Phong van ban Lu Van Tnh

ang tham d Dien an Gii tre The gii

 

Phong van ban Lu Van Tnh ang tham d Dien an Gii tre The gii.

Thc hien: Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 22-06-2019) - Sau Thng Hoi ong Giam Muc ve Ngi tre hoi thang 10 nam 2018 va sc lan toa cua ai Hoi Gii Tre The gii hoi thang 1 nam 2019 tai Panama, cung vi Tong huan Christus Vivit ve ngi tre, uc ket thng Hoi ong Giam Muc, c cong bo hoi au thang 4 nam 2019, nh la mot luong gio mi trong Giao hoi, ac biet la oi vi gii tre, nay Bo Giao dan, Gia nh va S song a to chc mot Dien an Gii tre Quoc te t ngay 18 en 22 thang 6 tai Roma. ai dien oan Viet Nam co ban Lu Van Tnh, en t Sai Gon. Chung toi xin gi en quy v mot cuoc phong van ngan vi ban Tnh trong nhng ngay ang dien ra Dien an.

 

1. Ban co the gii thieu oi chut ve mnh?

Da con xin chao cha va chao quy v nghe ai gan xa.

Con ang phuc vu mot so cong tac tai gii tre giao hat Tan Sn Nh va vao nhng thi iem va s kien can thiet con cung tham gia cong tac ho tr mot so cong viec ve gii tre tai giao phan thanh pho Ho Ch Minh. Va qua con cung vi mot so ban tre khac co tham gia cong tac bien dch va phat hanh tong Huan Christus Vivit nen lan nay con sang ay e lang nghe dien an noi vi toi muon nay.

 

2. Trong nhng ngay tham d nay, Tnh cam nhan bau kh nh the nao?

Da tha cha va quy v nghe ai, cam nhan ro rang va an tng nhat ve Dien an Gii tre Quoc te do Thanh bo Giao dan Gia nh va S song to chc lan nay o la bau kh hiep nhat trong Chua Giesu Kito la ang ang song. Co khoang gan 400 ban tre en t hn 100 quoc gia va vung lanh tho, mot so to chc truyen giao va cac d thnh vien t cac cuoc hop tien Hoi ong. Nhieu ngon ng, rat nhieu nen van hoa va ban sac khac nhau nhng khi hop nhau lai tat ca giong nh chung mot mai nha. Moi ngi eu ci m than thien khong phan biet sac toc vung mien, nhat la trong cac Thanh le va gi Chau Thanh The th s hiep nhat trong Chua Kito lai cang ro rang hn na. Tiep en la s soi noi va nhiet tnh, tat ca ngi tre hien dien eu rat thao thc vi i song Giao hoi tai a phng mnh.

 

3. Noi dung chng trnh cua Dien an bao gom nhng g? oi vi Tnh, ieu g hay nhat trong nhng ngay va qua?

Tha cha va quy thnh gia, noi dung chng trnh hoi thao xoay quanh tong Huan Christus Vivit va Thng Hoi ong ve Gii tre vi 3 chu e ln trong 3 ngay. Th nhat la anh hng cua Tong huan noi rieng va Thng Hoi ong noi chung len Giao hoi a phng nhat la ve muc vu gii tre. Th hai la ngi tre tm thay nguon cam hng g Tong huan e qua o san sang tham gia tch cc vao i song xa hoi va phuc vu tha nhan. Va cuoi cung la hng i hoac cach thc nao e ngi tre va Giao hoi co the ong hanh vi nhau tren hanh trnh c tin va truyen giao cua mnh nh hai mon e Emmau a ong hanh ngay xa, hay theo cach goi trong Tong huan la "hanh trnh Thng Hoi ong".

iem thu v nhat cua Dien an lan nay o la ngi tre vi ay u tnh chat cua ho, nang ong, soi noi, sang tao san sang a ra th thach va san sang hanh ong va rat la vui nhon. Moi ngi t nhieu quoc gia lien tuc a ra y kien va y tng cua mnh ve Tong huan, ve xa hoi va ve nhng van e ma tre ang gap phai, ve giai phap...

 

4. Ve tong huan Christus Vivit, Tnh thay ieu nao trong tong huan ung cham en mnh, Tnh cam nhan the nao?

Tha cha va quy v, moi ngi tham gia Dien an eu c khuyen khch la can phai oc ky tong Huan Christus Vivit va lang nghe y kien t cac ban tre a phng ma mnh ai dien. Tong huan Christus Vivit la mot tai lieu tuyet vi danh cho ngi tre vi rat nhieu ch dan phong phu va thiet thc, nhieu li khuyen khon ngoan va sau sac, khong ch rieng cho ngi tre ma con cho Giao hoi va nhng ngi ang cai quan Giao hoi. Co the noi vui rang vi Tong huan nay c Thanh Cha a tr thanh ve s cho ngi tre, mot s am bao cho ngi tre co the t do hanh ong va tham gia vao i song Giao hoi.

Rat nhieu quoc gia phan anh ve tnh trang: ngi tre muon hoat ong nhng nhieu nha th, Giao phan khong tao ieu kien cho ho, khong khuyen khch ho. Va thng at ra qua nhieu rao can, nhieu oi hoi rang buoc, khien cho ngi tre von a lanh nhat vi i song c tin lai cang them xa lanh nha th. Tnh trang tren rat pho bien hau het cac quoc gia va Viet Nam con ngh cung khong ngoai le. Trong tong huan, c Thanh Cha thuc giuc moi ang bac ban quyen phai dng ngay tnh trang ay lai, phai at ngi tre vao trung tam. Bi v ngi tre nh c Thanh Cha nhan manh, khong ch la tng lai cua Giao hoi nhng la chnh hien tai. Ngi tre khong phai la mot phan cua xa hoi nhng la chnh Giao hoi. Vi thong iep manh me ngi tre la hien tai cua Thien Chua phat i t Thng hoi ong va trong Tong huan, dng nh moi th a bat au thay oi va con ky vong trong tng lai, moi th se tot hn.

 

5. Tong huan Christus Vivit nh la ng hng cua Giao hoi cho ngi tre, vay lam sao co the pho bien/cap nhat tong huan nay cho gii tre? Hay lam sao e gii tre hng thu tiep can tong huan nay? Nh la ngi tre, Tnh co sang kien g?

Tha cha va quy v, tat nhien noi dung Tong huan rat hay va sau sac nh a noi tren, nhng khong de e chung ta gii thieu no en vi tat ca moi ngi tre. Va gii thieu c roi cung khong de khien ho m ra oc. V thc te ngi tre khong co thch sach co noi dung mang tnh trang trong, chnh thc nh vay. Hien tai nh con thay th chung ta cha co kenh quang ba chnh thc cho Tong huan hoac nhng loai tai lieu tng t nh vay. Va dng nh nhieu ni cung khong quan tam lam ti viec nay. Rat nhieu ban tre Cong giao con cha bao gi nghe noi ti Tong huan.

Viec quang ba co the noi ch dng lai mot so ni co nhiet tam, mot so ban nganh co trach nhiem nh la cac trung tam muc vu gii tre, cac nhom ban tre quan tam ti i song Giao hoi va cac ca nhan tran tr vi ngi tre.

"e chnh ngi tre cong tac, sang tao ra nhng cach lam mi.... chnh ngi tre la tac nhan cua muc vu gii tre."

Theo con th oi vi Tong huan hay mot so tai lieu quan trong khac th chung ta nen co mot chien dch quang ba va gii thieu ong bo tai tat ca moi nha th, cac kenh truyen thong chnh thc cua Giao hoi va co the e chnh ngi tre cong tac, sang tao ra nhng cach lam mi, nh trong Tong huan co noi rang: chnh ngi tre la tac nhan cua muc vu gii tre.

 

6. Tr lai vi Dien an Gii tre, Tnh hoc c g trong nhng ngay qua?

Tha cha va quy v nghe ai, hien Dien an a bc vao ngay cuoi. Co nhieu bai hoc va kinh nghiem a c uc ket t cac phan dien thuyet cua cac dien gia, la nhng ngi am hieu ve gii tre. Va t nhng y kien ong gop cua ong ao tham d vien. Noi bat nhat co the rut ra bai hoc o la ngi tre can phai hanh ong thay v than phien, can tm ra giai phap thay v c mai neu ra nhng van e von van luon ton tai. Tat nhien e co the hanh ong th can phai co ng loi, co to chc, co muc tieu e hanh ong ay khong n le khong yeu t nhng se tao ra mot s thay oi khac biet nao o. Tom lai la, theo con, ngi tre hay la giai phap ch ng la van e.

 

7. Bnh thng th co chieu "Giao hoi noi vi ngi tre", nhng t co chieu ngc lai. Bay gi, nh la mot ngi tre, Tnh muon noi g vi Giao hoi?

Tha cha, ve van e nay th cung nh rat nhieu tham d vien a neu y kien. Chung quy lai th moi ngi eu tm thay nhng y tng chung khi ban ti viec ngi tre phai noi g vi Giao hoi.

Theo con th co 3 iem ln nh the nay. Mot la Giao hoi hay tr nen tre trung nh chua Giesu la ang luon luon tre trung e biet c ngi tre ang ngh g, ang lam g va ang can g. Giao hoi can la ngi ban tri ky vi ngi tre e ong hanh vi ho trc khi la mot ngi thay day do ho. Hai la can phai xay dng nhng chnh sach va chng trnh cu the e cung co va ong bo cong tac muc vu gii tre von ang rat ri rac, khong ong eu, theo nh con thay. Va thieu tnh nhat quan t cap o ca nc xuong ti giao phan roi giao hat, giao x. Va cuoi cung nh c Thanh Cha noi, hay cho ngi tre khong gian t do, ng at ra qua nhieu rao can, ng cam oan qua nhieu th, ng khien ho cam thay xa lanh hoac xa la vi Giao hoi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page