Cau chuyen "tng c Me b v":

t bai rac en cuoc rc kieu Chicago

 

Cau chuyen "tng c Me b v": t bai rac en cuoc rc kieu Chicago.

Hong Thuy

Chicago (Vatican News 9-07-2019) - Ong Kevin Matthews nhat c "tng c Maria b v" ben ngoai mot bai rac tai mot ca hang ban hoa, phu ay rac va b nt lam oi. Ong a mang ve sa cha lai. S kien nay cung anh dau s thay oi trong i song c tin cua ong. Sau khi tm thay tng c Me, th oc kinh Man coi la u tien hang au cua ong: lan chuoi Man coi va khuyen khch ngi khac lam ieu tng t.

Hom th sau ngay 31 thang 05 nam 2019, bon lan ng giao thong tren mot con ng ln thanh pho Chicago a ong trong mot tieng ri ong ho, trong khi 3,200 ngi a tham gia mot cuoc rc kieu c Me qua o.

Thay v cac bieu ng chnh tr, nhng ngi tham gia cuoc rc kieu cam nen. Thay v het len, ho lang le cau nguyen oc kinh Man Coi va hat Ave Maria. Thay v mot chnh tr gia hay mot quan chc thanh pho, oan rc c dan dat bi "c Me b be", mot bc tng c Trinh N Maria c nhat t mot bai rac, bc tng van con mang dau vet cua qua kh - mot vet nt gia ni bc tng b be lam oi, st me tay, sn phai mau vi nhng vet xc.

Buoi rc kieu c Me c giao x thanh Gioan Chicago va ong Kevin Matthews, ngi a nhat tng c Me t bai rac, to chc. Nhng theo ong Matthews, buoi rc kieu hoan toan la theo y c Me.

"Tng c Me b v"

Lan au tien ong Matthews phat hien ra cai ma ngay nay c biet en vi ten "tng c Maria b v" ben ngoai mot bai rac tai mot ca hang ban hoa, phu ay rac va b nt lam oi. Cam thay boi roi, ong nhat bc tng be tong nang, a ve nha va lau ra sach se. Ong yeu cau th uc bc tng lien lai, nhng xin gi nhng manh nt va vet tray xc. Ong noi vi ngi th: "Bc tng b v, giong nh toi. Tat ca chung ta eu b hong va can sa cha. No ai dien cho s o be."

Sau khi tm thay tng c Me, ong Matthews a trai nghiem mot s sung knh mi sau sac oi vi Me Thien Chua. Mac du sinh ra la ngi Cong giao, ong a lac xa c tin trong nhieu nam va cha bao gi hoc cach oc kinh Man coi. Sau khi tm thay tng c Me b be, th o la u tien hang au cua ong: lan chuoi Man coi va khuyen khch ngi khac lam ieu tng t.

Tren trang web cua mnh, ong Matthews oc kinh Man coi moi ngay va bat c ai cung co the tham gia. Ong co hai ng dung oc kinh Man coi, va ong cung a pho tng i cac ni va noi ve tnh yeu cua Me Maria oi vi nhng tam hon tan v, va cach ma Me co the dan ho en vi Chua Giesu, Con cua Me.

Ke hoach kieu c Me

Mac du Matthews hien ang song Grand Rapids, Michigan, nhng kieu c Me Chicago la ieu ma ong a cau nguyen trong mot thi gian, Ong la mot DJ tren ai phat thanh thanh pho trong nhieu nam, va theo nhieu cach, no la ngoi nha th hai cua ong. Ong a lien lac vi cha Joshua Caswell, cha phu ta nha th thanh Gioan, e noi ve bc tng b v. Sau khi a cau nguyen rat nhieu, ho quyet nh to chc mot cuoc rc kieu vi bc tng c Me b v vao thang hai. Ong Matthews noi: "Chung ta can a c Me vao thanh pho, chung ta can rc Me tren cac con ng, Me phai c rc va ton knh bi moi ngi.

Neu c Me muon

Nhng len ke hoach cho mot am rc ln qua cac ng pho sam uat Chicago khong phai la mot nhiem vu nho, va viec ong bon lan ng giao thong tren mot con pho ong uc vao toi th sau la mot van e ln. Andrea Eisenberg, mot ngi trong uy ban to chc buoi rc kieu noi: "Chung toi biet buoi rc ch thanh cong neu o la ke hoach cua c Me va cach Me muon no c thc hien".

"Hy vong cho ngi b ton thng"

Khi cha Joshua lam n xin phep, mot quan chc cua thanh pho nhn thay ta e cua s kien, "Hy vong cho ngi b ton thng", a noi: "O, toi that s hy vong nh the, tha cha, bi v chung ta co the thc s dung hy vong nao o xung quanh ni ay, trong thanh pho nay." Hai ngay sau, cha Joshua nhan c giay phep.

Cuoc rc kieu la thanh qua ket hp no lc cua nhieu n v canh sat va phong chay cha chay, cung nh s cong tac vi Relevant Radio, Shalom T.V., Hoi Tong o Quoc te Fatima va cac quan chc thanh pho. Eisenberg noi: "ay la s ket hp no lc cua tat ca moi ngi e a niem tin cua chung ta en nhng neo ng va no quan trong oi vi moi ngi khi la mot dau hieu hu hnh cho moi ngi rang, co hy vong, va no en t Chua cua chung ta, va c Me se luon a chung ta en gan vi Ngi hn".

Vao ngay dien ra s kien, hn 2,000 ngi ng chat nha th thanh Gioan va tran ra ng trong buoi thuyet trnh cua Kevin Matthews ve Me Maria va chuoi Man Coi. Sau o, c tnh co khoang 3,200 ngi tham gia oan kieu.

Ong Matthews chia se: "o la mot cuoc i bo cau nguyen cach bnh an. Chung toi oc 4 chuoi Man Coi, hat Ave Maria. o la mot buoi cau nguyen rat ep, ban co the cam thay c n cua Me Maria va dan chung... ho chu y va ay la lan au tien thanh pho dng lai giay lat va oc mot li cau nguyen cho mnh".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page