Sang kien 24 gi cau nguyen

cho n goi tai c

 

Sang kien 24 gi cau nguyen cho n goi tai c.

Hong Thuy

Vatican (Vat. 9-05-2019) - Nhan ngay the gii cau nguyen cho n goi vao Chua nhat 12 thang 05 nam 2019, Hoi ong Giam Muc c to chc sang kien "hay tha li", mot day chuyen cau nguyen suot 24 gi, lien ket khoang 275 a iem tai c.

Sang kien nay do Trung tam muc vu n goi cua Hoi ong Giam Muc c to chc va a c ap ng ngay lap tc. Cha Michael Maas, Giam oc trung tam, giai thch: "T cau tra li chung toi nhan c, chung toi tin tng rang con so cac ni tham gia chng trnh se gia tang trong nhng ngay ti".

Cau nguyen cho n goi thanh hien

Day chuyen cau nguyen se c to chc tai tat ca cac giao phan va tong giao phan c va mot so Giam muc se cung cau nguyen vi cac tn hu. Nhng ngi ieu hanh sang kien se la cac giao dan, nhng ngi dan than hang au tai cac giao x va n v muc vu e c hanh ngay cau nguyen suot 24 gi trong Chua nhat nay. Cha Maas giai thch them: "Chung toi a kham pha rang trong nhng thap nien gan ay, viec cau nguyen cho n goi thanh hien b m nhat tai nhieu ni va v vay can lam song lai hoat ong nay. Ngay nay, that kho e gi cho c tin song ong. Mot so bai bao tieu cc c truyen thong a phng ang tai lam cho tnh hnh them phc tap hn. Nhng chung toi tin rang Giao hoi co the va biet cach canh tan chnh mnh va v the chung toi en vi Chua Giesu trong cau nguyen va dan than bc theo Ngi".

S iep nay a c loan truyen gia cac tn hu cua nhieu cong oan giao x c va vao Chua nhat ho se tao nen mot day chuyen cau nguyen cho n goi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page