khoa boi dng c tro sinh hoa trai tot lanh trong i song thanh hien va trong cuoc i s vu, e moi hoc vien gop phan xay dng gia nh Lien Tu S Tong Giao Phan Hue ngay mot ln manh trong s thanh thien, trong tnh hiep thong va nhat la hang hai ra i, theo li mi goi cua c Thanh Cha Phanxico "en cac vung ngoai bien" e rao giang Tin Mng va tr nen mot "Christus vivit" ni moi trng mnh song va phuc vu, lam lan toa "e nhat bac ai tu" gia long i hom nay.

Nguon: TGP Hue

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page