Giao tnh Ha Noi c hanh

ngay The Gii Truyen Thong lan th 53

 

Giao tnh Ha Noi c hanh ngay The Gii Truyen Thong lan th 53.

BTT GP Lang Sn


Giao tnh Ha Noi c hanh ngay The Gii Truyen Thong lan th 53.


Bui Chu (VietCatholic News 03-06-2019) - Sang Chua Nhat ngay 02 thang 6 nam 2019, Le Chua Thang Thien, Ban Truyen Thong cua cac Giao phan thuoc Giao tnh Ha Noi a quy tu ve en Thanh Sa Chau tai Giao phan Bui Chu e c hanh Ngay The gii Truyen thong lan th 53.

Sa Chau la mot Giao x ln va ky cu cua Giao phan Bui Chu, ni co en Thanh Giuse cua Giao phan nay. Ngay hop mat hom nay cho cac thanh vien Ban Truyen Thong trong Giao tnh Ha Noi tai Bui Chu nam nay v the c to chc kha quy mo va chu ao. Co khoang 200 tham d vien a en tham d, trong mot tinh than ho hi, vui ti va ay nhiet huyet.

Ngay The Gii Truyen Thong nam 2019 c c hanh vi Chu e lay t s iep cua c Thanh Cha: "Chung ta la chi the cua nhau" (Ep 4,25).

Chng trnh bat au luc 8 gi 45 vi li chao mng va phat bieu khai mac cua Cha Giuse Nguyen Van Toanh - Trng Ban Truyen Thong Giao phan chu nha Bui Chu. Ngay le Chua Len Tri hang nam c chon lam ngay Bon mang gii Truyen thong Cong Giao. Hom nay, theo li mi goi cua Giao hoi, cac Ban Truyen thong moi Giao phan trong Giao tnh Ha Noi cung quy tu ve Sa Chau e c hanh ngay The gii Truyen thong lan th 53. ay la dp gap g, chia se va khch le nhau e cung thc thi cong viec c Thien Chua qua Giao hoi trao pho, dung phng tien truyen thong hien ai e em Tin Mng Chua cho moi ngi. Ngay hop mat cung la dp anh ch em cung chia se thao thc cua mnh trong s vu Truyen thong Cong Giao hom nay.

Sau li khai mac va tieng vo tay gion gia, cac tham d vien hoa mnh vao bau kh vui ti soi ong ma y ngha cua ca khuc Chu e ngay Hop mat gii Truyen thong hom nay, qua vu ieu do cac n tu Truyen thong Bui Chu the hien.

Cac tham d vien lang nghe bai thuyet trnh cua Cha Giuse Tran Ngoc ang - Pho Giam oc ai Chung vien Bui Chu vi chu e: "Truyen thong theo ng hng va phong cach cua c Giao Hoang Phanxico". Truyen thong khong ch la chia se mot kenh thong tin, nhng con la c hoi quy bau Chua ban e xay dng tnh hiep thong trong Giao hoi va gia cong ong nhan loai. Truyen thong hien ai hom nay thc la mot phng tien ky dieu Chua ban e con ngi co the gap g tiep xuc vi nhau trong mot the gii gan gui, a dang nhng lien he mat thiet va tng quan vi nhau chat che. Ngay hom nay, con ngi xem hay nghe tin tc th cha u, ho con muon cham en chnh s kien o bang nhiet cach. Cha Giuse chia se ve mau gng va ng hng truyen thong cua c Thanh Cha Phanxico. Phong cach truyen thong cua c Thanh Cha la gian d, suc tch va vui ti. ng hng truyen thong cua ngai gom bon iem: Ton trong s that; vun trong long thng xot; loan bao Tin mng, gieo hy vong va loan tin tot lanh; vun ap van hoa gap g.

Tiep tuc chng trnh, cac Giao phan a chia se mot vai kinh nghiem va tham thc cung nh chnh nhng cong viec cu the ang thc hien trong s vu Truyen thong Cong Giao. Cong viec Truyen thong ngay nay rat c chu y, co the coi la mot mang muc vu rat quan trong. Y thc c cong viec mnh ang lam, moi Ban Truyen thong a khong ngng no lc em ra nhng sang kien mi, nhng phng cach hu hieu e lam cho cong viec c tien trien tot ep. S lien i, cong tac va chia se gia cac Ban Truyen thong vi nhau trong nhng nam qua tai Giao tnh Ha Noi la ieu rat ang c ghi nhan.

Cao iem cua Ngay Hop mat Truyen thong Giao tnh Ha Noi hom nay la Thanh le mng Chua Len Tri c c hanh trong the tai en Thanh Sa Chau do c cha Phero Nguyen Van e, Giam muc Giao phan Thai Bnh, nguyen Chu tch tien khi cua Uy ban Truyen thong Xa hoi trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam, chu s. ong te vi c cha Phero co 25 linh muc gom Cha chnh x Sa Chau, quy Cha Giao phan Bui Chu va quy Cha trong Ban Truyen thong cac Giao phan tham d. Ngoai thanh vien cac Ban Truyen thong, tham d Thanh le con co ong ao quy tu sy nam n va hang ngan tn hu. Trc Thanh le la mot cuoc rc long trong xung quanh en Thanh.

Trong bai giang le, c Cha Phero quang dien y ngha cua mau nhiem Chua Giesu Len Tri ma Giao hoi c hanh trong Chua Nhat hom nay. Sau khi hoan tat s vu ni tran gian, Chua Giesu c Chua Cha ton vinh va rc len Tri trong vinh quang cua Ngi. Tuy nhien, s vu cua Chua Giesu con keo dai ni nhan loai hom nay c tiep noi bang chnh s vu cua Giao hoi. Giao hoi on nhan lenh truyen cua Chua e loan bao Tin Mng "cho moi loai tho tao". Trong dong lch s, bang nhieu phng cach khac nhau, Giao hoi a khong ngng thc thi s vu a lanh nhan, di s hng dan cua Chua Thanh Than.

Ngo li vi gii Truyen thong Cong Giao ang hien dien, c cha Phero chia se: Ngay nay, Giao hoi cung loan bao Tin Mng qua cac phng tien truyen thong hien ai. Moi ngi lam cong tac Truyen thong Cong Giao cung chnh la gop phan vao s vu cua Giao hoi. Ngai mi goi moi ngi hay y thc tam quan trong cua s vu mnh a c uy thac, hun uc long yeu men Giao hoi va nhiet thanh, quang ai dan than loan bao Tin Mng qua cac phng tien truyen thong mi. Moi chung ta la nhng thanh phan lam nen Gia nh Giao hoi, la nhng chi the lam nen than the mau nhiem c Kito la Hoi Thanh. Chnh khi tch cc thong truyen c tin Kito giao qua cac phng tien truyen thong, chung ta tr nen ngi loan bao Tin Mng hu hieu trong thi ai nay.

Sau Phep lanh cuoi le, cha ac trach truyen thong cua giao phan Hai Phong a thay mat Ban Truyen thong cac Giao phan hien dien bay to tam tnh tri an c cha Phero chu s Thanh le hom nay, c cha Toma Aquino Giao phan chu nha Bui Chu, quy Cha va moi ngi a to chc ngay hop mat ay y ngha hom nay cho gii Truyen thong Cong Giao cua Giao tnh Ha Noi. Ngai cung ngo li vi anh ch em Truyen thong hien dien hom nay, cam n anh ch em ve s cong tac va long nhiet thanh, ong thi mi goi anh ch em cong tac vi nhau hn na e lam nen mang li Truyen thong Cong Giao rong khap va manh me, xay dng tnh hiep nhat yeu thng va lien i, "thay nut Like bang li Amen".

Ngay hop mat ket thuc sau ba tra huynh e ay niem vui tai Trung tam Muc vu Giao x Sa Chau. Thi gian hop mat van voi, ch trong mot buoi sang, nhng e lai nhieu an tng ni long ngi tham d, em lai nhieu y ngha mi cho s vu Truyen thong cua anh ch em tham d. Nguyen xin Thien Chua chuc lanh cho s vu cua anh ch em va nang anh ch em trong hanh trnh loan bao Tin Mng bang cac phng tien truyen thong hien ai.

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page