c Thanh Cha Phanxico

truyen chc 19 tan linh muc

 

c Thanh Cha Phanxico truyen chc 19 tan linh muc.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 12-05-2019) - Luc 9 gi 15 phut sang chua nhat 12 thang 5 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a chu s thanh le tai en th Thanh Phero e truyen chc Linh Muc cho 19 pho te nhan dp Ngay The gii cau cho n goi lan th 56. So tien chc Linh Muc c thu phong nam 2019 nhieu hn 3 v so vi nam 2018.

Trong so 16 tan Linh Muc c c Thanh Chatruyen chc nam 2018 ac biet co 1 ngi Viet Nam la Phaolo o Van Tan, 37 tuoi, goc tong giao phan Ha Noi, nhap tch giao phan Roma va thuoc Con ng Tan D Tong, giong nh 5 tien chc khac.

Trong so 19 tien chc nam 2019, co 1 v xuat than t ai chung vien Roma, so vi 6 v hoi nam 2018, bu lai co 8 tien chc thuoc Con ng Tan D Tong en t nhieu nc khac nhau, va 8 tien chc xuat than t huynh oan linh muc "Nam t Thanh Gia". Sau cung la hai tien chc t cac hoc vien khac Roma.

a so cac v thu phong la ngi Y, ac biet la t Roma, cac v con lai en t Nhat Ban, Croat, Haiti.. Ngi ln tuoi nhat la cha Goran Kuhner, 46 tuoi, t Zagreb, thu o Croat, va ngi tre nhat la 27 tuoi.

ong te vi c Thanh Cha co khoang 150 linh muc, trc s hien dien cua 8 ngan tn hu.

Nghi thc tuyen chon

Sau phan phung vu Li Chua la nghi thc truyen chc linh muc, bat au vi phan gii thieu va tuyen chon. 19 tien chc khi c goi ten, eu tha "Nay con ay" va tien len. c Hong Y Angelo De Donatis, Giam quan Roma, xin c Thanh Cha truyen chc cho cac ng sinh va ngai tuyen bo chon 19 thay vao hang linh muc.

c Chua Giesu chon e tiep noi s mang cua Ngai

Trong bai giang thuoc nghi thc tiep o, c Thanh Cha noi:

"Anh ch em than men, nhng ngi con nay cua chung ta c goi lanh nhan chc linh muc. Chung ta hay suy t ve tha tac vu ma ho sap c nang len trong Giao Hoi. Nh anh ch em a biet, Chua Giesu cua chung ta la Thng Te duy nhat cua Tan c, nhng trong Ngai toan the dan Thanh cua Thien Chua cung c tr thanh dan t te. Tuy nhien, trong so cac mon e cua Ngai, Chua Giesu muon chon mot so ngi ac biet, e nhan danh Ngai, ho cong khai thi hanh trong Giao Hoi chc vu t te cho tat ca moi ngi, ho tiep tuc s mang cua Chua nh Thay day, t te va muc t.

Thc vay, nh a c Chua Cha sai i thi hanh s vu ay, Chua Giesu cung sai i trong tran the, trc tien la cac Tong o, roi en cac GM va nhng ngi ke nhiem cac v, sau cung Chua cung ban cac linh muc nh nhng cong tac vien, hiep vi cac Giam Muc trong s vu t te, ho c keu goi e phuc vu Dan Chua.

Cong tac xay dng nc Chua

Sau khi suy ngh chn chan va cau nguyen, gi ay chung toi sap nang nhng ngi anh em nay len hang linh muc e, khi phung s Chua Kito la Thay, la T Te va Muc T, ho cong tac xay dng Than Mnh Chua Kito la Giao Hoi trong Dan Chua va la en Th thanh thieng cua Chua Thanh Linh.

Linh muc tr nen ong hnh dang vi Chua

Thc vay ho se tr nen ong hnh dang vi Chua Kito Thng Te i i, ho se c thanh hien nh nhng linh muc ch thc cua Tan c, va vi danh ngha ay lien ket ho vi cac Linh Muc khach trong chc linh muc, ho se la nhng ngi rao giang Tin Mng, Muc T cua Dan Chua va se chu s cac buoi phung t, nhat la c hanh hy te cua Chua.

Nhan nhu cac tien chc linh muc

Ve phan anh em la nhng ngi con va ngi em rat yeu qu, cac con sap c nang len chc linh muc, cac con hay xet: khi thi hanh s vu giang day ao Ly Thanh, cac con se tham gia vao s mang cua Chua Kito la Thay Duy Nhat. Cac con hay phan phat cho moi ngi Li Chua ma chnh cac con a vui mng lanh nhan t nho. Hay sieng nang oc va suy gam Li Chua e tin nhng ieu cac con a oc, day ieu cac con a hoc trong c tin, va song ieu cac con day. Khong bao gi ta co the lam mot bai giang, ma khong cau nguyen that nhieu, vi Kinh Thanh tren tay. Cac con ng quen ieu ay.

ao ly thanh va hng thm i song thanh thien

V the, ao ly cua cac con, n s nh Chua a noi, i thang vao tam hon va tr thanh lng thc cho dan Chua. Li gang nay se thc la lng thc. Hng thm cuoc song cua cac con hay tr thanh niem vui va s nang cho cac tn hu: nhng con ngi cau nguyen, hy sinh, v vi Li Chua va gng sang, cac con xay dng nha Chua la Giao Hoi. Cac con hay tiep tuc cong trnh thanh hoa cua Chua Kito. Nh s vu cua cac con, hy te thieng lieng cua cac tn hu c tr nen hoan hao, v hiep vi hy te cua Chua Kito, ang, qua tay cac con nhan danh toan the Giao Hoi, c dang hien mot cach khong o mau tren ban th trong khi c hanh cac Mau Nhiem Thanh.

Linh muc song ieu mnh giang day

V the, cac con hay nhn nhan ieu cac con lam. Hay bat chc ieu cac cac con c hanh e khi tham d vao mau nhiem s chet va song lai cua Chua, cac con mang cai chet cua Chua Kito trong cac chi the cac con va tien bc vi Chua trong cuoc song mi.

Thanh hoa qua cac b tch

Qua b tch ra toi, cac con thap nhap cac tn hu mi vao Dan Chua. Vi b tch thong hoi cac con tha th toi loi nhan danh Chua Kito va Giao Hoi. Vi dau thanh, cac con thoa du cac benh nhan. Khi c hanh cac nghi thc thanh va dang len kinh nguyen chuc tung va cau khan trong nhng gi khac nhau trong ngay, cac con tr thanh tieng noi cua Dan Chua va cua toan the nhan loai.

Lien ket cac tn hu nh trong mot gia nh

Vi y thc mnh c chon gia loai ngi va c thiet lap e mu ch cho ho e ch i nhng s thuoc ve Thien Chua, cac con hay thi hanh trong vui ti va bac ai chan thanh hoat ong t te cua Chua Kito. Sau cung, khi tham gia vao s mang cua Chua Kito la au va la Muc T, trong niem hiep thong con thao vi Giam Muc cua cac con, cac con hay dan than lien ket cac tn hu trong mot gia nh duy nhat e dan a ho ve vi Chua Cha nh Chua Kito trong Chua Thanh Than. Cac con hay luon nhn len tam gng cua V Muc T Nhan Lanh, ang khong en e c phuc vu, nhng e phuc vu; khong phai e song thoai mai, nhng e i ra ngoai, tm kiem va cu vt nhng g a b h mat".

Nghi thc truyen chc

Sau bai huan du cua c Thanh Cha, nghi thc truyen chc c tiep tuc vi kinh cau cac thanh, roi ngai va mot so Linh Muc ac nhiem at tay tren au 19 pho te qu trc ban th, trc khi c Thanh Cha oc li nguyen truyen chc. Tiep en la cac nghi thc bo tuc: mac pham phuc linh muc, xc dau tren long ban tay tien chc, trao a va chen thanh, sau cung la trao ban bnh an cho cac tan chc.

Thanh le ket thuc vi bai ca Lay N Vng thien ang do ca oan Sistina va cong oan hp xng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page