Singapore can mot the he

lanh ao mi cho xa hoi va Giao hoi

 

Singapore can mot the he lanh ao mi cho xa hoi va Giao hoi.

Ngoc Yen

Singapore (Vatican News 10-08-2019) - Hom 9 thang 8 nam 2019, nhan dp Quoc khanh Singapore lan th 54, c Tong Giam Muc William Goh a gi th cho cac tn hu. Trong th, c cha mi goi cac tn hu dang li ta n Chua v a hng dan va bao ve at nc trong nhng nam qua vi nhieu th thach. Ngai con nhac nh moi ngi nh rang nhng g Singapore ang co: hoa bnh, thong nhat, an ninh, thnh vng khong phai la ieu hien nhien.

Boi canh kinh te xa hoi hien nay

M au la th c cha viet: "Ngay nay Singapore c mo ta la phat trien. at nc a at c ieu nay nh nhng hy sinh cua tien nhan. Singapore van ang tiep tuc theo uoi cac gia tr lien quan en s thong nhat, xay dng mot xa hoi dan chu da tren cong ly va bnh ang, thnh vng va tien bo".

Tnh tng oi cua cac gia tr

Tiep en c Tong Giam muc nhac en nhng thach o mi ma ngay nay at nc phai oi dien: "Cac gia tr cua the gii ang thay oi nhanh chong; t mot the gii at ton giao vao trung tam cua cuoc song en mot the gii khong co s hien dien thanh thieng. Nhng gia tr truyen thong b thay the bang thuyet ao c tng oi. Hau qua la dan en chu ngha thc dung, chu ngha ca nhan, chu ngha duy vat, khong quan tam en tng lai nhan loai va thien nhien".

Keu goi hiep nhat va chia se

c cha mi goi cac Kito hu xay dng mot xa hoi huynh e va lien i. ac biet ngai mi goi tat ca cac nha lanh ao chnh tr, xa hoi, ton giao tm cach xay dng mot quoc gia trong o "moi cong dan Singapore hiep nhat" va biet cach vt qua "nhng quan iem khong the hoa giai".

Can mot s oi mi trong lanh vc lanh ao cua Giao Hoi

c cha lu y: "Nhng g chung ta noi ve lanh ao chnh tr va xa hoi th cung ung cho Giao hoi; can chuan b mot the he lanh ao mi. Hien nay, tai cac giao x cac linh muc di c en giup cac giao x bi v khong co u cac linh muc ban x va nhieu linh muc ln tuoi. Khi khong co s oi mi trong viec lanh ao cua Giao hoi th viec ket noi vi cac tn hu cua the he mi se b mat. Giao hoi ang tr thanh mot Giao hoi gia, khong thch hp vi xa hoi. Chung ta khong c phep e Giao hoi chet v neu khong cac the he tng lai se ln len trong mot xa hoi khong co Chua". (Catholic.sg 9/8/2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page