Hoi ong Giam muc Viet Nam:

Th gi Cong ong Dan Chua

ve mot so lu y trong i song c tin

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam: Th gi Cong ong Dan Chua ve mot so lu y trong i song c tin.

HGM VN

Saigon (WH 12-06-2019) - Th cua Hoi ong Giam muc Viet Nam gi Cong ong Dan Chua ve mot so lu y trong i song c tin:

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Th gi Cong ong Dan Chua

Ve Mot So Lu Y Trong i Song c Tin

 

Anh Ch Em than men,

Trong Hoi ngh thng nien ky I-2019 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, chung toi a nhan c nhng thong tin, thac mac, ke ca nhng li than phien va phe phan ve mot so s viec lien quan en c hanh Phung vu va cac thc hanh ao c tai ni nay, ni khac. Nay, vi trach nhiem muc t, chung toi gi th nay en anh ch em, e ong hanh va giup anh ch em song c tin mot cach ung an theo giao huan cua Hoi Thanh.

1. Nhn chung, co the noi, sinh hoat ao c cua ngi Cong giao Viet Nam rat phong phu, c the hien nhng kha canh sau ay: Chuyen tam tham d cac c hanh Phung vu, ton sung Thanh Tam Chua Giesu va Long Chua thng xot, sung knh c Trinh N Maria va cac Thanh, ac biet Thanh Ca Giuse va cac Thanh T ao Viet Nam. Cung vi tam tnh yeu men Chua, ngi tn hu Viet Nam cung the hien long hieu thao vi cac bac tien nhan, qua viec cau nguyen cho ngi a qua i, cham soc mo phan va tng nh trong cac ngay gio.

Tuy nhien, chung toi cung thay hien nay ang ton tai va co chieu hng gia tang nhng hien tng va nhng cach thc hanh ao c khong xng hp, cu the la: tin d oan, ma thuat, boi toan; pho bien nhng t tng lech lac nh S iep t tri, Long Me thng xot...; lam dung mot so c hanh ao c cua Hoi Thanh nh Long Chua thng xot, ac sung cha lanh benh nhan, at tay cau nguyen...

Trc tnh hnh tren, da tren giao huan cua Hoi Thanh, nhat la hai van kien "Hng dan ve long ao c bnh dan va Phung vu" cua Bo Phung t va Ky luat B tch (Thang 12-2001), va "Hng dan viec cau nguyen xin n cha lanh" cua Bo Giao ly c tin (Thang 9-2000), chung toi muon a ra nhng nh hng muc vu sau ay.

Ve Phung vu va long ao c bnh dan:

2. Phung vu la viec th phng chnh thc cua Hoi Thanh, do cac tha tac vien hp phap c hanh nhan danh Hoi Thanh, nham ton vinh Thien Chua, xay dng Hoi Thanh va thanh hoa con ngi. C hanh Phung vu gom Bay B tch, Phung vu Cac gi kinh va cac A b tch.

Long ao c bnh dan thng b hieu sai la "th yeu", la "tam thng", nhng that ra, ay la cam thc c tin cua Dan Chua, c Chua Thanh Than soi dan, bieu hien qua cac hnh thc ao c a dang, tiep nhan nhng tinh hoa cua cac nen van hoa. Cac viec ao c bnh dan cung thng gan ket vi Nam Phung vu, qua viec ton th Thien Chua Ba Ngoi, sung knh c Maria va cac Thanh, cau nguyen cho ngi a qua i, hanh hng en cac ni thanh...

Phung vu va long ao c bnh dan co moi tng quan rat chat che vi nhau. Phung vu la nguon mach va chop nh cua long ao c bnh dan. V the, long ao c bnh dan phai hoa hp vi Phung vu, bat nguon t Phung vu va dan ngi tn hu en vi Chua.

3. Trong thc te, tai mot so a phng, ky luat Phung vu cha c ton trong ung mc. Nhng thc hanh ao c bnh dan cung co nhng lam dung tuy tien, gay hoang mang ni ngi tn hu va xao tron ni cac cong oan c tin. V the, e chan chnh nhng bieu hien lech lac va co vo long ao c bnh dan chan chnh, chung toi xin anh ch em lu y nhng iem sau ay:

- Phai tranh nhng thc hanh me tn d oan, boi toan, li dung long tin n thanh cua ngi tn hu e truc li.

- ng qua coi trong nhng hnh thc ao c bnh dan ma coi nhe c hanh Phung vu.

- Khong c s dung, pho bien cac tai lieu co noi dung nghch vi c tin Kito giao.

- Phai ton trong ky luat cua Hoi Thanh va quy nh cua ang Ban quyen lien quan en Phung vu va viec ao c bnh dan. Nhng kinh nguyen c s dung cong khai va thng xuyen phai c Ban quyen a phng cho phep.

- Can hoa hp nhng bieu hien ben ngoai cua long ao c bnh dan vi tnh cam chan that trong tam hon, tranh nhng thc hanh theo thoi quen, trong rong.

Ve ac sung cha lanh:

4. Benh tat luon la mot s d. V the, viec cha lanh benh tat la dau ch s vu giai thoat cua ang Cu the va la bieu tng cua s cha lanh con ngi toan dien, gom than xac va linh hon. Trong cuoc song tran the, c Kito a cha lanh nhieu ngi khoi nhieu th benh tat, the nhng n giai thoat cuoi cung lai c thc hien bang chnh s au kho t nguyen cua Chua trong cuoc t nan va phuc sinh. Nh vay, Ngai mang en cho benh tat va au kho cua con ngi mot y ngha va gia tr cu o: Moi ngi eu co the hiep thong vao s au kho sinh n cu o cua Ngai bang viec chap nhan nhng benh tat va au kho cua ban than mnh.

Theo y hng o, Hoi Thanh luon cau nguyen xin n sc khoe cho cac benh nhan, ac biet qua Thanh le, Kinh nguyen va B tch Xc dau Benh nhan. Chua cung ban cho Hoi Thanh ac sung cha lanh benh tat. Tuy nhien ac sung nay c trao ban khong phai v vinh quang va truc li ca nhan, nhng e xac nhan va cung co s vu rao giang Tin Mng. Cung the, viec cau nguyen khong loai tr viec s dung nhng phng phap y hoc e phuc hoi sc khoe va gn gi s song cho benh nhan.

5. Hien nay, tai mot so ni ang co nhng hnh thc cau nguyen va at tay xin n cha lanh. Ve van e nay, chung toi xin anh ch em lu y may iem sau ay:

- Moi tn hu eu c t do cau nguyen xin n cha lanh. Tuy nhien, khi viec cau nguyen xin n cha lanh co tnh cach cong ong, nhat la trong nha th, th can c cac tha tac vien co chc thanh hng dan.

- Cac Kinh nguyen Phung vu xin n cha lanh phai c c hanh theo ung Sach Nghi Thc Roma. Trong giao phan, moi c hanh Phung vu xin n cha lanh eu phai co phep ro rang cua Ban quyen Giao phan. Giam muc giao phan co quyen ban hanh cac quy luat cho nhng c hanh Phung vu xin n cha lanh, cung nh t choi nhng c hanh nay v ly do chnh ang.

- Khong c phep a cac nghi thc cha lanh vao Thanh le va cac c hanh Phung vu. Khong c lan lon cac buoi cau nguyen khong thuoc Phung vu vi nhng c hanh Phung vu. Phai tranh cac hnh thc mang tnh cuong loan, chng nhan gia, dien kch hoac kch ong cam xuc.

- Viec s dung cac phng tien truyen thong, nhat la trc tuyen, trong cac c hanh xin n cha lanh, thuoc Phung vu hoac khong thuoc Phung vu, eu phai c Giam muc giao phan cho phep.

- Trong cac c hanh xin n cha lanh, neu n c cha lanh xay ra cho ngi tham d, th phai gi s than trong can thiet va tng trnh s viec cho tham quyen Hoi Thanh.

- Giam muc giao phan co bon phan giam sat viec thc hanh cac buoi cau nguyen xin n cha lanh; ong thi co quyen can thiep khi co nhng lam dung gay tai tieng cho cong oan tn hu.

Anh ch em than men,

Long ao bnh dan c nhn nhan la "kho tang vo gia cua Hoi Thanh" (c Beneicto XVI). Tuy nhien, v long ao bnh dan nghieng ve cam nhan hn la suy ly, quan tam en bieu tng hn la lo-gch, nen cung de b lech lac, ke ca b khai thac v chu y truc li. ong thi, tai mot so ni, nhng hnh thc cau nguyen va at tay xin n cha lanh cha the hien y ngha sau xa cua mau nhiem cu o trong c Kito va s vu rao giang Tin Mng. Chnh v the, Hoi Thanh a ra nhng ch dan c trnh bay tom tat trong th nay. Xin anh ch em vui long on nhan, suy ngh va chia se cho nhau nhng ch dan tren, e cac thc hanh ao c cua chung ta that s "dien ta niem khao khat Thien Chua", em lai an bnh trong tam hon, duy tr s hiep nhat trong Hoi Thanh, va la kh cu loan bao Tin Mng Nc Tri.

Chung ta cung nhn len c Maria, Me Hoi Thanh, xin Me dan dat chung ta song c tin tong truyen va nguyen xin an sung c Giesu Kito Chua chung ta, tnh yeu cua Chua Cha, va n thong hiep cua Chua Thanh Than, cung tat ca anh ch em.

Lam tai tru s Hoi ong Giam muc Viet Nam,

Le knh c Trinh N Maria - Me Hoi Thanh, ngay 10 thang 06 nam 2019.

 

(a ky)

Giam muc Gioan o Van Ngan

Chu tch Uy ban Giao ly c tin

 

(a ky va ong dau)

Tong Giam muc Giuse Nguyen Ch Linh

Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page