c Thanh Cha

tiep cac Giam Muc Argentina

 

c Thanh Cha tiep cac Giam Muc Argentina.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 11-05-2019) - Trong buoi tiep kien 29 Giam Muc Argentina sang ngay 10 thang 5 nam 2019, c Thanh Cha khuyen khch cac v lam viec e Argentina thc s tr thanh mot quoc gia lien bang va ngai cung cho biet nam nay khong the noi en viec ngai tr ve tham que hng Argentina.

ay la nhom th 21 trong 3 nhom thuoc Hoi ong Giam Muc Argentina, vi tong cong 100 v, ve Roma hanh hng trong nhng ngay nay, tham Toa Thanh va trao oi ve tnh hnh Giao Hoi a phng.

c Cha Barba ke lai vi gii bao ch

Trong so cac v tham d cuoc gap g dai 2 tieng vi c Thanh Cha sang th Sau 10 thang 5 nam 2019 co c Cha Oscar Ojea, Chu tch Hoi ong Giam Muc. c Cha Gabriel Barba, Giam Muc giao phan Gregorio de Laffere, ke lai vi gii bao ch: "c Thanh Cha Phanxico noi vi chung toi rang trong lch s Argentina, ngi ta a la viec nhieu e kien tao mot quoc gia lien bang, nhng chung ta van con xa vi muc tieu ay, mot nc thc s la lien bang.. can lam viec i t nen van hoa gap g".

Van e muc vu tai Argentina

c Cha Barba tiet lo rang trong cuoc gap g gia cac Giam Muc vi c Thanh Cha khong he noi g ve cuoc bau c Argentina, nhng ban ve cac thc tai muc vu tai nc nay va phan nao tren the gii. Ngai cung xin cac Giam Muc cung co nen kinh te xa hoi th trng, va e cao tam gng cua doanh nhan Enrique Shaw ngi Argentina, mot v Toi T Chua ang c cu xet an phong chan phc".

c Thanh Cha tai khang nh rang chng trnh nam nay cua ngai a day ac va khong the co cuoc vieng tham tai Argentina. Dau sao e tai nay van con bo ngo, theo c Cha Barba. c cha cho biet c Thanh Cha cung noi vi cac Giam Muc ve e tai lam dung tnh duc va co vo cac v gan gui nhng ngi ngheo.

Trong cuoc gap g c Thanh Cha a bay to long biet n va rat qu chuong v tien nhiem cua ngai, c Bien c 16, nh mot "ngi can am a a ra nhng bien phap ln trong Giao Hoi".

au phien hop, c cha Chu tch a trao cho c Thanh Cha mot th trnh bay ve thc trang cua moi giao phan va suy t cua Giao Hoi a phng ve van e cong an viec lam va cuoc tranh luan ve van e luat cho pha thai Argentina.

Lan chot cac Giam Muc Argentina ve Roma vieng mo hai thanh tong o va tham Toa Thanh (Visit ad limina) cach ay 10 nam (2009), luc ay c Hong Y Jorge Bergoglio la Chu tch Hoi ong Giam Muc. (Telam 10-5-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page