Chnh quyen Trung Quoc

se pha bo 24 nha th Ham an

 

Chnh quyen Trung Quoc se pha bo 24 nha th Ham an.

Hong Thuy

Ha Bac (Vat. 8-05-2019) - Vao em mung 6, sm mung 07 thang 05 nam 2019, nha th Cong giao cua lang Than Lu, giao phan Ham an, thuoc tnh Ha Bac, Trung quoc, a bat au b pha huy. 23 nha th khac cung se b pha bo.

Ly do chnh quyen a phng a ra la v Thanh gia va nha th Than Lu "qua noi", cac xe lu thong tren xa lo i qua o b chia tr bi bieu tng ton giao va toa nha. Chnh quyen cung noi rang nha th khong co phep xay cat. Nhng cac tn hu noi rang nha th c xay vi phep cua Bo Ton giao vu.

24 nha th se b pha bo

Theo mot so linh muc cua giao phan, chnh quyen a phng a co ke hoach pha them 23 nha th khac, eu thuoc cong oan chnh thc.

Lenh pha huy nha th Than Lu bat au t ngay 18 thang 04 nam 2019, th nam Tuan Thanh. Sau nhieu cuoc thao luan vi v linh muc co trach nhiem, chnh quyen san sang g bo Thanh gia va ch gi lai toa nha, neu no c s dung cho cac muc ch khac khong lien quan en viec th t. Theo mot giao dan, co le v linh muc ong y ieu kien nay, e gi lai nha th.

Giao phan Ham an c thong bao co 24 nha th xay khong phep va do o se b pha bo. Nhng mot cha x giai thch: "khi bat au xay dng, chung toi a xin phep va c phep cua Bo Ton giao vu cua lang, cua o th va quan. Nhng bay gi ho noi la khong con gia tr na!" Mot linh muc cao nien Sn Tay bnh luan cach hai hc: "ang cong san giong nh mat trang: thay oi moi ngay, t ngay au cho en ngay 15 trong thang!".

Tren toan giao phan, cac tn hu ang cau xin c Me che ch va hy vong nhng ngi nam quyen oi y va cho phep t do ton giao that s". Cac linh muc khang nh: "Bao lc the gian co the pha huy cac Thanh gia va nha th, nhng khong the tieu diet Giao hoi va c tin trong long ngi!..."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page