Hai hoc sinh trung hoc Michigan

xay nha nguyen Thanh The va hang a c Me

 

Hai hoc sinh trung hoc Michigan xay nha nguyen Thanh The va hang a c Me.

Hong Thuy

Michigan (Vat. 2-05-2019) - Hai hoc sinh trng trung hoc Cong giao thanh Philipphe Michigan a quyen gop e xay mot nha nguyen Thanh The va mot hang a c Me cho mot trng trung hoc c s trong vung.

Khi Adam Sprague va Jacob Thome, hai hoc sinh trng trung hoc Cong giao thanh Philipphe Battle Creek, Michigan, len ke hoach ve mot d an phuc vu cong ong, ho a quyet nh giup cac hoc sinh nho hn hoc cach cau nguyen. V the ho a gay quy, thiet ke va quan ly viec xay dng mot nha nguyen va en th c Me cho trng trung hoc c s Cong giao a phng. Sprague giam sat viec xay dng mot nha nguyen Thanh The va Thome lam viec e xay dng mot hang a c Me.

Mnh Thanh Chua giup cac em gan vi Chua va s thanh thien

Cha Christopher Ankley, cha s x thanh Giuse, tham gia vao ca hai d an, cho biet la trng trung hoc c s thanh Giuse can them khong gian cau nguyen, ac biet cho cac hoc sinh trng. Cha chia se: "Co Mnh Thanh Chua trong trng la cach tot e co Chua Giesu hien dien vi cac em moi luc va giup cac em gan hn vi Chua va s thanh thien. o la mot cach e gia tang can tnh Kito giao cua chung ta va nhan manh en tam quan trong cua c tin".

Moi lien he vi Chua giup cho c tin

Ca hai hoc sinh Sprague va Thome bat au d an cua ho vao nam 2018 va a hoan thanh vao thang 12 nam 2018. Sprague quyen gop c 4,000 o bang viec gii thieu d an sau Thanh le. So tien c dung e mua cac ban va ghe. Mot cong ty a phng giup nhan cong mien ph, mot giao dan la ky s noi that giup viec sap at nha nguyen. Nha nguyen mang ten thanh Jose del Rio, c cac hoc sinh bau chon, va thanh tch cua ngai c at trong nha nguyen. Sprague chia se: "Neu cac tre em khong co moi lien he tot vi Chua th kho cho ho co c tin Cong giao vng manh."

Thome cung quyen gop c gan 5,000 o va dung so tien nay e mua tng c Me, vat lieu trang tr, vv. Hang a c Me nam ngon oi ngay loi vao trng, thuan tien cho viec cau nguyen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page