Vi phi hanh oan,

viec sap xep i song ca nhan

va gia nh khong he n gian

 

c Thanh Cha: Vi phi hanh oan, viec sap xep i song ca nhan va gia nh khong he n gian.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 10-06-2019) - "San bay co the la ni thuan li e nhng con chien lac tr ve gap ang chan chien thc s mnh", c Thanh Cha Phanxico noi vi khoang 100 v tuyen uy hang khong dan s tren the gii hom th Hai, 10 thang 6 nam 2019, nhan dp ho tham d hoi thao ve chu e: "Cac tuyen uy Cong giao va cac nhan vien muc vu hang khong dan s trong viec phuc vu phat trien con ngi toan dien".

c Thanh Cha noi rang, qua nhng chuyen tong du, ngai co c hoi i qua nhieu san bay ni cac tuyen uy va nhan vien muc vu lam viec. ay thc s la ni gap nhau moi ngay cua s a dang ve quoc gia, van hoa, ton giao va ngon ng.

c Thanh Cha ac biet thch phng cham cho viec phuc vu cua ho la phat trien con ngi toan dien. ieu nay bao gom nhieu yeu to khac nhau: con ngi toan the, cong viec, van hoa, i song gia nh, ton giao, kinh te, chnh tr...

Va qua cong viec hang ngay cua cac v tuyen uy, nhn vao hang ngan khuon mat i qua bang trai tim cua Chua Kito, ngi ta co the cam nhan c s gan gui cua Thien Chua. ac biet, tham ch ni ay con co the tr thanh ni ac quyen e nhng con chien lac tr ve gap ang chan chien thc s mnh.

Hn na, c Thanh Cha ghi nhan rang, oi vi phi hanh oan, phi cong va tiep vien, viec sap xep cuoc song ca nhan va gia nh cua ho khong he n gian. V vay, s hien dien va lang nghe cua nhng v tuyen uy danh cho ho la rat quan trong!

Them vao o, nhng v tuyen uy tai cac san bay giup cho c hoi gap Chua trong cau nguyen va cac b tch cua cac tn hu khong b bo l. o la cha ke en nhng trng hp nhng ngi di c va xin t nan tai cac san bay hoac nhng ngi b chan lai khi qua canh. c Thanh Cha mi goi Giao hoi tai san bay can the hien s on tiep, lien i va giup , ngay ca khi o la trach nhiem trc tiep cua nha chc trach dan s. (CSR_3490_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page