S iep cua c Thanh Cha

nhan Ngay S Song Anh va x Wales

 

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay S Song Anh va x Wales.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 8-06-2019) - Nhan "Ngay S Song" c to chc tai Anh va x Wales vao ngay 16 thang 06 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico mi goi gia tang no lc tr giup nhng anh ch em de b ton thng nhat va dan than chong lai moi hnh thc lam dung.

Nen van hoa s song

S iep c ky bi c Hong Y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, c Thanh Cha bay to quan tam ve tnh trang cac phu n b oi x tan te. Ngai cung khang nh trach nhiem loan bao ve net ep va s thanh thieng cua s song con ngi, va khuyen khch thang tien nen van hoa s song.

Bao hanh trong gia nh

"Ngay S Song" nam 2019 danh e noi ve nhng bao hanh trong gia nh. Thong cao cua Hoi ong Giam Muc Anh cho biet, c mot tren 4 phu n va mot tren sau ngi nam, b bao hanh tai gia nh. Tai Anh, moi tuan co hai phu n b ngi ban i chung song giet hai. Trong s iep, c Thanh Cha goi o la "tai hoa bao hanh gia nh".

oi dien vi cac van e xa hoi va luan ly nghiem trong

c cha John Sherrington, ac trach ve "Ngay S Song" Anh va x Wales, khang nh: "Nhng thong ke nay gay soc va keu goi chung toi chong lai tham kch bao hanh gia nh". Co nhng boi canh trong o "ngoi nha khong phai la ni an toan". "Rat thng xuyen, no tr thanh mot ni au kho, s hai, suy thoai va co lap. Bao hanh trong gia nh thng la mot van e tiem an va muc tieu cua chung toi la bat ky ai b lam dung trong gia nh eu cam thay co the tin tng tm kiem s giup trong Giao hoi." Muc ch cua chien dch trong viec nang cao nhan thc ve Ngay nay chnh la mi goi cac giao x oi dien vi cac van e xa hoi va luan ly nghiem trong nay.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page