c Thanh Cha gap nhng th cat toc

cua Hoi Martino de Porres

 

c Thanh Cha gap nhng th cat toc cua Hoi Martino de Porres.

Van Yen, SJ

Vatican (Vat. 29-04-2019) - Luc 12 gi tra 29 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a gap 230 th lam toc va th tham my thuoc Hoi Martino de Porres. ay la hoi c thanh lap nam 1834 vi t cach la xa hoi tng tr va thc hien cac viec t thien nhan danh Thanh bon mang. Hoi hien dien tai nhieu vung tren khap nc Y.

Trong bai noi chuyen, c Thanh Cha chao mng nhng ngi th cat toc a hanh hng Roma, vieng mo cac tong o va gap ngi ke v thanh Phero.

c Thanh Cha nhac en i song cua thanh Martino, mot ngi con lai sinh tai Peru. Ngai ch c nhan vao dong a minh dong ba, roi tr thanh thay tr s. Ngai a chap nhan ieu kien nay khi song het sc khiem nhng va troi vt ve tnh yeu. Ngai danh het tam huyet cho ngi ngheo va ngi benh, lu tam cham soc sc khoe cho ho nh trc o ngai c hoc ve thuoc, roi sau o c hoc ve cat toc - giai phau, theo cach the thi o.

c Thanh Cha noi: "Hnh anh khiem ton va v ai cua thanh Martino de Porres, c c Giao hoang Phaolo VI, nam 1966, tuyen bo chon la ngi bao tr cho nghe cua anh ch em, giup anh ch em tiep tuc lam chng cho nhng gia tr Kito giao. Tren het, no thoi thuc anh ch em hanh nghe cua mnh theo cach thc Kito giao, c x vi khach mot cach t te va lch s, va luon danh cho ho nhng li noi tot ep va khch le, tranh cam do de noi hanh noi xau trong moi trng lam viec cua anh ch em. Moi ngi, khi lam viec chuyen mon ac thu cua mnh, can luon chnh trc va ong gop tch cc cho li ch chung cua xa hoi."

Cuoi cung c Thanh Cha chuc moi ngi va Hoi c ay Thanh Than, va ngai ban phep lanh cho ho.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page