Nhn t vu viec Nha Th Bui Chu:

Nhng c hoi cho Giao hoi Viet Nam

 

Nhn t vu viec Nha Th Bui Chu: nhng c hoi cho Giao hoi Viet Nam.

Khac Ba, SJ - tnh nguyen vien Vatican News


Nha th chnh toa Bui Chu.


Bui Chu (Vat. 11-05-2019) - Giao hoi Viet Nam noi rieng va xa hoi noi chung bong suc soi trong nhng ngay qua xung quanh ke hoach ha giai Nha th chnh toa Bui Chu. Trong moi ban long vi Giao hoi, ban than toi va co nhng cam giac buon long, va xen lan nhng niem an ui va hy vong.

Buon khi oc nhng li bnh luan kha kho nghe cua nhng ngi bc tc vi nhng nha hu trach va vi Giao hoi noi chung khi ra quyet nh ha giai mot di tch lch s van hoa co gia tr. Va cang buon hn khi thay nhng li ap tra cua nhng ngi ung ho viec ha giai vi nhng li le cung kho nghe khong kem. Tuy nhien, toi lai thay c an ui khi hng ve goc nhn khac cua vu viec, vi nhng bieu hien rat tch cc ma trc gi chung ta t thay, nh s quan tam cua cong chung danh cho mot cong trnh cua Cong Giao, ac biet la hanh ong cua nhom 20 kien truc s, nhng ngi van ang khong ngng no lc het sc mnh v trach nhiem vi cong ong, du b gan mac la 'thng vay khoc mn'.

Va hom nay, toi cang vui hn khi oc c thong bao t giao phan Bui Chu, ma toi trom ngh la het sc khon ngoan, rang se hoan viec ha giai nha th lai. Du cha biet vu viec se ket thuc the nao, nhng toi thay mot niem hy vong dang tran trong long. Niem hy vong ay khong ch la c thay net ep trong tinh than lang nghe va cau th cua c Cha va cac v hu trach Bui Chu, ma con v nhn thay nhng c hoi ln lao dng nh ang m ra cho Giao hoi Viet Nam qua nhng dau ch t vu viec nay.

C hoi oi thoai va truyen giao

Co mot thc te la Giao hoi Cong Giao a va ang chu rat nhieu thanh kien, khong ch t chnh quyen ma con t ngi khong Cong giao noi chung, trong o co nhng thanh kien rat oan uong va khong ang co cho Giao hoi, nh viec b gan mac la 'theo Vatican va luon chong nha nc', tham ch la 'chong dan toc'. Ngay ca cong trnh Ch Quoc Ng cua cac tha sai cung b cho la gan lien vi y o chnh tr cua thc dan.

Co le nhng thanh kien tren a dan en mot khoang cach kha ln gia hai ben, von ang c phan biet rach roi: 'ben ao' va 'ben Lng'. Khoang cach nay c the hien rat ro net t vu viec nha th Bui Chu, nhat la qua cac cach lap luan, 'giong ieu' va cach dung t ng cua hai ben.

Cung phai tha nhan mot thc te la chung ta dng nh khong co nhieu c hoi e oi thoai hay thanh minh trc nhng thanh kien nay. Giai trnh bang Giao ly th chang may ai (khong Cong giao) quan tam; con giai trnh bang cac t lieu, nghien cu lch s th cha co 'san chi'.

Thiet tng, chung ta ch co mot so ieu kha d co the da vao nh nhng phng tien e tien hanh viec oi thoai khi co thi iem thch hp. Nhng ieu o thuoc ve nhng ong gop cua Giao hoi Cong Giao cho toan the xa hoi noi chung, nh Ch Quoc Ng, cac cong trnh nghe thuat, cac dau an giao duc,...

Va vu viec Nha th Bui Chu a cho thay nhng dau ch rang ay co the la thi iem thch hp e ta co the oi thoai vi nhng ngi khong Cong giao. Trc het, chung ta ang co c hoi giai bay nhng kho khan lau nay cua mnh, nhat la nhng kho khan vi chnh quyen. Qua vay, a co mot so bai viet phan bien, trong o neu ro nhng kho khan ve quy at, nhng thu tuc phap ly nhieu khe gay ra cho nha th, vv., ma lau nay Giao hoi Viet Nam ang phai chu. Du nhng kho khan nay cha c chnh quyen lu tam giai quyet ngay, th ch t chung ta cung c nhng ngi khong Cong giao thau hieu va cam thong cho hoan canh cua mnh.

Th en, ay la c hoi tuyet vi e chung ta gii thieu tinh than va ong gop cua Giao hoi, qua v du cu the la mot cong trnh kien truc nh the nay. Qua vay, gia nh trong van e nha th Bui Chu, va cac van e tng t, Giao hoi co the to chc theo nhng cach thc thu hut c s quan tam va tham gia cua nhng thanh phan khac trong xa hoi, nhat la gii chuyen gia hoac gii nghien cu, th han se mang lai nhng c hoi vo cung ln trong viec oi thoai va xoa bo dan cac thanh kien, ong thi kien tao mot tng quan tot lanh hn gia 'lng' va 'giao'.

Viec lam sang to nhng noi dung, nhng hoat ong va tinh than cua giao hoi, xoa bo i nhng hieu lam, nhng thanh kien khong ang co, t no cung la mot cach truyen giao. Hn na, khong ch la van e xoa bt nhng thanh kien, cach lam o con cho thay tinh than cong tac xay dng va oi thoai cua ngi Cong giao. o chnh la cach rat hu hieu e gii thieu can tnh Ki-to giao trong the gii hom nay, nh li c Thanh Cha Phan-xi-co: "Ki-to hu khong phai la nhng ngi xay tng ngan cach, ma la nhng ngi bac cac nhp cau".[1]

C hoi ao sau c tin

Nhng cong trnh nh nha th Bui Chu t no la mot 'quyen sach' thieng lieng song ong; va chung ta co the ao sau c tin cua mnh da vao nhng cong trnh nay. Nhng cong trnh o khong n thuan ch la mot tai san van hoa nghe thuat hay mot di tch lch s, ma con la mot chng tch song ong cua i song c tin. Mot ngoi nha th hn mot tram tuoi la ca mot ky c song ao, la mot 'tram tch' thanh thieng tham am nhng li ca tieng hat, nhng tieng kinh cau, nhng c nguyen tran tr, nhng hy sinh va ong gop cua bao ngi; nha th cung la ni lu dau nhng an sung cua Thien Chua va bieu hien c tin cua giao dan qua bao the he.

V the, viec ton trong va gi gn nhng cong trnh o khong ch la bieu hien cua long quy trong van hoa, nghe thuat va lch s; cung khong ch dng lai viec to long biet n vi tien nhan, ma con la cach ng x vi c tin hien tai cua chung ta. c tin o khong phai t nhien ma ti vi chung ta, ma la mot c tin c rao truyen va trao truyen, khong ch bang nhng ban van giao ly, ma con bang ca nhng chng nhan va nhng chng tch, trong o bao gom nhng cong trnh, nep song, cung cach cach hanh x, vv.

Do o, tu sa mot nha th nh Bui Chu co the tr thanh mot c hoi tuyet vi e chung ta ao sau c tin cua mnh bang cach tr ve nguon. ay o a co nhng bai viet nhac lai lch s, nhac lai nhng y ngha va chc nang cua ngoi nha th, va nhng thang tram i song ao cua cac Ki-to hu a gan lien vi no. Thiet tng, neu chung ta ay manh hn na viec nh hng nhng suy t va hoc hoi nh the, khong ch gii han tren mot so trang mang hay trong mot so dien an cua gii tr thc, ma pho bien rong rai cho giao dan, th hieu qua mang lai se rat ln lao. Giao dan se c lam mi lai va ao sau von lieng c tin ma mnh c lanh nhan qua s trao truyen t cha ong, va se y thc hn ve trach nhiem song ao cua chnh mnh va cho cac the he mai sau.

C hoi hoc cach lang nghe tm kiem y Chua

Nhng c hoi tren se ch la ly thuyet suong neu chung ta khong nam lay c hoi can ban nay: hoc cach lang nghe. Ch vi mot thong bao hoan lai viec ha giai nha th, a co biet bao ngi - gom ca nhng ngi khong Cong giao - cam thay men phuc v tinh than lang nghe cua c cha va cac v hu trach Bui Chu. Mot hanh vi lang nghe ch that thng mang lai mot gia tr rao giang Tn Mng rat ln lao. V the, thiet tng ay la dp rat tot e Ki-to hu Viet Nam chung ta suy xet va hoc hoi ve tinh than lang nghe.

'Lang nghe' oi hoi mot thai o khiem ton va tinh than ao c. Chung ta co the hoc hoi thai o nay t chnh Thay cua mnh la c Ki-to. Ngai luon e tam lang nghe nhng tam t cua cac mon e mnh. Khong ch lang nghe cac mon e, c Gie-su con lang nghe tat ca moi ngi khac, t nhng thac mac cua nhng ngi co quyen the nh cac Pha-ri-sieu, cho ti nhng lo au tran tr cua nhng ngi b gat ra le xa hoi nh cac ba goa. Ngai lang nghe v Ngai yeu men ho, v Ngai la ang "hien t va khiem nhng trong long" (Mt 11,29). Noi cach khac, nen tang can ban cua lang nghe chnh la thai o ton trong va yeu men tha nhan, bat ke ho la ai.

Lang nghe cung la mot cach tm kiem y muon cua Thien Chua qua cac oi thoai va cac dau ch thi ai. Chua Thanh Than van luon hoat ong trong moi hoan canh. Du mot s viec co the cha ng nhieu yeu to phc tap, nhng ta van luon co the tm thay nhng 'canh ca m' mang lai kha nang oi thoai va xay dng, neu chung ta thc s biet lang nghe, cau nguyen va tm kiem y muon cua Thien Chua, nh nhan nh cua c Thanh Cha Phan-xi-co: "Luon co nhng canh ca khong ong. Hay tm ra nhng canh ca du ch he he m, hay bc vao o va noi ve nhng iem chung va tng bc tien ve pha trc."[2]

V vay, c g trong luc cung cau nguyen cho vu viec lien quan en nha th Bui Chu c giai quyet mot cach tot ep, chung ta cung cau nguyen cho nhau va cho Giao hoi Viet Nam e co the nam lay nhng c hoi ang m ra hau lam vinh danh Thien Chua hn va mu ch cho con ngi hn. o cung la cach song Mua Phuc Sinh rat thiet thc, vi tinh than e cho niem vui Phuc Sinh ni moi ngi c chieu toa trao tran ra ben ngoai theo s hng dan cua Chua Thanh Than.

Khac Ba, SJ.

- - - - - - -

[1] <https://www.americamagazine.org/faith/2019/03/31/pope-francis-build-bridges-not-walls>. Cap nhat ngay 09/05/2019.

[2] c Thanh Cha Phan-xi-co, tra li phong van bao ch tren chuyen bay t Fatima ve Rome, ngay 14/05/2017. Xem tai: <http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/05/14/pope-francis-i-personally-doubt-authenticity-of-medjugorje/>. Cap nhat ngay 09/05/2019.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page