Chua nhat muc vu nha tu

tai An o

 

Chua nhat muc vu nha tu tai An o.

Ngoc Yen

Mumbai (Vatican News 12-08-2019) - Chua nhat 11 thang 8 nam 2019 tai An o, Giao hoi chon la ngay Chua nhat Muc vu Nha tu. Nhan dp nay c cha Allwyn D'Silva, ngi ng au ve cac hoat ong muc vu nha tu, Giam muc Phu ta Mumbai a gi mot la th en toan the dan Chua.

Bon phan cua Kito hu oi vi cac tu nhan

Trong la th, trc het c cha danh cho cac tu nhan nhng li sau: "Nha tu khong the ngan chan nhng suy ngh, tr tng tng, giac m, tam nhn cua anh ch em. Neu suy ngh cua anh ch em la vo toi va an bnh, th nhng g ngi khac xem la nha tu, no co the la mot ni an nau, mot an vien, mot ni yen tnh, ni ma cac cuoc cai cach va cac cuoc cach mang co the xay ra. Chung toi ong hanh vi cac ban, cau nguyen cho cac ban, nang cac ban. Thien Chua la sc manh cua chung ta. Ngai se khoi phuc lai cuoc song cua cac ban". Tiep theo, vi cac Kito hu c cha viet: "Bon phan cua chung ta la cau nguyen cho cac tu nhan, vieng tham, giup ho phuc hoi". Va oi vi nhng ai co trach nhiem quan ly cac nha tu, c cha yeu cau ho tm cach thay the hnh thc giam gi bang cac bien phap khac nh: nh ch thi hanh an, phat tien, boi thng hoac cac dch vu xa hoi.

Cay cau, khong tng

c cha D'Silva con nhac en phung vu sam hoi ma c Thanh Cha Phanxico a c hanh trong trai giam danh cho tre v thanh nien Panama vao ngay 25 thang gieng nam 2018. c Thanh Cha keu goi moi ngi "ng xay tng, nhng la nhng cay cau, e chien thang cai ac bang thien, xuc pham bang s tha th va song hoa bnh vi moi ngi".

La th ket thuc bang li cau khan vi Thanh Maximilian Kolbe, v thanh bao tr cho hoat ong muc vu nha tu An o.

D lieu ve tu nhan tren the gii

Theo Vien nghien cu chnh sach hnh s, vao thang 9 nam 2018 co gan 11 trieu tu nhan tren the gii, trong so o tai An o co hn 419 ngan.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page