Cac giam muc Han Quoc

phan oi viec sa luat ve pha thai

 

Cac giam muc Han Quoc phan oi viec sa luat ve pha thai.

Van Yen, SJ

Seoul (Vat. 3-05-2019) - Cac giam muc Han Quoc bay to s "hoi tiec sau sac" oi vi quyet nh cua Toa hien phap i ngc vi luat cam pha thai. Khoan luat cam pha thai a c thong qua nam 1953 va van con hieu lc. Tuy nhien, hom 11 thang 4 nam 2019, Toa hien phap a thong qua an lenh xem "viec cam cham dt thai ky t nguyen la vi hien". Theo quy nh hien hanh, phu n co the b phat va b cam tu v pha thai, ngoai tr cac nan nhan cua bao lc, loan luan hoac b e doa tnh mang. Toa an yeu cau viet lai luat nay vao nam 2020.

Tuyen bo c ky bi c Tong Giam Muc Igino Kim Hee-jung, chu tch Hoi ong Giam Muc Han Quoc gi cho hang tin Fides cua Bo Truyen Giao rang: "Ban an lenh cua Toa Hien phap phu nhan quyen c ban e thai nhi c song, mot s song khong co kha nang t ve." Them vao o, "an lenh nay quy nh trach nhiem viec mang thai ngoai y muon ch oi vi phu n, va loai tr mot cach bat cong quyen c noi cua ngi nam."

Tuyen bo viet: "Pha thai la mot toi v giet chet mot s song vo toi trong bung me du bat c ly do g: ay la giao huan cua Giao hoi Cong giao, va khong the bien minh cho mot thc hanh nh the".

Cac Giam muc nhan manh rang, "Giao hoi Cong giao Han Quoc se tiep tuc tr giup va ho tr nhng ngi nam n, khi thay mnh tuyet vong, b cam do can nhac viec pha thai, e ho gi lay s song." Cac giam muc cung xac quyet: "Chung toi luon m ca on tiep nhng phu n au kho ca ve tinh than, lan the ly va thieng lieng, va mong muon c hoa giai va cha lanh vet thng pha thai trong qua kh."

Cac Giam muc xac nhan rang Giao hoi se lam moi cach trong kha nang e "bao ve va thang tien s song" va nhac nh rang "bao ve s song t khi thu thai la trach nhiem cua moi ngi trong xa hoi." Giao hoi Han Quoc thuc giuc cac lap phap va hanh phap cua at nc a ra cac khoan luat e khuyen khch ca nam lan n, trong hoan canh kho khan, e ho chon lay s song thay v s chet," qua o co the giup ho tranh pha thai. (Agenzia Fides 12/4/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page