c Thanh Cha Phanxico gap

tham d vien hoi thao ve

"Chua Giesu va cac Phariseu"

 

c Thanh Cha Phanxico gap tham d vien hoi thao ve "Chua Giesu va cac Phariseu".

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 9-05-2019) - Luc 9h30 sang th Nam 9 thang 5 nam 2019, tai hoi trng Clemente, c Thanh Cha gap khoang 400 thanh vien tham d Hoi thao ve "Chua Giesu va cac Phariseu: mot anh gia lien nganh" c to chc tai Vien Kinh Thanh Giao Hoang.

c Thanh Cha co mot bai dien van, nhng ngai noi: "oc dien van khi nao cung buon", nen ngai trao cho cac tham d vien dien van cua ngai va danh thi gian bat tay va trao oi rieng vi tng ngi.

Noi dung dien van e cap en dp ky niem 110 nam cua Vien Kinh Thanh Giao Hoang, c thanh lap nam 1909 bi c Pio X e nghien cu chuyen sau ve Kinh Thanh tai Roma. Vien a co nhng ong gop ln trong viec nghien cu va giang day Kinh Thanh. Trong nhng nam gan ay vien a tang cng hp tac vi cac hoc gia Do Thai va Tin lanh.

Muc ch cua hoi thao

Hoi thao lan nay ve tng quan cua Chua Giesu va cac Phariseu e hieu nhng cau chuyen, oi khi mang tnh chnh tr, lien quan en nhng ngi Phariseu trong Tan c va trong cac nguon co xa khac.

oi vi cac Kito hu va trong xa hoi, t "Phariseu" thng co ngha la "ngi ao c gia" hay "cao ngao". Tuy nhien, oi vi nhieu ngi Do Thai, cac Phariseu la nhng ngi sang lap Do Thai giao theo truyen thong Rabbi va do o la nhng to ao cua ho.

Lch s chu giai a cho thay nhng hnh anh tieu cc cua cac Phariseu, ngay ca khong da tren c s cu the trnh thuat Tin Mng. Va thng theo thi gian, quan iem nay a c cac Kito hu quy cho ngi Do Thai noi chung. Nhng nghien cu lien nganh cua hoi thao nay se giup co c mot tam nhn chan thc hn ve nhom ton giao nay, cung giup chong lai chu ngha bai Do Thai.

Chua Giesu va cac Phariseu trong Tan c

Trong Tan c, thanh Phaolo a khoe mnh la ngi Phariseu trc khi gap Chua Giesu (Pl 3,5). Chua Giesu cung a co nhieu cuoc thao luan vi cac Phariseu ve nhng moi quan tam chung. Ngai chia se vi ho ve niem tin vao s phuc sinh (xem Mc 12,18-27) va chap nhan cac kha canh khac trong viec giai thch cua ho ve Kinh Torah. Neu sach Cong vu Tong o noi rang mot so ngi Phariseu a gia nhap nhom nhng ngi theo Chua Giesu tai Gierusalem (x. 15,5), th co ngha la phai co nhieu iem chung gia Chua Gie-su va ngi Phariseu. Cung sach Cong vu Tong o e cap en ong Gamaliel, mot nha lanh ao cua nhng ngi Phariseu, a bao ve Phero va Gioan (x. 5,34-39).

Tin Mng Gioan th e cap en cuoc gap g cua Chua Giesu vi mot ngi Phariseu ten la Nicoemo, mot trong nhng ngi lanh ao cua ngi Do Thai (x. 3,1). Cac Tin Mng Nhat Lam cung ke ve nhng cuoc gap g gia Chua Giesu va nhng nha lanh ao ton giao thi o lien quan en ieu ran nao ln nhat. Sau cuoc noi chuyen, theo Macco, Chua Giesu noi vi ong Phariseu: "Anh khong xa nc Thien Chua au" (12,34), cho thay Chua Giesu danh s quy men thc s cho nhng nha lanh ao ton giao nay.

Rabbi Aqiba, mot trong nhng rabbi noi tieng nhat cua the ky th hai, ngi tha ke cac giao huan cua ngi Phariseu, a ch ra oan van t sach Lv 19,18: "hay yeu ngi lan can nh chnh mnh" nh mot ai nguyen tac cua Torah. Li cua ong hoa hp ang ke vi giao huan ve ieu goi la nguyen tac vang cua Chua Giesu (x. Mt 7,12). Do o, tnh yeu oi vi ngi lan can tao nen mot ch bao quan trong e nhan ra moi lien he gia Chua Giesu va ngi Phariseu oi thoai vi Ngai.

Cuoi noi dung dien van, c Thanh Cha viet: chung ta can phai tm cach vt qua nhng nh kien cu. Toi tin rang nhng nghien cu trong hoi thao nay se ong gop tch cc cho moi quan he gia ngi Do Thai va Kito hu, trong cai nhn oi thoai ngay cang sau xa va huynh e hn. (CSR_2817_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page