Dien t cua c Thanh Cha

trong buoi cau nguyen cho hoa bnh

Quang trng Nezavisimost

 

Dien t cua c Thanh Cha trong buoi cau nguyen cho hoa bnh Quang trng Nezavisimost.

J.B. ang Minh An dch

Sofia (VietCatholic News 06-05-2019) - Ngay th hai trong chuyen tong du cua c Thanh Cha Phanxico, luc 8g30 sang, ngai a en tham mot trai danh cho ngi di c va t nan. Sau o, luc 9g30, ngai a ap may bay en Rakovsky va a chu s thanh le tai Nha Th Thanh Tam vao luc 11g15, cung nh cho hang tram tre em c rc le lan au. Buoi chieu, luc 15g30, c Thanh Cha a gap cong oan Cong Giao tai Nha Th Tong Lanh Thien Than Micae tai Rakovsky.

Luc 17g15, c Thanh Cha a ap may bay tr ve thu o Sofia e tham d buoi cau nguyen cho hoa bnh cung vi cac v lanh ao cac cong oan ton giao tai Bao Gia Li Quang trng Nezavisimost vao luc 18g15.

Trong dien t theo sau nhng li cau nguyen cho hoa bnh, c Thanh Cha noi:

Anh ch em than men,

Chung ta a cau nguyen cho hoa bnh bang nhng li c linh hng t Thanh Phanxico thanh Assisi, ngi rat yeu men Thien Chua la ang Tao Hoa va Cha cua tat ca moi ngi. Mot tnh yeu ma ngai the hien vi cung mot niem am me va s ton trong sau sac oi vi ve ep cua thien nhien va cua tat ca nhng ngi ngai gap g tren ng hanh hng. Mot tnh yeu a thay oi cach nhn cua ngai va giup ngai nhan ra rang trong tat ca moi ngi, co "mot anh sang loe len t xac tn ca nhan cua chung ta rang, khi moi th c noi va c thc hien, chung ta c yeu men vo han" (Niem vui Phuc Am, 6).

Tnh yeu o cung khien Thanh Phanxico tr thanh mot ngi kien tao hoa bnh thc s. Moi ngi trong chung ta c mi goi theo bc chan cua ngai bang cach tr thanh mot ngi xay dng hoa bnh, mot "nghe nhan" cua hoa bnh. Hoa bnh va la mot an sung va la mot ngha vu; no phai c cau khan va no lc lam viec, phai c cam nhan nh mot phc lanh va khong ngng tm kiem trong no lc hang ngay cua chung ta e xay dng mot nen van hoa trong o hoa bnh c ton trong nh mot quyen c ban. Mot nen hoa bnh tch cc, c "khch le" chong lai tat ca nhng hnh thc ch ky va th khien chung ta at li ch nho nhoi cua mot so t trc pham gia bat kha xam pham cua moi ngi.

Hoa bnh oi hoi va yeu cau chung ta chap nhan oi thoai nh la con ng cua chung ta, s hieu biet lan nhau nh la quy tac ng x va s hieu biet ho tng la phng phap va tieu chuan cua chung ta (xem Tai lieu ve tnh huynh e cua con ngi, Abu Dhabi, ngay 4 thang 2 nam 2019). Bang cach o, chung ta co the tap trung vao nhng g hp nhat chung ta, the hien s ton trong lan nhau trc nhng khac biet cua chung ta va khuyen khch nhau nhn ve mot tng lai tran ay c hoi va pham gia, ac biet la cho cac the he tng lai.

Toi nay, chung ta a tap trung e cau nguyen trc nhng chiec en nay do con cai chung ta mang en. Chung tng trng cho ngon la tnh yeu bung chay trong chung ta va ieu o co ngha la tr thanh ngon hai ang cua long thng xot, tnh yeu va hoa bnh moi ni chung ta hien dien. o la mot ngon hai ang co the chieu anh sang len toan bo the gii cua chung ta. Vi ngon la tnh yeu, chung ta co the lam tan chay cn lanh bang gia cua chien tranh va xung ot. Buoi le cau nguyen cho hoa bnh cua chung ta dien ra tren tan tch cua khu pho Serdika xa, tai Sofia, trung tam cua Bao Gia Li. T ay, chung ta co the thay nhng ni th phng cua cac Giao hoi va cac ton giao khac nhau: Thanh Nedelya cua anh ch em Chnh thong giao, Thanh Giuse cua chung toi nhng ngi Cong Giao, hoi ng cua cac anh ca cua chung ta, nhng ngi Do Thai Giao, en th cua anh ch em Hoi giao va, gan gui vi chung ta hn na, la nha th cua Giao Hoi Armenia [Tong truyen].

Trong nhieu the ky, ngi Bao Gia Li thu o Sofia thuoc cac nhom van hoa va ton giao khac nhau a tap trung tai ni nay e hop va thao luan. Cau xin cho a iem bieu tng nay tr thanh mot chng ta cho hoa bnh. em nay, tieng noi cua chung ta hoa quyen vi nhau trong viec giai bay mong muon hoa bnh thiet tha cua chung ta. Hay co hoa bnh tren trai at: trong gia nh, trong trai tim cua chung ta va tren het la nhng ni ma rat nhieu tieng noi a b cam nn bi chien tranh, b bop nghet bi s th va b pht l do s ong loa manh me cua cac nhom li ch. Cau xin cho tat ca moi ngi biet lam viec cung nhau e bien giac m nay thanh hien thc: cac nha lanh ao ton giao, chnh tr va van hoa. Xin cho moi ngi chung ta, moi ni, trong moi viec chung ta lam, co the noi: "Lay Chua, xin hay bien con thanh mot kh cu bnh an cua Chua."

o la mot li cau xin cho giac m cua Thanh Giao hoang Gioan XXIII tr thanh s that: giac m ve mot trai at ni hoa bnh khong bao gi vang bong. Chung ta hay chia se khat vong o va, bang chng ta cua cuoc song, chung ta hay noi: Pacem in terris! Bnh an di the cho ngi Chua thng.

(Source: Libreria Editrice VaticanaPRAYER FOR PEACE PRESIDED AT BY THE HOLY FATHER IN THE PRESENCE OF LEADERS OF THE VARIOUS RELIGIOUS CONFESSIONS IN BULGARIA PRAYER OF THE HOLY FATHER Nezavisimost Square in Sofia Monday, 6 May 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page