Noi dung bai huan du cua c Thanh Cha

vi cac Be tren Tong quyen cac dong n

 

Noi dung bai huan du cua c Thanh Cha Phanxico vi cac Be tren Tong quyen cac dong n.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 10-05-2019) - Luc 11h45 ngay 10 thang 5 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a gap khoang 900 tham d vien Hoi ngh toan the lan th XXI lien hiep quoc te cac Be tren Tong quyen dong n.

Trong cuoc gap, c Thanh Cha a trao cho cac tham d vien bai huan du cua ngai.

Trong bai huan du, c Thanh Cha e cap en i song thanh hien ang trai qua thi ky "te nh va kho khan". Ngai viet: "oi dien vi s suy giam ve so lng n goi, ac biet la n goi n, chung ta de b cam do chan nan, cam chu hoac 'kieu cang' kieu 'hoi xa no la the nay'. Toi nhac lai mot cach manh me nhng g toi a noi trong nhng dp khac: ng s t, nhng phai s khong con la anh sang soi cho nhng ngi ang am chm trong 'em toi' cua lch s. ng s 'thu nhan vi long khiem nhng va vi niem tin ln vao tnh yeu Thien Chua, ve s yeu uoi cua mnh".

Nhieu ngi ang can en nhng nu ci than thien cua cac n tu e giup ho t tin tr lai. Khong bao gi nhng bo trc s cam do quy ve mnh, tr thanh "oi quan khep kn".

i tu c anh dau bang s hien dien, phuc vu khiem ton va kn ao, c linh hoat bang cau nguyen. Cau nguyen, ngi khen va ton th khong phai la lang ph thi gian. Cang gan ket vi Chua, chung ta se cang gan vi nhan loai, ac biet la au kho vi nhan loai. Chung ta ch co the biet cac cong trnh cua Chua thc hien cho chung ta khi chung ta e oi mat va con tim hng ve Chua, chiem ngng khuon mat va lang nghe Li cua Ngai.

c Thanh Cha viet: "i song huynh e trong cong ong la mot trong nhng gia tr thiet yeu cua i song tu tr. Toi thay rat vui v nhng thanh tu to ln a at c trong chieu hng nay. Tuy nhien, toi cung lo ngai rang co nhng Hoc Vien a van hoa va quoc te khong c coi la s phong phu, ma la mot moi e doa; vi nhng xung ot thay v cho thay khuon mat that cua Giao hoi va i song tu tr thanh hien." c Thanh Cha cung lo lang ve nhng xung ot the he, khi nhng ngi tre khong thc hien c c m cua ngi gia, va nhng ngi ln tuoi khong biet cach chap nhan li tien tri cua ngi tre.

Cuoi cung, c Thanh Cha khuyen khch: hay nuoi dng niem am me vi Chua Kito va niem am me oi mi con ngi. Khong co niem am me oi vi Chua Kito va vi nhan loai th khong co tng lai cho i song tu tr va thanh hien. (CSR_2851_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page