Cong bo T Sac mi cua c Thanh Cha

chong nan lam dung tnh duc

 

Cong bo T Sac mi cua c Thanh Cha chong nan lam dung tnh duc.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 9-05-2019) - Hom 9 thang 5 nam 2019, T sac mi cua c Thanh Cha Phanxico ve viec bai tr nan giao s tu s lam dung tnh duc tre v thanh nien trong Giao Hoi a c cong bo va se bat au co hieu lc trong toan Giao Hoi t ngay 1 thang 6 nam 2019.

T sac mang ta e "Vos estis lux mundi" (Cac con la anh sang the gian) dai 10 trang: sau phan dan nhap, c chia lam 2 thien vi tong cong 19 ieu khoan. Thien th I gom 5 ieu khoan trnh bay nhng qui nh tong quat, va thien th II liet ke trong 14 ieu khoan nhng qui nh lien quan en cac Giam Muc va cac v tng ng.

Trong T Sac, c Thanh Cha Phanxico thiet nh cac qui luat va thu tuc mi ve viec trnh bao nhng vu xach nhieu va bao hanh tnh duc tre v thanh nien, ong thi cung am bao sao cho cac Giam Muc va cac Be tren dong tng trnh trach nhiem ve hoat ong cua cac v. T sac an nh ngha vu buoc cac giao s va tu s phai trnh bao cac vu lam dung. Moi giao phan phai co mot he thong co the c dan chung lui ti, lien lac de dang e on nhan nhng li to giac lam dung.

Cac giao phan phai co van phong tiep nhan nhng li trnh bao

Theo T Sac, tat ca cac giao phan tren toan the gii phai thiet lap mot van phong hoac c cau vng ben va de lui ti e cong chung co the trnh bao nhng lam dung tnh duc do giao s va tu s, viec s dung cac tai lieu dam o tre em va s che ay cac vu lam dung. Viec thiet lap nay phai thc hien tre nhat la thang 6 nam 2020.

Ngha vu cua cac Linh Muc va tu s nam n

c Thanh Cha cung an nh rang tat ca cac giao s va tu s nam n phai "trnh bao kp thi" vi giao quyen tat ca nhng tin tc ve nhng vu lam dung ma ho biet c cung nh nhng quen sot, che ay trong viec x ly nhng vu lam dung.

T Sac cung xac nh thai o che ay nh mot loai hanh ong ac thu, no he tai "hanh ong hoac bo sot nham can thiep vao hoac tranh ne nhng cuoc ieu tra dan s hoac ieu tra theo giao luat, hanh chanh hoac hnh luat, oi vi mot giao s hay mot tu s ve cac toi ac "lam dung tnh duc".

Ton trong luat phap dan s

Ngha vu trnh bao vi Ban quyen a phng hoac Be tren dong tu khong xen mnh va cung khong thay oi bat ky ngha vu buoc phai to giac theo cac luat le cua moi quoc gia lien he:

ieu tra ve cac Giam Muc va Be tren pham loi

Van kien mi cua c Thanh Cha cung an nh nhng cuoc ieu tra ve cac Giam Muc pham loi va trong van e nay, ngai trnh bay vai tro cua v Tong Giam Muc ng au giao tnh va noi en s cong tac cua giao dan.

T Sac tai khang nh nguyen tac gia nh vo toi cua ngi b ieu tra, ho c thong bao ve chnh cuoc ieu tra khi ieu nay c Bo co tham quyen yeu cau. (Rei 9-5-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page