S iep gi cac Phat t

nhan ai le VESAK 2019 - PL.2563

 

S iep gi cac Phat t nhan ai le VESAK 2019 - PL.2563.

Minh c chuyen ng

Vatican (WH 13-05-2019) - S iep gi cac Phat t nhan ai le VESAK 2019 - PL.2563:

 

Hoi ong Toa Thanh Ve oi Thoai Lien Ton

S iep gi cac Phat t nhan ai le VESAK 2019 - PL.2563

Kito hu va Phat t: Thang tien pham gia

va quyen bnh ang cua phu n va cac tre n

Thanh pho Vatican

Cac ban Phat t than men,

1. Thay mat Hoi ong Toa Thanh ve oi thoai Lien ton, toi xin gi en cac ban li chao than ai va li nguyen chuc nhan dp cac ban mng le Vesak. Cau chuc le nay mang lai cho cac ban cung vi gia nh va cong ong cua cac ban niem vui va bnh an.

2. Nam nay, S iep cua chung toi c lay cam hng t "Tai lieu ve tnh huynh e nhan loai v hoa bnh the gii va s chung song" c c giao hoang Phanxico va ngai Ahmad Al-Tayyeb, ai Imam Al Azhar ky tai Abu Dhabi vao ngay 4 thang 2 nam 2019. Tai lieu nay a ra li keu goi quan trong oi vi tat ca moi ngi ve viec thang tien pham gia cua phu n va tre em.

3. Nhng li day cua c Giesu va c Phat thang tien pham gia cua phu n. Ca Phat giao va Kito giao eu day rang ngi nam va ngi n bnh ang ve pham gia va ong mot vai tro quan trong trong viec thang tien phu n. Phu n Phat giao va Kito giao a khong ngng co nhng ong gop quan trong cho cac truyen thong ton giao cua chung ta va cho toan xa hoi. Mat khac, cung khong the phu nhan rang phu n qua thng xuyen phai chu s phan biet oi x va bao hanh. Va oi khi ngi ta con s dung cac kinh ien ton giao e trnh bay phu n nh nhng ngi thap kem hn ngi nam.

4. Ngay nay, bao lc oi vi phu n va tre n la mot van e toan cau anh hng en gan mot phan ba so phu n tren toan the gii. Cac hoan canh xung ot, sau xung ot va di dan cang gia tang bao lc nh vay. Phu n va tre n ac biet de tr thanh nan nhan cua nan buon ngi va no le hien ai. Nhng hnh thc tan bao nay co tac ong tieu cc va manh liet oi vi sc khoe cua ho. e chong lai nhng bat cong nay, ieu thiet yeu la phai cho phu n va tre n c tiep can vi giao duc, bao am rang ho cung c hng cung mot mc lng cho cung mot cong viec, cong nhan quyen s hu va quyen tha ke cua ho, khac phuc tnh trang co t ai dien phu n trong lnh vc chnh tr va trong chnh phu cung nh trong cac quyet sach. Cung phai giai quyet van e cua hoi mon va nhng van e khac na. Viec thang tien mot nhan pham bnh ang va bnh ang ve quyen li cua phu n cung can c the hien trong oi thoai lien ton: can co them phu n tai ban trao oi v o ho van con t hn nam gii.

5. Cac ban than men, can phai hanh ong cap bach e bao ve phu n va bao ve cac quyen c ban va t do cua ho. Nh Tai lieu ve tnh huynh e nhan loai a neu ro: "Mot nhu cau thiet yeu la cong nhan phu n co quyen hoc tap, lam viec, hoat ong chnh tr. Ngoai ra, phai no lc giai phong phu n khoi nhng ap che cua lch s va xa hoi trai vi cac nguyen tac c tin va nhan pham cua ho. Cung can bao ve ho khoi nan khai thac tnh duc va khoi b oi x nh hang hoa hay nh phng tien giai tr hoac kiem tien. V the, phai cham dt moi hoat ong phi nhan va cac tap tuc hien hanh ang ha thap pham gia phu n. Phai no lc sa oi cac luat le ngan khong cho phu n c hng ay u cac quyen li cua ho".

6. Nhng ngi ang cam quyen va lanh ao co trach nhiem ac biet phai khuyen khch cac tn hu cua mnh bao ve pham gia cua phu n va tre n, bao ve quyen li c ban cua ho. Chung ta cung c keu goi canh bao anh ch em mnh ve nhng nguy c nam san trong ly thuyet ve gii, chu thuyet nay phu nhan tnh khac biet va tnh ho tng gia ngi nam va ngi n. Mot khi thang tien pham gia va s bnh ang cua phu n va tre n, chung ta cung se thang tien va bao ve c che hon nhan, tnh mau t va i song gia nh.

7. Cac ban Phat t than men, chung ta hay co gang het sc e tai co vo, trong cac gia nh, cac cong ong va cac to chc cua chung ta, viec e cao v tr trung tam cua phu n trong the gii chung ta va no lc chong lai moi hnh thc phan biet oi x cach bat cong oi vi con ngi. Trong tinh than nay, mot lan na toi chuc cac ban mot le Vesak an lac va hoan hy!

Giam muc Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ

Th ky

Nguon: Message pour la Fete de Vesakh 2019

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page