ADN cua cong oan Kito hu

chnh la hiep nhat va hiep thong

 

c Thanh Cha Phanxico: ADN cua cong oan Kito hu chnh la hiep nhat va hiep thong.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 12-06-2019) - ADN cua cong oan Kito hu chnh la hiep nhat va t do noi tam, la ieu cho phep chung ta khong s hai s khac biet, khong gan chat vi nhng vat chat va nhng qua tang, nhng cho phep chung ta tr thanh cac v t ao, cac chng nhan sang choi cua Thien Chua hang song va nhng ngi kien tao lch s.

Trong bai huan du tai buoi tiep kien chung danh cho hang chuc ngan tn hu tai quang trng thanh Phero sang th t 12 thang 06 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico nhac rang s vu cua Giao hoi bat nguon t bien co Chua phuc sinh. T ban au, Giao hoi la hiep thong, la mot cong oan, la Dan Chua. Dau ch hiep thong hu hnh cua cac Tong o chnh la chng ta au tien cua ho ve Chua Phuc sinh va ve tnh yeu cu o cua Chua. TC mi goi cac tn hu cung lam chng ve sc manh hoa giai cua tnh yeu Chua bang s hiep nhat, la ieu chien thang s kieu ngao va chia re, la ieu tao nen mot Dan Chua t s a dang.

Bai huan du cua c Thanh Cha

Anh ch em than men,

Chung ta a bat au loat bai giao ly theo bc hanh trnh cua Tin mng c tng thuat trong sach Cong vu Tong o. Tat ca bat au t s Phuc sinh cua Chua Kito. S kien nay, that s khong ch la mot s kien trong muon van s kien khac, nhng la nguon s song mi. Cac Tong o hieu ieu nay va cac ngai a vang li Chua truyen, hiep nhat vi nhau, ong tam kien tr trong cau nguyen. Ho quy tu xung quanh Me Maria va chuan b lanh nhan quyen nang cua Thien Chua, khong phai cach thu ong nhng cung co s hiep thong gia ho.

Y ngha bieu tng cua so 12

Cong oan au tien c thanh lap t khoang 120 ngi nam n: con so nay an cha con so 12, la con so tng trng oi vi dan Israel, v no dien ta 12 chi toc Israel, va oi vi Giao hoi, no cung la con so tng trng, noi ve 12 Tong o c Chua Giesu chon. Nhng gi ay, sau nhng bien co au thng cua cuoc Thng Kho, khong con 12 Tong o na nhng ch con co 11. Giua, mot ngi trong so ho, khong con na: ong a t t v an nan hoi han.

Giua co lap; virus kieu ngao nhiem vao tam tr

Moi chuyen a bat au trc o vi viec ong tach mnh ra khoi s hiep thong vi Chua Giesu va cac Tong o khac, ong hanh ong mot mnh, ong co lap chnh mnh, ong gan bo vi tien bac en mc li dung ngi ngheo, cho en anh mat nh hng ve s nhng khong va tan hien, cho en mc e cho virus kieu ngao lay nhiem vao tam tr va trai tim, bien ong ta t "ban hu" (Mt 26,50) tr thanh ke thu va "dan ng cho nhng ngi bat Chua Giesu" (Cv 1,17). Giua a nhan n cao ca, c trong so nhng ngi than tn nhat cua Chua Giesu va tham gia vao s vu cua Ngi, nhng roi khi ong ta muon cu mang song mnh th ket qua lai la anh mat no (x. Lc 9,24). Long ong khong con thuoc ve Chua Giesu va ra khoi s hiep thong vi Chua va cac mon e cua Ngi. Ong khong con muon lam mon e na va at mnh tren Thay cua mnh. Ong a ban Thay va vi so tien co c t toi ac, ong mua mot manh at, nhng khong dung no e trong trot ma e nhuom no bang mau cua mnh (x. Cv 1,18-19).

11 Tong o con lai chon s song

Neu Giua a chon cai chet thay v s song (x. nl 30,19; Hc 15,17) va i theo loi song cua nhng ke gian ac, la nhng ngi co cuoc song toi tam va a ti diet vong (Pr Pr 4,19; Tv 1,6), th mi mot Tong o con lai a chon s song, chon phuc lanh, khi tr thanh nhng ngi co trach nhiem lam cho phuc lanh c tuon tran vao dong lch s, t the he nay qua the he khac, t dan toc Israel en Giao hoi.

Phan nh cong oan di lang knh hiep nhat va hiep thong

Thanh s Luca trnh bay cho chung ta thay rang trc s bo i cua mot ngi trong Nhom Mi Hai, a gay thng ton cho than mnh cua cong oan, can phai chon mot ngi khac e thay the s vu cua Giua. Ai la ngi co the am trach s vu nay? Va ai co the chon ngi nay? Thanh Phero a ra yeu cau: ngi mi phai la mot mon e cua Chua Giesu ngay t au, ngha la t khi Chua chu phep ra song Gioran, cho en cuoi, ngha la en khi Chua len tri (x. Cv 1,21-22). Can phai tai dng lai Nhom Mi Hai. Luc nay ho thc hien viec phan nh cong oan, trong viec nhn nhan thc tai bang oi mat cua Thien Chua, trong lang knh hiep nhat va hiep thong.

Hiep thong chien thang chia re, co lap

Co hai ng c vien la Giuse Basaba va Matthia. Toan the cong oan cung cau nguyen: "Lay Chua, chnh Chua thau suot long moi ngi; gia hai ngi nay, xin ch cho thay Chua chon ai e nhan cho trong s vu Tong o, cho ma Giua a bo ..." (Cv 1,24-25). Va qua viec rut tham, Chua chon Matthia, ngi c nhap vao vi so 11 Tong o. Nhom Mi Hai a c tai lap nh the. Nhom nay la dau ch cua s hiep thong va hiep thong th chien thang chia re, va co lap, chien thang nao trang muon rieng t 100%; o la dau ch cho thay rang hiep thong la chng ta au tien cua cac Tong o. Chua Giesu a noi vi cac ngai: "Bi dau ch nay tat ca se biet rang anh em la mon e cua Thay: neu anh em yeu thng nhau" (Ga 13,35).

Hiep nhat la moi trng tan hien ch that

Trong sach Cong vu Tong o, Nhom Mi Hai trnh bay cach the cua Chua. Ho la cac chng nhan c cong nhan ve cong trnh cu o cua Chua Kito; ho khong trnh bay cho the gii s hoan hao gia nh cua ho, nhng qua n hiep nhat, ho trnh bay cho thay mot ang gi ay ang song theo cach thc mi gia dan chung: o la Chua Giesu. Cac Tong o chon song di s hng dan cua Chua Phuc sinh trong s hiep nhat gia cac anh em; s hiep nhat nay tr thanh moi trng duy nhat e co the tan hien, trao tang ban than cach ch thc.

Lam chng cho Chua

Ca chung ta cung can tai pham pha ve ep cua viec lam chng cho Chua Phuc sinh, khi thoat ra khoi thai o t quy chieu ve mnh, khi t choi gi cac n Chua lai cho mnh va khi khong nhng bo s tam thng. S tai hiep nhat cua tong o oan cho thay ADN cua cong oan Kito hu chnh la s hiep nhat va t do, la ieu cho phep chung ta khong s hai s khac biet, khong gan chat vi nhng vat chat va qua tang, nhng cho phep chung ta tr thanh cac chng ta, cac chng nhan sang choi cua Thien Chua hang song va nhng ngi kien tao lch s.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page