Niem vui gap c Thanh Cha

cua cac Giam Muc Argentina

trong chuyen vieng tham Toa Thanh

 

Niem vui gap c Thanh Cha cua cac Giam Muc Argentina trong chuyen vieng tham Toa Thanh.

Hong Thuy

Argentina (Vat. 1-05-2019) - Trong nhng ngay t 30 thang 04 en 18 thang 05 nam 2019, 106 Giam Muc Argentina ang co mat tai Roma e hanh hng vieng mo hai thanh Tong o va tham Toa Thanh.

Trong chuyen vieng tham nay, cac c cha se gap c Thanh Cha Phanxico e tng trnh vi ngai ve hoat ong muc vu cua Giao hoi Argentina; ay se la lan au tien c Thanh Cha Phanxico tiep cac Giam Muc Argentina ke t khi ngai c chon lam Giao hoang vao nam 2013. Do so cac Giam Muc kha ong, nen c Thanh Cha se tiep kien cac ngai theo 3 nhom, c phan chia theo cac giao tnh, vao cac ngay 2, 10 va 16 thang 5 nam 2019.

Niem vui cua toan Giao Hoi Argentina

Trong mot cuoc phong van, cha Maximo Jurcinovic, giam oc van phong truyen thong cua Hoi ong Giam Muc Argentina, chia se rang ay la niem vui khong ch oi vi cac Giam Muc, nhng vi toan nc Argentina, khong ch v cac Giam Muc se vieng mo cac thanh tong o nhng con c c Thanh Cha tiep kien.

Cha Jurcinovic chia se them: "ay la mot chuyen vieng tham c ch i t lau, mot chuyen vieng tham rat phong phu, khi cac giam muc se gap c Thanh Cha va lang nghe li khuyen cua ngai va chac chan cung noi vi ngai ve ve ep cua moi giao phan Argentina ma c Giao Hoang a biet, nhng lan nay ngai se nghe t mieng cac muc t."

Cha cung giai thch rang chuyen vieng tham cung c chuan b vi "li cau nguyen cua moi ngi danh cho cac muc t cua ho", bi v cac tn hu cau nguyen "e cac muc t cua ho co the gap thay mot s canh tan tinh than sau sac, vi mot thi iem sau sac e canh tan s vu cua ho va ac biet la gap g c Giao hoang."

Thach o cua viec tai truyen giang Tin Mng

Cha Jurcinovic nhan nh rang tai truyen giang Tin mng la mot thach o oi vi Giao hoi Argentina va cac Giam Muc a lam viec nhieu e tm ra cach thc tot nhat e rao giang Tin mng cho the gii hom nay, cho Argentina vi nhng thach thc ve van hoa, nhng khung hoang va ca vui mng. Cha noi: "ieu quan trong nhat ma Argentina ch i ni c Thanh Cha la giao huan cua ngai, ieu vach ra con ng cho chung toi".

Lan cuoi cung cac Giam Muc Argentina vieng tham Toa Thanh cach ay 10 nam, di thi c Giao Hoang Bien c XVI.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page