c Thanh Cha gap

cac thanh vien Trung tam the thao Y

 

c Thanh Cha gap cac thanh vien Trung tam the thao Y.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 11-05-2019) - Tra 11 thang 5 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico tiep kien khoang 400 thanh vien cua Trung tam the thao Y.

Trong bai dien van vi cac tham d vien buoi tiep kien, c Thanh Cha ghi nhan nhng hoat ong cua Trung tam danh cho cac nhom tuoi khac nhau vi s a dang ve the loai the thao. Qua s mang cua mnh Trung tam the thao Y a cung cap cho nhng ngi tre mot loi song lanh manh va tch cc da tren cai nhn Kito giao ve con ngi va xa hoi.

c Thanh Cha noi rang the thao la mot trng hoc tuyet vi, neu chung ta biet kiem soat ban than va ton trong ngi khac. No day ve s cong hien va kien tr, trong tinh than canh tranh nhng khong lam mat i nu ci, va cung e day ngi ta biet chap nhan that bai.

The thao la cong cu e giai quyet nhieu van e va mang lai s chuyen oi sau sac cho xa hoi. Bi v no cai thien con ngi, va co the thuc ay van hoa oi thoai va gap g ton trong. Cuoc chien vi cac oi thu, trong cac cuoc thi the thao, luon c goi la "cham tran" va khong bao gi la "oi au", bi v cuoi cung, mac du chien thang se tot hn, nhng theo mot ngha nao o, ca hai eu thang. ay la the gii ma chung ta m c va muon xay dng. Trong tinh than canh tranh lanh manh, chung ta luon gap thay mot ngi ban va mot ngi anh em du la oi thu.

ay la tam iem cua cai nhn Kito giao ve con ngi. o la hoc cach nhn ngi khac va moi s bang con mat cua Chua Giesu: nhn nh Chua Giesu a nhn. Co ngha la lang nghe nhng li cua Ngai e hieu cam xuc cua Ngai va co gang bat chc nhng c ch cua Ngai. c Thanh Cha khch le cac tham d vien: "T Tin Mng chung ta se lam cho the gii ep hn va chan chnh hn". (CSR_2863_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page