Bai phat bieu cua c Giao Hoang Phanxico

trc Giao hoi Chnh thong Bao Gia Li

 

Bai phat bieu cua c Giao Hoang Phanxico trc Giao hoi Chnh thong Bao Gia Li.

Vu Van An

Sofia (VietCatholic News 05-05-2019) - Ngay sau cuoc gap g vi chnh quyen Bao Gia Li, xa hoi dan s va ngoai giao oan Sofia vao Chua Nhat 5 thang 5 nam 2019, c Giao Hoang Phanxico a gap Thng phu Neophyte va Thanh Cong ong cua Giao hoi Chnh thong Bao Gia Li tai ien Cong ong thu o.

Trong bai phat bieu cua ngai trc Thanh Cong ong, c Giao Hoang Phanxico a suy niem ve gng sang cua cac Tong o cua ngi Slav, cac thanh Cyril va Methodius, nhng nha truyen giang Tin Mng the ky th 9 t Texalonica, nhng v a rao giang Kito giao cho ngi Slav.

Di ay la ban dch Viet ng toan van bai phat bieu cua c Giao Hoang:

 

Tha c Thng phu,

Cac Tong Giam Muc va Giam muc ang knh,

Anh em than men,

Christos vozkrese!

Trong niem vui cua ang Cu Roi song lai, toi xin ngo ti quy v li chuc mng Phuc Sinh vao Chua Nhat nay c mien ong Kito giao biet en vi ten goi "Chua Nhat Thanh Toma". Chung ta hay xem v Tong o, ngi at tay vao canh sn Chua, cham vao cac vet thng cua Ngi va tuyen xng, "Lay Chua toi va lay Thien Chua toi!" (Ga 20:28). Cac vet thng m ra trong dien trnh lch s gia chung ta, cac Kito hu van con la nhng vet bam tm au n tren Than the Chua Kito la Giao hoi. Ngay ca ngay nay, hieu qua cua chung van con hien hien; chung ta co the cham tay vao chung. The nhng, co le cung nhau chung ta co the cham vao cac vet thng o va tuyen xng Chua Giesu a song lai va cong bo Ngi la Chua va la Thien Chua cua chung ta. Co le cung nhau chung ta co the nhn nhan cac that bai cua mnh va dm mnh vao cac vet thng ay yeu thng cua Ngi. Va bang cach nay, chung ta co the kham pha ra niem vui cua tha th va tan hng trc mui v cua cai ngay khi, vi n phu tr cua Thien Chua, chung ta co the c hanh mau nhiem Vt Qua tai cung mot ban th.

Tren hanh trnh nay, chung ta c nang bi so lng ln lao cac anh ch em cua chung ta, nhng ngi ma toi ac biet muon bay to long ton knh: cac nhan chng cua le Phuc sinh. Biet bao nhieu Kito hu at nc nay a chu ng au kho v danh Chua Giesu, nhat la trong cuoc an ap cua the ky trc! ai ket bang mau! Ho rai mot loai nc hoa thm phc tren "vung at Hoa hong nay". Ho a trai qua nhng th thach day ac e lan toa hng thm cua Tin Mng. Ho n hoa tren manh at mau m va c vun si tot, nh mot phan cua mot dan toc giau c tin va tnh ngi chan chnh tng ban cho ho nhng goc re manh me, sau sac. Toi ngh ac biet en truyen thong an vien ma t the he nay sang the he no a nuoi dng c tin cua ngi dan. Toi tin rang nhng nhan chng cua le Phuc sinh, anh ch em cua nhng tn phai khac nhau a hp nhat tren thien ang nh c ai cua Thien Chua, gi ay ang nhn chung ta nh nhng hat giong c gieo tren trai at va nham sinh hoa trai. Trong khi rat nhieu anh ch em khac cua chung ta tren khap the gii tiep tuc chu au kho v c tin cua ho, ho yeu cau chung ta ng ong ca ma hay t m long ra, v ch bang cach nay, cac hat giong kia mi co the sinh hoa trai.

Cuoc gap g nay, cuoc gap g ma toi rat mong muon, theo sau cuoc gap g cua Thanh Gioan Phaolo II vi c Thng phu Maxim trong chuyen vieng tham au tien cua Giam muc Roma ti Bao Gia Li. No cung theo sau bc chan cua Thanh Gioan XXIII, ang, trong nhng nam song ay, a tr nen gan bo vi dan toc nay, "mot cach n gian va tot lanh" (Giornale dell'anima, Bologna, 1987, 325), rat qui gia long trung thc cua ho, tnh lam viec cham ch cua ho va pham gia cua ho gia nhng th thach. ay, nh mot v khach c chao on mot cach au yem, toi cam nghiem mot noi luyen nh huynh e sau sac, noi khat khao lanh manh muon hp nhat gia nhng a con cung mot Cha, mot s hp nhat tng c c Giao Hoang Gioan cam nhan ngay cang manh me suot thi gian ngai thanh pho nay. Tai Cong ong Vatican II ma ngai trieu tap, Giao hoi Chnh thong Bao Gia Li a gi cac quan sat vien, va ke t o, cac lien he cua chung ta a tang len gap boi. Toi ngh ti nhng chuyen vieng tham ma trong nam mi nam nay, cac phai oan Bao Gia Li a en Vatican va hang nam toi co niem vui c on tiep; cung vay, s hien dien tai Roma cua mot cong ong chnh thong Bao Gia Li en cau nguyen tai mot trong nhng nha th cua Giao phan toi. Toi anh gia cao s chao on an can danh cho cac ac phai vien cua toi, ma s hien dien cua ho a gia tang trong nhng nam gan ay va s hp tac to bay cung cong ong Cong Giao a phng, nhat la trong lnh vc van hoa. Toi tin tng rang, vi s phu giup cua Thien Chua, va trong thi gian tot ep cua Ngi, nhng tiep xuc nay se co tac ong tch cc ti nhieu kha canh khac trong cuoc oi thoai cua chung ta. Trong khi o, chung ta c mi goi cung len ng hanh trnh va hanh ong e lam chng cho Chua, nhat la bang cach phuc vu cac anh ch em ngheo nhat va b bo ri nhat, ma ni ho, Ngi luon hien dien. ai ket ngi ngheo.

Tren het, cac hng dan vien cua chung ta tren hanh trnh nay la cac thanh Cyril va Methodius, nhng ngi a noi ket chung ta t thien nien ky au tien va ky c song ong cua cac ngai trong cac Giao hoi cua chung ta tiep tuc la nguon cam hng, v bat chap cac nghch canh, ho van coi viec cong bo Chua, li keu goi truyen giao la u tien cao nhat. Nh Thanh Cyril tng noi: "Vi niem vui, toi len ng v c tin Kito giao; bat chap met moi va yeu uoi ve the ly, toi van se ra i mot cach vui ti" (Vita Constantini, VI, 7; XIV, 9). Va bat chap nhng d cam ve s chia re au n se dien ra trong nhieu the ky ti, cac ngai a chon vien canh hiep thong. Truyen giao va hiep thong: hai t ng a phan biet i song cua hai v thanh nay va co the soi sang cuoc hanh trnh cua chung ta hng ti s tang trng trong tnh huynh e. ai ket truyen giao.

Hai thanh Cyril va Methodius, nhng ngi Byzantines ve van hoa, a u tao bao e dch Kinh thanh sang ngon ng ma cac dan toc Slav co the tiep can c, e Li Chua co the i trc ca li noi cua con ngi. Hoat ong tong o can am cua cac ngai ngay nay van la mot mo hnh truyen giang Tin Mng va la mot thach thc phai loan bao Tin Mng cho the he tiep theo. Quan trong xiet bao, trong khi ton trong cac truyen thong va ban sac rieng biet cua chung ta, chung ta giup nhau tm cach lu truyen c tin bang ngon ng va cac hnh thc giup ngi tre trai nghiem niem vui cua mot Thien Chua yeu thng ho va keu goi ho! Neu khong, ho se b cam do at niem tin vao cac tieng hat nhan ng ay la doi cua xa hoi duy tieu thu.

Hiep thong va truyen giao, gan gui va cong bo.

Hai thanh Cyril va Methodius cung co nhieu ieu e noi vi chung ta ve tng lai cua xa hoi chau Au. That vay, " theo mot ngha nao o, cac ngai la nhng ngi co vu cho mot chau Au thong nhat va hoa bnh sau sac gia moi c dan cua luc a, cho thay nen tang cua mot nghe thuat song chung mi me, biet ton trong cac khac biet, von khong he la tr ngai oi vi hp nhat" (Thanh Gioan Phaolo II, Chao mng phai oan chnh thc Bao Gia Li, 24 thang 5 nam 1999: Insegnamenti XXII, 1 [1999], 1080). Chung ta cung vay, vi t cach la ngi tha ke c tin cua cac thanh, chung ta c mi goi tr thanh nhng ngi xay dng s hiep thong va hoa bnh nhan danh Chua Giesu. Bao Gia Li la "nga t tam linh, vung at tiep xuc va hieu biet lan nhau" (ID., Dien van tai Le Tiep on, Sofia, 23 thang 5 nam 2002: Insegnamenti, XXV, 1 [2002], 864). Tai ay, cac tn phai khac nhau, t tn phai Armenia ti tn phai Tin Lanh, va cac truyen thong ton giao khac nhau, t Do Thai giao en Hoi giao, eu a c chao on.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page