Th keu goi cua Hoi ong Giam Muc Sri Lanka

Sau Hau Qua Cuoc Khung Bo

Trong Ngay Chua Nhat Phuc Sinh

 

Th keu goi cua Hoi ong Giam Muc Sri Lanka Sau Hau Qua Cuoc Khung Bo Trong Ngay Chua Nhat Phuc Sinh.

Van Viet

Sri Lanka (WH 13-08-2019) - Sau khi anh gia tnh hnh at nc do hau qua cua cuoc tan cong khung bo vao Chu nhat Phuc sinh khien hn 250 thng dan va ngi nc ngoai b giet va hang tram ngi b thng nang, Hoi ong Giam muc Sri Lanka, trong hoi ngh gan ay, a a ra li keu goi tha thiet oi vi chnh phu rang mot cuoc ieu tra cong bang can c tien hanh va cac thu pham can c a ra trc phap luat.

Hoi ngh cung nhan thay trong tam cua cac cuoc ieu tra ma chnh phu ang tien hanh ch e tm ra nhng ngi chu trach nhiem cho nhng sai sot nghiem trong trong van e an ninh, ch khong ieu tra e xac nh ro thu pham va nhng ngi ong pham, cung nh cha a ra nhng bien phap hieu qua nham ngan chan hanh ong khung bo trong tng lai. ieu o khien cho ngi dan van con song trong lo au va s hai.

Hiep thong vi Hoi ong Giam Muc Sri Lanka, chung ta cung cau nguyen e hoa bnh va hoa hp lau dai sm khoi phuc tren at nc nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page