Hoi ong Giam Muc Argentina

tham ad limina vao au thang 5 nam 2019

 

Hoi ong Giam Muc Argentina tham ad limina vao au thang 5 nam 2019.

Van Yen, SJ

Argentina (Vat. 30-04-2019) - Cac giam muc Argentina se c c Thanh Cha Phanxico tiep kien nhan dp tham ad limina trong ba nhom: nhom th nhat vao ngay 2 thang 5; nhom th hai vao ngay 10 thang 5 va nhom th ba vao ngay 16 thang 5 nam 2019.

Sau khi at nc tr lai nen dan chu nam 1983, Giao hoi Argentina tiep tuc ong mot vai tro quan trong trong i song cua at nc, c nhan thay qua mot so trach nhiem t thi oc tai quan s. Giao hoi phai oi pho vi cac la chon chnh tr va cac bien phap trai vi cac gia tr Cong giao. Trong o co viec cho phep ly hon (1987); cac no lc hp phap hoa pha thai; hp phap hoa hon nhan ong tnh (2010), v.v...

Ben canh o, cac giam muc a nhieu lan can thiep vao nhng van e xa hoi trong at nc nh: ngheo oi va bat bnh ang kinh te, tram trong hn la cuoc khung hoang Argentina nam 2001-2002, s lan rong cua nghien ma tuy va buon ban ma tuy, ieu kien kho khan cua lao ong nong thon, van e di c va nan buon ngi.

Giao hoi Argentina cung phai oi dien vi tham kch au dam. Hoi ong Giam muc a a ra cac quy tac nghiem ngat lien quan en hanh vi lam dung cua cac giao s e khuyen khch nan nhan bao cao, nhan manh rang lam dung tnh duc tre v thanh nien la mot toi ac, ca trong he thong giao luat lan dan s.

Hom Th Bay 27 thang 4 nam 2019, tai La Rioja, Argentina, c Hong Y Angelo Becciu, bo trng bo phong thanh a chu tr le phong chan phc cho 1 giam muc, 2 linh muc va mot giao dan Argentina, t ao nam 1976.

Vao gia thang 3 nam 2019, Hoi ngh toan the lan th 117 cua Hoi ong Giam muc Argentina a co chng trnh chuan b cho chuyen vieng tham ad limina lan nay. (CSR_2571_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page