c Thanh Cha gap 400 tre em t Genova,

con tau Moby Tommy va Sardegna

 

c Thanh Cha gap 400 tre em t Genova, con tau Moby Tommy va Sardegna.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 10-06-2019) - c Thanh Cha Phanxico oi ap hai hc va sinh ong vi cac tre em trong dp ngai gap 400 tre em en t Genova, tren tau Moby Tommy va t ao Sardegna luc 11g15 ngay 8 thang 6 nam 2019 tai san Damaso trong noi thanh Vatican.

Mot be gai a hoi c Thanh Cha ba cau hoi. Cau hoi au tien ve thi hoc sinh cua c Thanh Cha nh the nao. Cau th hai ve viec c Thanh Cha i tu la quyet nh cua bo me hay do ngai t chon. Va cau hoi th ba la chuyen tong du nao ngai thch nhat.

c Thanh Cha a tra li ba cau hoi nay bang nhng cau oi ap hai hc va sinh ong vi cac tre em.

Ve cau hoi th nhat, c Thanh Cha d dom noi rang chac phai hoi thay co cua ngai. c Thanh Cha noi thi o ngai la hoc sinh tot. Va t o, c Thanh Cha gi chuyen: "Cac con cung vay thoi. Chuyen g cung co the noi: 'Con tot, loi la do a kia'. Co phai nh vay khong?". Cac tre em a ap lai, co em noi co, co em noi khong. Cuoc oi thoai tiep tuc va c Thanh Cha noi: "khong phai ai cung thch hoc, ngai a khong thch hoc, nhng hoc la phai hoc. Bi v hoc m ra canh ca e bc vao cuoc song." c Thanh Cha cung day cac em ve viec khong noi xau ngi khac.

Ve cau hoi th hai, y muon i tu la cua ai? c Thanh Cha noi chnh ngai muon vao chung vien, khong ai noi ngai i tu. Chnh Chua a cho ngai cam nhan c con ng cua ngai. Khi ngai ang hoc ve hoa hoc, lam trong phong th nghiem th ngai cam nhan c ieu nay. Thien Chua noi ni con tim.

Sau o c Thanh Cha hoi cac tre: khi cac con cam thay muon lam ieu g o tot th ai la ngi soi sang ieu o cho con? Cac em a tra li rat to: "Thien Chua". Va ngai tiep tuc oi thoai vi cac em, ngai a ra nhng dan chng ve tot va xau e hoi, va cac tre cung biet phan biet tot xau e tra li.

Ve cau hoi th ba, chuyen tong du nao ep nhat. c Thanh Cha noi la chuyen i gan ay nhat en Rumani rat ep. Ngai noi rang, khi i th hoc c nhieu, c biet nhieu ieu mi me. Moi ni co moi ieu thu v khac nhau. c Thanh Cha cung noi en nhng a iem que hng cua cac em, va ngai cung ke ve ten goi Buonos Aires, thanh pho cua ngai. Nhng ngi Tay Ban Nha au tien chinh phuc manh at nay a at ten cho thanh pho nay la "Thanh pho c Me cua nhng lan kh tot" bang tieng Tay Ban Nha: "Buonos Aires - nhng lan kh tot".

Cuoi cung, c Thanh Cha hoi cac em sau khi uong nc roi e chai nha au? Ngai khuyen khch cac em bao ve moi trng va yeu thng nhau. Va ngai chuc lanh cho cac em. (CSR_3484_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page