c Thanh Cha khai mac

Ban ieu hp quoc te

cua Phong trao canh tan trong Thanh Linh

 

c Thanh Cha khai mac Ban ieu hp quoc te cua Phong trao canh tan trong Thanh Linh.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 8-06-2019) - Tra ngay 08 thang 06 nam 2019, tai ai thnh ng Phaolo VI, c Thanh Cha Phanxico a tiep 6,000 tham d vien Hoi ngh Quoc te cac nha lanh ao thuoc Phong trao Canh tan trong Thanh Linh cua Cong giao va chnh thc khai mac Ban ieu hp quoc te cua Phong trao canh tan trong Thanh Linh, goi la Charis.

Mot giai oan mi cua Phong trao Canh tan trong Thanh Linh

Ngo li vi cac tham d vien, c Thanh Cha nhac rang Le Chua Thanh Than hien xuong nam 2019 bat au mot giai oan mi trong hanh trnh cua Phong trao Canh tan trong Thanh Linh c thanh lap 52 nam trc. c Thanh Cha noi: "Mot giai oan anh dau bi s hiep thong gia tat ca cac thanh vien cua gia nh ac sung, trong o s hien dien quyen nang cua Chua Thanh Than c hien th e em lai ieu tot lanh cho toan Giao hoi. S hien dien cua Chua Thanh Than giup moi ngi tr nen bnh ang, bi v tat ca va moi ngi c sinh ra bi cung Chua Thanh Than, ngi ln hay tre nho, ngi dan than cap o hoan vu hay a phng, tao nen mot toan the v ai hn tng phan rieng re".

4 ac tnh cua Ban ieu hp quoc te

Noi ve hnh thc phuc vu mi nay, qua viec thanh lap Ban ieu hp quoc te, c Thanh Cha trien khai 4 yeu to:

"Mi me"

Th nhat la "mi me". c Thanh Cha noi rang s thay oi, ieu mi me, co the gay nen cam giac khong chac chac. S s hai nay hoan toan theo tnh cach con ngi, nhng nhng con ngi cua Than Kh th khong s hai ieu nay. Ngai nhac lai li Chua: "Nay ay Ta oi mi moi s" (Kh 21,5) va khang nh: nhng ieu mi me cua Thien Chua luon la phuc lanh en t trai tim yeu thng cua Ngi. c Thanh Cha noi en cam do ngh rang "chung toi ang on tren con ng chung toi i, moi s ang dien tien tot, tai sao lai thay oi?... Cach ngh nay khong en t Chua Thanh Than."

"oc nhat"

iem th hai la "oc nhat". Hnh thc phuc vu mi nay tr giup tat ca moi nhom ac sung c Chua Thanh Than khi day tren the gii.

"Phuc vu"

"Phuc vu" la iem th ba c c Thanh Cha nhan manh: Ngai noi: "Nh anh em biet, trong Giao hoi, ieu hanh cung la phuc vu, nhng ieu hanh khong phai la cong viec cua anh em. Anh em c yeu cau lo lang cho cac nhu cau khac nhau va tr giup hanh trnh theo cac tot nhat co the".

"Hiep thong"

iem cuoi cung la "hiep thong". c Thanh Cha nhac en s a dang cua cac ac sung ma Chua Thanh Than a gi len trong 52 nam, nhng tat ca mot long, hng ve Chua Cha va lam chng cho s hiep nhat trong a dang. c Thanh Cha mi goi moi ngi hay m rong gia nh hiep nhat nay e moi ngi co the c ngu di mai nha nh cac thanh vien cua mot gia nh, khong ai quan trong hn, v tat ca la con yeu dau cua cung mot Cha.

"Hay nhn xem ho yeu thng nhau biet dng nao"

Cuoi cung c Thanh Cha yeu cau cac thanh vien cua Phong trao hay chia se b tch ra toi trong Chua Thanh Than vi moi ngi trong Giao hoi; phuc vu cho s hiep nhat cua than mnh Chua Kito, la Giao hoi; va phuc vu nhng ngi ngheo va nhng ngi khon kho nhat ve the ly cung nh tinh than. c Thanh Cha noi rang 3 ieu nay la cac hnh thc cua chng ta ma chung ta c mi goi thc hanh khi truyen giang Tin mng cho the gii. Loan bao Tin Mng chnh la lam chng cho tnh yeu. Ngai nhac rang nhng Kito hu au tien a gay an tng bi tnh yeu oi vi nhau: "Hay nhn xem ho yeu thng nhau biet dng nao". c Thanh Cha canh giac: "Co the thanh lap cac van phong danh cho viec rao giang Tin Mng, co the len cac chng trnh can than kha thi, nhng thieu tnh yeu th nhng th nay tr thanh vo ch!" (REI 07.06.2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page