ai chung vien Thanh Giuse Sai Gon:

Ngay hop mat phu huynh chung sinh

 

ai chung vien Thanh Giuse Sai Gon: Ngay hop mat phu huynh chung sinh.

Ban Truyen Thong CV Thanh Giuse Sai Gon


ai chung vien Thanh Giuse Sai Gon: Ngay hop mat phu huynh chung sinh.


Saigon (WH 08-05-2019) - Sang Chua Nhat tuan th 3 mua Phuc Sinh, ngay 05 thang 05 nam 2019, ai chung vien Thanh Giuse Sai Gon a to chc Ngay hoi Phu huynh Chung sinh. Ngay hoi Phu huynh Chung sinh nam 2019 quy tu ong ao phu huynh cua cac thay khoi Tu c, Triet hoc va Than hoc.

Theo chng trnh, 7g sang bat au on tiep nhng nhieu phu huynh a en t rat sm. M au chng trnh, quy phu huynh gap g anh em chung sinh va cung tham quan chung vien. en 7g30, quy phu huynh quy tu ve le ai Thanh Giuse e chup hnh lu niem vi quy thay va quy cha giao theo tng khoi lp.

8g00, quy phu huynh c quy cha trong ban giam oc va quy thay chao on tai hoi trng. M au bang tiet muc top ca cua quy thay. Sau o, c Cha Louis Nguyen Anh Tuan a co bai chia se cung quy phu huynh, quy cha giao va quy thay vi e tai "Vai tro cua gia nh trong tien trnh ao tao ng sinh linh muc". c Cha nhan manh en vai tro quan trong cua gia nh trong viec hun uc n goi dang hien cua quy thay. Nhng viec lam cu the trong i song ao ngha ni gia nh nh thanh hoa ba an chung trong gia nh; nhng buoi oc kinh sang, kinh toi cua gia nh a gop phan khong nho trong viec tao bau kh thieng lieng cua mot "chung vien tai gia". c Cha cung bay to s cam thong vi cac gia nh khi gap nhieu kho khan trong viec quy tu cac thanh vien trong nha e c hanh cac gi ao c chung v nhieu ly do khac nhau trong cuoc song.

Sau phan trnh bay cua c Cha, quy phu huynh a co thi gian giai lao e co the dung ba tiec ngot n s do chnh quy thay chuan b, va ay cung la dp e quy phu huynh co the trao oi trc tiep vi quy cha giao, quy cha ong hanh cua tng lp.

Tr lai hoi trng sau gi ngh, quy phu huynh, quy cha giao va quy thay a co dp thng thc nhng tiet muc ao thuat do chnh quy thay lp Triet I thc hien. ay la thanh qua do quy thay at c sau ba tuan theo hoc lp ao thuat ngan han. Man trnh dien tuy con nhng cho cha c thuan thuc, nhng cung a noi len s co gang cong hien cua quy thay, nh mot mon qua nho danh cho quy phu huynh va quy cha giao.

Sau tiet muc ao thuat la bai thuyet trnh cua cha giam oc Giuse Bui Cong Trac. Trong ngay hoi phu huynh nam 2019, cha nhan manh en tam quan trong cua gia nh trong suot qua trnh quy thay theo hoc tai ai chung vien. Cha cho rang viec ong hanh cua gia nh khong ch la iem ta cho quy thay ma con la nguon ong vien, la be phong cho quy thay trong tng lai. Sau phan thuyet trnh cua mnh, cha a chu ong gi y vi quy phu huynh trong viec at cau hoi cho quy cha trong ban ao tao, cung nh tiep nhan cac y kien cua quy phu huynh danh cho quy cha. Trong hai y kien ong gop, quy phu huynh a neu len nguyen vong cua mnh la muon quy thay co c tam long yeu thng giao dan bang viec gan gui, va san sang lang nghe tam t nguyen vong cua giao dan, nang tham vieng gia nh, nhat la cac gia nh gap kho khan.

en 10g30, quy phu huynh a tham d thanh le do c Cha Louis chu te, va quy cha giao ong te tai nha nguyen cua ai chung vien. Trong bai giang le, cha giam oc a thang than chia se vi quy thay ve vai tro cua gia nh trong i song tu tr, dang hien va cha cung khong quen nhac nh quy thay ve ao ngha lam con ni gia nh. Mot bai giang le sau lang va c co ong bang nhng kinh nghiem song, nhng cau chuyen ve tnh cha, ngha me a anh ong khong ch quy thay ma con vi cong oan phung vu ngay hom ay.

Sau thanh le, c cha Louis, quy cha giao, quy phu huynh va quy thay a dung cm tra tai ai chung vien. Ba cm am net gia nh khi quy cha giao cung ngoi chung vi quy phu huynh. Quy cha va quy phu huynh a co dp lang nghe nhau qua nhng giay phut than mat cua bau kh gia nh.

Ngay hoi phu huynh dien ra tuy ngan ngui nhng van chan cha n Chua. Ngay gap mat nay khong ch la c hoi e giup quy cha giao va quy phu huynh co c hoi gap g, trao oi ma con la c hoi e quy thay nhan ra tnh yeu thng cua gia nh danh cho chnh mnh. o se la ong lc rat ln cho quy thay trong hanh trnh n goi dang hien, cach rieng la trong giai oan c ao tao tai ai chung vien.

Ban Truyen Thong CV Thanh Giuse Sai Gon

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page