D luat California

buoc linh muc tiet lo b mat toa giai toi

 

D luat California buoc linh muc tiet lo b mat toa giai toi.

Van Yen, SJ

Sacramento (Vat. 29-04-2019) - Tieu bang California cua My ang xem xet mot d luat cam tu nhng linh muc khong tiet lo nhng g nghe trong toa giai toi lien quan en lam dung tnh duc. D luat 360 cua Thng vien California viet: "D luat nay loai bo ieu ngoai le oi vi thong tin trong toa giai toi, do o oi buoc cac giao s phai lap bao cao bat buoc ngay ca khi ho co c kien thc hoac nghi ng hp ly ve lam dung hoac bo be tre em trong khi trao oi trong toa giai toi."

Cha Pius Pietrzyk, dong a Minh, giao s tr giang ve giao luat cua ai chung vien thanh Patrick viet trong USA Today rang: "Mac du linh muc hanh ong nh la mot kh cu, th viec xng toi, mot cach can ban, la cuoc gap g gia hoi nhan vi Chua; hoi nhan bay to toi loi cua mnh vi Chua va nhan s xa giai cua Chua qua linh muc. ay la mot giay phut ac quyen, ni o mot ngi to lo ieu sau xa nhat cua lng tam vi Chua."

"Giao hoi Cong giao khang nh rang thong tin v linh muc nhan c trong toa giai toi khong thuoc ve linh muc. No thuoc ve ch mot mnh Thien Chua. V ly do o, mot linh muc tuyet oi, ngha la khong co trng hp ngoai le, khong c tiet lo toi cua hoi nhan."

Giao luat 1983, ieu 983 quy nh: "Triet 1. An tn b tch eu la bat kha xam pham, v the, tuyet oi cam cha giai toi khong c tiet lo hoi nhan bang li noi hay bang cach nao khac, va v bat c ly do g." Va triet 2, ngay ca thong dch vien cung phai gi b mat: "Thong dch vien, neu co, va tat ca moi ngi a biet c toi bang bat c cach nao, do viec thu toi, cung eu buoc phai gi b mat."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page