Cac Kito hu Pakistan

b oi x nh cong dan hang hai

 

Cac Kito hu Pakistan b oi x nh cong dan hang hai.

Ngoc Yen

Karachi (Vatican News 13-08-2019) - Ngay 11 thang 8 tai Pakistan c chon la Ngay cac nhom thieu so. Len tieng trong dp nay c Hong y Joseph Coutts, Tong Giam muc Karachi noi vi Hang tin Fides cua Bo Truyen giao: "Chung toi la ngi Pakistan, chung toi khong phai la ngi di c, chung toi sinh ra va ln len Pakistan va chung toi a song ay trong nhieu the ky trc khi Pakistan oc lap. Chung toi khong the b oi x nh nhng cong dan hang hai".

c Hong y nhac en bai phat bieu lch s cua ong Mohammad Ali Jinnah, ngi sang lap nc Pakistan ngay 11 thang 8 nam 1947. Ong bao am vi moi ngi: "Nhng ngi co niem tin khac vi Hoi giao eu la cong dan Pakistan, vi quyen va ngha vu ngang nhau". c Hong Y khang nh: "V the, tat ca chung toi phai c oi x nh mot cong dan, bnh ang nh moi cong dan khac trong tat ca moi s va tron 365 ngay cua nam, khong can phai co mot ngay cho cac nhom thieu so Pakistan".

ong gop cho s phat trien cua at nc

c Hong y cho biet, t khi at nc c oc lap, cac Kito hu a ong gop cho s phat trien cua at nc, va ngay hom nay ho van tiep tuc lam nh the. Cu the, mi ay Hoi ong Giam muc Cong giao Pakistan a ap lai li keu goi cua Thu tng Imran Khan ve viec xay dng cac ho cha va ap nc Pakistan. Hoi ong Giam Muc a mi goi cac Kito hu tch cc ong gop cho cong trnh nay.

Nhng thach o cua at nc

c Hong y Coutts anh gia cao Thu tng Imran Khan, v trong bai phat bieu ngay 30 thang 7 nam 2019 ong a phan oi manh me viec buoc cac Kito hu phai theo ao Hoi. Theo Tong Giam muc Karachi, chnh phu hien nay nhan thc c nhng kho khan cua cac nhom ton giao thieu so Pakistan. o la mot dau hieu tch cc, can phai bao ve cac nhom ton giao thieu so va ni th phng cua ho. (Fides 12/8/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page