Vatican Insider Phong van

c Thanh Cha Phanxico

 

Vatican Insider Phong van c Thanh Cha Phanxico.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 9-08-2019) - Hom 9 thang 8 nam 2019, Vatican Insider a co mot cuoc phong van vi c Thanh Cha Phanxico khi i t nhng van e thc te hien tai cua Chau Au.

Trc het ve c m cua nhng v sang lap chau Au, c Thanh Cha noi rang: Hy vong chau Au se mot lan na tr lai vi "giac m cua nhng ngi cha sang lap". Mot tam nhn c cu the hoa bang viec thc hien s thong nhat ve lch s va van hoa, ch khong ch ve mat a ly.

Thach o ln nhat trong viec khi ong lai chau Au en t viec oi thoai. e lam c ieu nay, trc het can phai biet lang nghe, trong khi rat thng chung ta ch thay "oc thoai thoa hiep". iem xuat phat phai la gia tr nhan ban cua con ngi, cung vi cac gia tr Kito giao.

Hn na, c Thanh Cha noi en can tnh khong phai e thng lng nhng e oi thoai. Ngai giai thch: "Can tnh cua moi ngi rat quan trong, no khong phai la th yeu, nhng moi cuoc oi thoai eu phai xuat phat t can tnh cua mnh. Can tnh nay la ton giao trong viec ai ket; la ban sac van hoa, lch s, nghe thuat cua moi quoc gia trong viec oi thoai."

c Thanh Cha cung e cap en chu quyen va van e ngi di c. Mot quoc gia phai co chu quyen, nhng khong c ong lai. Chu quyen phai c bao ve, nhng quan he vi cac quoc gia khac va vi Cong ong chau Au cung phai c bao ve va phat huy. Hn na, viec tiep nhan ngi di c t nan cung can c co vo. V trc het, moi ngi eu co quyen song, khi ngi ta phai tron chay khoi chien tranh va oi kem. Ben canh o, cung can giup cac nc ngheo ngan chan dong ngi di c bang nhng dan than va au tranh v hoa bnh.

c Thanh Cha cung tra li phong van ve Thng Hoi ong Giam Muc Amazonia vao thang 10 nam 2019. Ngai goi ay la mot "Thng hoi ong khan cap", la a con cua thong iep Laudato S. ay khong phai la mot thong iep xanh, nhng la mot thong iep da tren viec bao ve Thu tao. Va Thng hoi ong Amazonia khong phai la mot cuoc hop cua cac nha khoa hoc hoac chnh tr gia. Nhng no en t Giao hoi va se co mot s mang va chieu kch truyen giao, c hng dan bi Chua Thanh Than.

Cuoi cung, c Thanh Cha tin tng vao ngi tre trong viec cham soc ngoi nha chung, i t viec chu y en nhng ieu cu the nho nhat hang ngay trong van hoa san xuat va tieu dung. (CSR_4554_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page