c Thanh Cha ung ho

cac nc vung Balcan gia nhap lien hiep Au Chau

 

c Thanh Cha ung ho cac nc vung Balcan gia nhap lien hiep Au Chau.

Hong Thuy

Skopje (Vat. 9-05-2019) - Trong chuyen vieng tham Skopje, thu o Bac Macedonia, c Thanh Cha Phanxico bay to s ung ho cua ngai oi vi viec nc nay va cac quoc gia vung Balcan gia nhap lien minh chau Au.

Trong cuoc noi chuyen vi Tong thong va cac lanh ao dan s cua Bac Macedonia, c Thanh Cha Phanxico a mieu ta quoc gia nay nh mot "lo nung cua cac nen van hoa va cac can tnh sac toc va ton giao", nhng yeu to tao nen mot bc tranh kham nhieu manh, ni ma moi manh eu quan trong e hnh thanh toan the bc tranh.

c Thanh Cha noi: "Nhng yeu to ac biet nay cung rat co y ngha e gia tang s hoi nhap vi cac quoc gia chau Au. Toi hy vong rang s hoi nhap nay se phat trien theo cach thc co li cho toan bo khu vc Tay Balcan, vi s ton trong khong ngng danh cho s a dang va cac quyen can ban".

6 quoc gia vung Balcan la Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bac Macedonia va Serbia a nhieu lan co gang gia nhap lien minh chau Au nhng a gap phai cac chng ngai chan ho lai. Tong thong Gjorge Ivanov cua Bac Macedonia a than phien vi c Thanh Cha nh the.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page