c Thanh Cha dang le

Chua Thanh Than hien xuong:

Ben trong, trong trai tim,

cac mon e can c thay oi

 

c Thanh Cha dang le Chua Thanh Than hien xuong: Ben trong, trong trai tim, cac mon e can c thay oi.

Van Yen, SJ

Vatican (Vatican News 9-06-2019) - Hai hoa ben trong con ngi. Ben trong, trong trai tim, cac mon e can c thay oi. Cau chuyen cua ho cho chung ta thay rang ngay ca khi nhn thay ang Phuc sinh cung cha u neu khong on Ngai vao tim mnh. Chang hu ch neu biet rang ang Phuc sinh ang song neu khong song nh ang Phuc sinh.

Sang Chua Nhat 9 thang 6 nam 2019, luc 10:30 tai quang trng thanh Phero, c Thanh Cha Phanxico c hanh thanh le trong the Chua Thanh Than Hien Xuong, ket thuc Mua Phuc Sinh. Hien dien trong thanh le co nhieu hong y, giam muc, linh muc va khoang 25 ngan tn hu. Tri Roma nang kha gat va a bat au nong sau nhng thang mua xuan mat du.

Chung toi xin gi en quy v bai giang cua c Thanh Cha trong thanh le Chua Thanh Than Hien Xuong:

oi vi cac mon e, Le Ngu Tuan en sau nam mi ngay nghi ngai. Mot ang Chua Giesu a Phuc sinh. Ho tran ay niem vui v a thay, a nghe va cung a cung an vi Ngai. ang khac, ho van cha vt qua nhng nghi ng va s hai: ho van an mnh sau canh ca ong kn (x. Ga 20,19,26), vi qua t anh sang pha trc, ho cha u kha nang loan bao ve ang Phuc Sinh. Sau o, Chua Thanh Than en va nhng lo lang tan bien: bay gi cac Tong o khong s hai na, ngay ca trc nhng ngi bat gi ho. Trc ay ho lo lang cu lay mang song mnh, bay gi ho khong con s chet na; Trc ay ho ong mnh trong Nha Tiec Ly, bay gi ho loan bao cho tat ca moi ngi. Trc khi Chua len tri, ho ch Nc Thien Chua en vi ho (x. Cv 1,6), bay gi ho rat hao hc i en nhng vung at cha tng biet. Trc ay hau nh ho cha bao gi noi trc cong chung va khi ho noi th thng gay van e, nh Phero a choi Chua Giesu; bay gi ho loan bao cho moi ngi.

Cau chuyen cua cac mon e, dng nh khi en hoi cuoi ho lai c oi mi nh s tre trung cua Chua Thanh Than: nhng ngi tre ay, luc cam thay chang chac chan, lai c bien oi nh niem vui khien ho c tai sinh. Chnh Chua Thanh Than a lam ieu nay.

Thanh Than khong phai la mot ieu tru tng nh chung ta co cam tng. Ngai la ang cu the nhat, gan gui nhat, la ang lam thay oi cuoc i chung ta. ieu o the nao? Hay nhn vao cac Tong o. Thanh Than khong lam moi th de dang hn cho ho, khong lam nhng phep la ngoan muc, khong cat i nhng van e va nhng ngi chong oi. Thanh Than mang vao cuoc song cua cac mon e mot s hai hoa ma ho thieu, bi v Ngai la s hai hoa.

Hai hoa ben trong con ngi. Ben trong, trong trai tim, cac mon e can c thay oi. Cau chuyen cua ho cho chung ta thay rang ngay ca khi nhn thay ang Phuc sinh cung cha u neu khong on Ngai vao tim mnh. Chang hu ch neu biet rang ang Phuc sinh ang song neu khong song nh ang Phuc sinh. Va chnh Than Kh lam cho Chua Giesu song va song lai trong chung ta, cung lam cho chung ta phuc sinh t ben trong. ay la ly do tai sao Chua Giesu gap cac mon e va khong ngng lap lai: "Bnh an cho anh em" (Ga 20,19.21) va trao ban Thanh Than. Bnh an khong phai la sa cha lai cac van e ben ngoai - Thien Chua khong cat i nhng au kho va bat b - nhng bnh an la nhan lay Chua Thanh Than. S bnh an o c ban cho cac Tong o, o la bnh an khong chay tron van e nhng vao trong nhng van e c ban cho moi ngi chung ta. o la mot s bnh an lam cho trai tim giong nh bien sau, luon lang tnh mac cho be mat song vo. o la mot s hai hoa sau xa en mc no tham ch co the bien s bach hai thanh moi phuc.

Ngc lai, bao lan chung ta van con tren be mat! Thay v tm kiem Thanh Than, chung ta van co lt lt, ngh rang moi th se tot hn neu rac roi qua i, neu toi khong gap lai ngi o na, neu tnh hnh c cai thien. Nhng no van tren be mat: qua khoi van e nay van e khac lai xay en va noi au lo se tr lai.

Hom nay, vi s voi vang cua thi ai chung ta, dng nh s hai hoa b gat ra ben le. B phan tan bi hang ngan noi ban tam, chung ta ri vao nguy c cang thang lien tuc khien chung ta phan ng tieu cc vi moi th. Va ngi ta tm giai phap nhanh chong, dung het thuoc nay en thuoc khac e tiep tuc i, nhng giau cam xuc pha sau e song.

Nhng chung ta can Thanh Than: chnh Ngai la ang sap xep lai nhng quay cuong cua chung ta. Ngai la bnh an ni nao loan, tin tng ni chan chng, niem vui cho buon phien, tre trung ni gia coi, can am ni th thach.

Gia dong chay siet cua cuoc song, chnh Ngai sa lai mo neo hy vong. Nh thanh Phaolo noi hom nay, chnh Thanh Than khong e chung ta s hai v Ngai lam cho chung ta cam nhan mnh c yeu thng (x. Rm 8,15).

Thanh Than la ang An ui, ang truyen cho chung ta s du dang cua Thien Chua. Khong co Thanh Than, i song Kito hu b sn mon, b mat i tnh yeu lien ket moi s. Khong Thanh Than, Chua Giesu van la mot nhan vat cua qua kh, vi Thanh Than, Ngai la ngi song hom nay. Khong Thanh Than, Kinh Thanh la mot la th chet, vi Thanh Than, o la Li s song. Mot Kito giao khong Thanh Than la mot nen ao c khong niem vui; vi Thanh Than, o la s song.

Chua Thanh Than khong ch mang lai s hai hoa ben trong, ma ca ben ngoai, gia nhng con ngi. Ngai lam chung ta thanh Giao hoi, ket hp cac thanh phan khac nhau trong mot toa nha hai hoa duy nhat. Thanh Phaolo, khi noi ve Giao hoi, a giai thch ro khi lap lai mot t "khac nhau": "ac sung khac nhau, hoat ong khac nhau, s vu khac nhau" (1 Cr 12,4-6). Chung ta khac nhau trong s a dang ve pham chat va n rieng. Thanh Than phan phoi nhng ieu ay vi s sang tao, khong cao bang, khong ong hoa. Va, khi i t nhng khac biet nay, Ngai xay dng s thong nhat. Ngai lam nh vay t au cong trnh sang tao, bi v Ngai la chuyen gia bien s hon loan thanh vu tru, sap at s hai hoa.

Ngay nay, trong the gii mat hai hoa, moi s b chia re: co ngi co qua nhieu va co ngi khong co g, co ngi gang song tram tuoi va co ngi cha kp chao i e nhn thay anh sang. Trong thi ai may tnh, chung ta gi khoang cach vi nhau: "mang xa hoi" nhng lai t "xa hoi tnh" hn. Chung ta can Thanh Than hiep nhat, tai sinh chung ta nh la Giao hoi, la Dan Thien Chua va la nhan loai huynh e.

Chung ta luon co cam do xay dng nhng "cai to": tu hop xung quanh nhom cua mnh, theo s thch cua mnh, tng ong vi ngi giong mnh va d ng vi moi o nhiem. T "cai to" en "be phai" ch la mot bc ngan: bao nhieu lan ngi ta nh danh mnh chong lai mot ai o hoac ieu g o! Ngc lai, Thanh Than ket noi nhng ke xa, hiep nhat nhng xa cach, mang ve nhng ai li tan.

Thanh Than pha tron nhng tong mau khac nhau thanh mot s hai hoa duy nhat, bi v trc het Ngai nhn thay ieu tot ep, Ngai nhn thay mot con ngi trc khi nhn thay nhng sai lam cua ngi o, Ngai nhn vao con ngi trc khi vao hanh ong cua ho. Thanh Than tao hnh Giao hoi va the gii la ni cua nhng ngi con va anh em cua nhau. Nhng ngi con va anh em: la danh t trc moi tnh t khac. That tiec, ngay nay ieu nay b xuc pham. Ngc lai, ngi song theo Thanh Than th mang lai hoa bnh ni co bat hoa, hoa hp ni co xung ot. Ngi thieng lieng lay ieu tot e ap lai ieu xau, oi lai kieu ngao bang s nhu m, ac tam bang long tot, on ao bang s thinh lang, ap lai noi xau bang li cau nguyen, chu bai bang nu ci.

e tr nen ngi thieng lieng, e tan hng s hai hoa cua Thanh Than, chung ta phai biet nhn vao ben trong chung ta. Roi moi s thay oi: vi Thanh Than, Giao hoi la Dan thanh cua Thien Chua, s mang la lan truyen niem vui, nhng anh ch em khac nhau c yeu thng bi cung mot Cha. Nhng neu khong co Thanh Than, Giao hoi la mot to chc, s mang la tuyen truyen, hiep thong ch la ep buoc. Thanh Than la nhu cau au tien va cuoi cung cua Giao hoi (X. Thanh Phaolo VI, tiep kien 29/11/ 1972). Ngai en "Ngai ni c yeu, ni Ngai c mi, ni Ngai c ch i" (Thanh. Bonaventura, Bai giang cho Chu nhat th T sau le Phuc sinh).

Chung ta cau xin vi Thanh Than moi ngay. Lay Chua Thanh Than, s hai hoa cua Thien Chua, ang bien s hai thanh tin tng va ong kn thanh mon qua, xin hay en vi chung con. Xin ban cho chung con niem vui phuc sinh, tam hon tre trung mai mai.

Lay Chua Thanh Than, s hai hoa cua chung con, Ngai lam cho chung con tr thanh mot than the, truyen ban bnh an cua Ngai cho Giao hoi va cho the gii. Xin lam cho chung con thanh nhng nghe nhan cua s hai hoa, rac gieo nhng ieu tot lanh, va lam tong o cua hy vong.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page