Tuyen bo cua c Hong Y Charles Bo

ve xung ot sau cuoc khung bo tai Sri Lanka

 

Tuyen bo cua c Hong Y Charles Bo ve xung ot sau cuoc khung bo tai Sri Lanka.

Hong y Charles Bo

Myanmar (WH 05-05-2019) - Tuyen bo cua c Hong Y Charles Bo ve xung ot sau cuoc khung bo tai Sri Lanka:

 

Tuyen bo cua c Hong Y Charles Bo

Chu tch Lien Hoi ong Giam muc A chau

v/v Xung ot sau cuoc khung bo tai Sri Lanka

Thay mat Lien Hoi ong Giam Muc A Chau va Hoi Thanh tai Myanmar, toi dt khoat len an nhng cuoc anh bom lieu chet khung khiep nham vao nhng thng dan khong vu trang tai cac nha th va cac khach san vao Chua nhat Phuc Sinh, ngay 21 thang 4 nam 2019, tai Sri Lanka. Nhieu ngi a thanh nan nhan ang khi c hanh thi iem vui ti nhat trong lch Kito - chien thang cua s song tren s chet ni cuoc Phuc sinh cua c Kito. Buon thay, nhng ngi tm cach co vo s bat hoa va cam ghet a chon ngay o e hanh ong, cp i biet bao sinh mang quy gia, gieo rac chet choc va huy diet s song.

Hoi Thanh quan tam cach sau sac en nhng tng trnh ve viec tra thu, nham vao cac c dan va ngi t nan Hoi Giao tai Sri Lanka. Nhieu ngi a phai chay tron cac cuoc bach hai que hng ho, nay lai thanh iem nham cua bach hai. Gan 900 ngi c cho la ang gap nguy c b tra ua, 150 ngi bo buoc phai chay vao cac on canh sat e nng nau.

Chu ngha khung bo co muc ch nuoi dng cam thu va gieo rac bat hoa, va ke thu cua chu ngha khung bo la tnh yeu va cong oan, hoa bnh va hoa hp. Co s khac biet nao chang gia chung ta va bon khung bo, neu chung ta cung nham vao nhng ngi vo toi (e tra thu), da tren s cam ghet hoac ch v thay ngi ta khong giong mnh?

Tn hu Kito hay Hoi Giao Sri Lanka eu la nhng nhom thieu so va phai oi dien vi s ky th, bach hai va bat khoan dung. Quay ra chong lai nhau ch lam cho nhng kho nan cua mnh te hai hn. Phai neu cao tnh lien i. Khong c da vao nhng hanh ong cua mot nhom nho ai dien cho cach giai thch cc oan ve ton giao, e phan xet tat ca cac tn o cua niem tin o.

Chung toi keu goi cac v lanh ao ton giao va cong ong hay co vo tnh lien i va kien tao s tin tng lan nhau gia cac cong ong.

Chung toi keu goi chnh quyen Sri Lanka hay hanh ong e cham dt nhng phat bieu thu ghet va bao ve nhng ngi de b ton thng. Khong quan tam en nhng van e nay se ch lam gia tang s thu ghet, va o chnh la ieu ma cac nhom nh Nha nc Hoi Giao (ISIS) mong muon.

Chung toi cau nguyen cho cac nan nhan va gia nh cua cac nan nhan, xin cho ho c cha lanh ca ve mat the xac lan tnh cam, va xin cho tnh yeu thang the. Chung ta ng e cho han thu che ng i song, thay vao o hay e cho tnh yeu thng nhau ng tr.

Lien Hoi ong Giam Muc A Chau va Hoi Thanh tai Myanmar bay to s lien i vi tat ca nhng ai ang b bach hai va thu ghet, va chong lai moi hnh thc bat khoan dung, thu ghet, ky th, bao lc va bat cong. Va chung toi san sang giup anh ch em thuoc moi ton giao tai Sri Lanka.

Ngay 03 thang 05 nam 2019

+ Hong y Charles Bo

Chu tch Lien Hoi ong Giam Muc A Chau

Tong giam muc Yangon - Myanmar

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page