Lien Tu S Viet Nam tai Roma hanh hng

en Thanh Gabriel c Me Sau Bi

 

Lien Tu S Viet Nam tai Roma hanh hng en Thanh Gabriel c Me Sau Bi.

c ong Pham Manh Cng


Lien Tu S Viet Nam tai Roma hanh hng en Thanh Gabriel c Me Sau Bi.


Roma (VietCatholic News 07-05-2019) - Ngay Hanh Hng cua Lien Tu S Roma a mang lai nhieu niem vui va hong phuc cho cac tham d vien. Rat nhieu anh ch em a bay to tam tnh tri an va xuc ong khi co c c hoi gap g, cau nguyen va chia se ay tnh huynh e ben nhau. Thanh Le trong the, sot sang cua chung ta trc Mo Thanh Gabriel a la mot li ta n tuyet hao nhat dang len Thien Chua cho tat ca moi n lanh cua nam sinh hoat 2018-2019 va qua. Buoi lien hoan tra ay ap tieng ci cung a e lai nhng an tng kho phai trong long moi ngi tham d. c ong Pham Manh Cng, Chu tch Lien Tu S Roma va cho biet nh tren.

Ban Chap Hanh Lien Tu S Roma "vui mng ghi nhan s ong gop tch cc cua rat nhieu anh ch em trong viec to chc Ngay Hanh Hng va qua". Thay mat cac tham d vien, Ban Chap Hanh chan thanh cam n tat ca cac linh muc, tu s nam n a gop cong sc to chc ngay Hanh hng c tot ep moi be.

c ong chia se tiep nh sau: "Tam long va cong kho cua anh ch em a mang lai thanh cong tot ep cho Ngay Hanh Hng, that chat them tnh huynh e va tiep la cho cuoc song thieng lieng cua moi ngi tham d. Co the noi, chung ta a cung anh dau mot bc tien mi trong lch s cua gia nh Lien Tu S Viet Nam tai Roma.

Xin Thanh Gabriel Me Sau Bi tiep tuc cau bau cho gia nh Lien Tu S Viet Nam tai Roma, cach rieng nhng thanh vien se hoan tat chng trnh ao tao Giao o va chuan b tr ve phuc vu tai giao hoi a phng. Nguyen chuc tat ca anh ch em mot mua he bo ch, thanh thien va mai tham m tnh than.

Than ai men chao anh ch em trong Chua Kito",

J.B. Pham Manh Cng, Chu tch

Toma Nguyen nh Anh Nhue, OFMConv., Pho chu tch

Phaolo Nguyen Thanh Tuan, Th ky

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page