Nha th Thanh Gia Barcelona

co giay phep sau 137 nam khi cong

 

Nha th Thanh Gia Barcelona co giay phep sau 137 nam khi cong.

Hong Thuy

Barcelona (Vatican News 10-06-2019) - Chnh quyen thanh pho Barcelona a chnh thc cap phep xay dng nha th Thanh Gia thanh pho nay, sau khi nha th c khi cong xay cat cach ay 137 nam.

Nha th Thanh Gia la bieu tng cua thanh pho Barcelona, moi nam tiep on hang trieu du khach en vieng tham. Vao nam 1885, kien truc s Antoni Gaudi a xin phep quan San Marti, hien nay c sat nhap vao thanh pho Barcelona, nhng khong nhan c tra li. Ch cho en nam 2016, chnh quyen thanh pho mi kham pha la nha th nay cha bao gi co phep xay dng ke t khi cong viec xay cat bat au vao nam 1882. Hoi ong thanh pho Barcelona mi ay a cap phep cho uy ban xay dng.

Giap phep mi cap khang nh rang en th se hoan thanh vao nam 2026, co chieu cao toi a la 172 met va chi ph xay dng la 374 trieu euro.

Di san van hoa the gii

Nha th Thanh Gia do kien truc s noi tieng ngi x Catalan, ong Antoni Gaudi, thiet ke. Vao nam 2005, nha th c to chc Unesco xep vao so cac di san van hoa the gii. Chi ph xay dng nha th lay t so tien ong gop va ve vao ca tham vieng nha th. Nha th se c hoan thanh vao nam 2026, trung vi dp ky niem 100 nam kien truc s Gaudi qua i.

Nam 2017, nha th Thanh Gia co 4.5 trieu ngi vieng tham. ay la mot trong nhng iem du lch chnh cua Tay Ban Nha

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page