Thoa thuan hoi hng

295 ngan ngi t nan Trung Phi t Cameroon

 

Thoa thuan hoi hng 295 ngan ngi t nan Trung Phi t Cameroon.

Van Yen, SJ

Bangui (Vatican News 8-07-2019) - Hn 295,000 ngi t nan Trung Phi Cameroon co the t nguyen tr ve nc cua ho tren c s mot thoa thuan c ky ket bi chnh phu Cameroon va Cong hoa Trung Phi cung vi Cao uy T nan Lien Hp Quoc (UNHCR).

Thoa thuan a c ky ket tai Bangui ngay 29 thang 6 nam 2019 trong "khuon kho phap ly, thiet lap cac phng thc hoi hng cua ngi t nan Trung Phi ve lai at nc cua ho, trong an toan va nhan pham", phat ngon cua Cao uy T nan Lien Hiep Quoc. "Tnh hnh a chac chan on nh Trung Phi va cac bien phap ong hanh va giup tai hoa nhap ho a c thc hien".

Hien nay, co hn 450,000 ngi t nan Trung Phi tai Cameroon, Chad, Cong hoa Congo va Cong hoa Dan chu Congo, mac du cuoc bau c hoa bnh a dien ra vao thang 2 nam 2016. (Agenzia Fides 4/7/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page