Nha th kieng tai giao phan Orange

sap c thanh hien

 

Nha th kieng tai giao phan Orange sap c thanh hien.

Van Yen SJ

Orange (Vatican News 11-07-2019) - Ngay 17 thang 7 nam 2019, nha th chnh toa Chua Kito, quen c goi la nha th kieng, cua giao phan Orange, Nam California, se c thanh hien. Le thanh hien nay se m ra mot chng mi cho giao phan Orange.

Nha th kieng co be mat c ghep t gan 11,000 tam knh, nguyen la mot nha th Tin Lanh, c khi cong xay cat t nam 1977 theo yeu cau cua Muc s Robert H. Schuller, ngi sang lap cong oan. Ni ay tng la ni to chc hnh thc rao giang Tin Mng tren truyen hnh, rat phat trien vao thi o. Vao nam 2010, cong oan Tin Lanh gap kho khan ve tai chnh va ngay 17 thang 11 nam 2011, nha th c chuyen lai cho Cong giao.

Ben ngoai nha th khong co nhng thay oi nhng ben trong ni th phng th c che bi nhng tam ca bon thuy cho phep cac lp anh sang chieu xuong ban th bang a, cac day ghe go va tng Thanh Gia bang thep.

Nhng thay oi nay nam trong khoang chi ph 77 trieu ola e chuyen oi nha th nay thanh khong gian th phng Cong giao, nh la them ghe giam muc, thiet ke cac ca so hnh hoc e thu sang, gi cho nha th 2,100 cho ngoi nay c mat du di anh nang chieu.

Cha Christopher Smith, ai dien giam muc va cha s nha th chnh toa Chua Kito chia se: "Chung toi hy vong la thong qua ve ep cua ni nay, moi ngi se c loi keo en gan Chua hn".

Mot chng mi cho giao phan Orange

Le thanh hien nha th vao ngay 17 thang 7 nam 2019 se m ra mot chng mi cho giao phan Orange, c hnh thanh t nhng nam 1970 khi dan so cua quan nay con kha t. Ke t o, Quan Orange a phat trien thanh mot khu vc ong dan va a dang gia hai thanh pho Los Angeles va San Diego, ni co hn mot trieu ngi Cong giao.

Trong nhieu nam, giao phan a len ke hoach xay dng mot nha th mi e co the to chc cac s kien ac biet nh cac le truyen chc. Tuy nhien, e xuat nay a ra mot gia kha cao. en khi Nha th Phale cua Muc s Schuller b pha san vao nam 2010, giao phan thay e xuat xay mi nha th bang viec mua khu vc (campus) rong ln nay thanh pho Garden Grove vi gia 57.5 trieu ola. Ngoai nha th, khu vc nay con co mot trng hoc, ngha trang va van phong c bao quanh bi nhng khu vn tuyet ep va cac cong trnh nc.

Tnh a sac toc cua giao phan Orange

Giao phan a tm cach dien ta truyen thong cua cong oan tai nha th mi. Cac thanh tch se c at trong ban th cua nha th la cua cac v t ao va cac thanh t Viet Nam, Mexico va Han Quoc, cung vi cua Bac My, ai dien cho cac thanh phan dan so nhap c cua Quan Cam.

Nha th mi se m ca cho Thanh le cuoi tuan nhng ong ca cac ngay trong tuan cho en nam sau e chnh am cho chiec an organ ong Hazel Wright, ln th nam the gii.

Giao phan Orange co nhieu cong oan Cong giao Viet Nam va la khu vc co ong ngi Viet nhat tai Hoa Ky.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page