D an tm viec lam tai Dai Gaza

bat au co ket qua

 

D an tm viec lam tai Dai Gaza bat au co ket qua.

Van Yen, SJ

Jerusalem (Vatican News 9-07-2019) - c Thng phu Latin Jerusalem, cong tac vi Giao x Thanh Gia, a m chng trnh tao viec lam va xay dng nang lc tai Dai Gaza. Chn thang sau, 20 thanh nien Kito hu a gat hai c ket qua t chng trnh nay qua cong viec cua ho va nhn thay trien vong nghe nghiep mi cua d an nay.

Bat au t thang 10 nam 2018, en nay chng trnh a hoan thanh giai oan au trong viec ao tao va hoc nghe - keo dai 9 thang. Tuy nhien, chng trnh khi nghiep lam viec ch mi co the ap ng mot phan ba trong so 60 ng vien nop n vao chng trnh nay va am nhan cac v tr trong cac to chc ton giao, giao duc, xa hoi, y te va phat trien, nh cac to chc c ieu hanh bi Hiep hoi Aisha, vi muc ch bao ve phu n va tre v thanh nien, trong thi gian 12 thang.

Chng trnh nay c thc hien vi s ho tr cua Hoi Hiep s c va Dong Mo thanh, nham lam phong phu kinh nghiem lam viec cua cac Kito hu tre trong boi canh kinh te va xa hoi cua Dai Gaza, ni nhieu ngi tre b that vong va m di c en mot ni khac e tm kiem mot tng lai xng ang hn.

Maiysa Khoury, 25 tuoi, bay gi tm c cong viec dc s, cho biet: "Co c viec lam mang lai cho toi hy vong. Trc khi co c hoi nay, toi thng nha ngh ve tnh trang ay. Bay gi th toi ngh ve viec phat trien ban than va nhng ky nang cua mnh." (Agenzia Fides, 8/7/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page