Ngay 05 thang 05 nam 2019,

cac nha th tai Sri Lanka

se c hanh phung vu lai

 

Ngay 05 thang 05 nam 2019, cac nha th tai Sri Lanka se c hanh phung vu lai.

Hong Thuy

Sri Lanka (Vat. 2-05-2019) - Ngay 5 thang 5 nam 2019, mot so nha th Cong giao tai Sri Lanka se bat au c hanh lai Thanh le cho cac tn hu, vi cac bien phap an ninh nghiem nhat nh cac tui xach se khong c mang vao nha th.

Sau cac vu no bom khung bo hom Chua Nhat Phuc sinh 21 thang 4 nam 2019 khien cho hn 200 ngi thiet mang va 500 ngi b thng, cac c hanh phung vu tai cac nha th a b huy bo.

Hom 30 thang 04 nam 2019, c Hong Y Malcolm Ranjith noi vi hang tin AFP la ngay 5 thang 5 nam 2019, mot so nha th se c hanh Thanh le lai va tuy theo tnh hnh, so Thanh le se c gia tang. c Hong Y cho biet la cac uy ban an ninh do cac giao dan thanh lap se co trach nhiem xac nh nhng ngi vao nha th va cac giao dan cua ho se phai xac nhan danh tnh cua ho trc khi vao nha th.

"Thien Chua la ang bao ve toi"

Trc o, vao Chua nhat 28 thang 04 nam 2019, c Hong Y a phai c hanh Thanh le rieng va c truyen trc tiep tren tivi, vi s tham d cua Tong thong va Thu tng Sri Lanka. Quan lnh mang vu kh va mot xe boc thep c bo tr ben ngoai ni c tru cua c Hong Y tai thanh pho Colombo e bao am an ninh cho ngai. c Hong Y c chnh phu cap mot chiec xe limousine chong an e di chuyen, nhng ngai quyet nh tra lai cho chnh phu va dung chiec xe bnh thng cua ngai. c Hong Y noi: "Toi khong s. Toi khong can xe chong an e di chuyen. Thien Chua la ang bao ve toi. Nhng toi muon an toan cho dan cua toi va cho at nc cua toi".

Gia tang cac hoat ong an ninh

c Hong Y cung chia se rang ngai quan tam en viec gia tang cac hoat ong an ninh chong lai cac chien binh. Ngai ngh la can co nhng luat nghiem nhat hn oi vi nhng ke chu trach nhiem ve cac vu khung bo. c Hong Y cung phe bnh chnh quyen a that bai trong viec chia se tin tnh bao trc o canh bao ve viec cac chien binh chuan b tan cong chong cac Kito hu. Ngai cam thay b "phan boi" bi chnh quyen. c Hong Y noi: "Neu ho bao cho toi, toi a huy cac c hanh Phuc Sinh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page