Cha Gregory Boyle va Homeboy Industries,

trung tam tr giup tu nhan

 

Cha Gregory Boyle va Homeboy Industries, trung tam tr giup tu nhan.

Ngoc Yen

Vatican (Vat. 27-04-2019) - ieu thng xay en cho bat c ai lan au vao trang web cua Homeboy Industries la khong noi len li. Co rat nhieu cau chuyen cua nhng ngi nam va n, nhng ngi a tng tham gia vao cac bang ang a phng, nhng ngi a tng tu va bay gi ho ang lam chng cho viec bat au lai mot cuoc song mi.

Brandi Parham, mot ngi trong so ho ke tren trang web cua Homeboy Industries: "Cuoi cung toi cung c t do; o la mot cuoc au tranh ngay t au bi v, khi toi en ay, toi khong co s kien nhan. Nh ni nay ma toi a co lai nhng a con cua toi. Toi song v cac con va toi can phai lam ieu nay khong ch cho toi ma con cho chung". Cau chuyen nay va nhieu cau chuyen i thc khac c ke cho thay s thanh cong cua Homeboy Industries, mot thc te nay sinh va phat trien Los Angeles, California. Khu vc nay mot trong nhng ni b anh hng manh me do bao lc cua cac bang ang a phng. Trung tam mong muon mang lai hy vong cho cac thanh vien cua bang ang va nhng ngi a ri khoi nha tu ve mot cuoc song mi.

Cha Gregory Boyle, ngi sang lap trung tam, bat au cuoc phieu lu nay t hn ba mi nam trc khi cha c gi en giao x truyen giao Dolores, mot giao x Cong giao ngheo Los Angeles. Tai ay nhng ngi nghien ngap va man han tu c nhieu ngi coi la nguy hiem. Cha nhan thay ho can phai c giup va the la cha bat au bang viec to chc tiep on ho.

Ke t o, Homeboy Industries a tr thanh chng trnh can thiep ln chong lai cac bang ang, cai tao va tai hoa nhap xa hoi. Cha cho biet: "Moi nam chung toi on tiep hang ngan ngi i qua ca cua chung toi vi mong muon thay oi cuoc song cua ho". Ngi ta oc tren trang web cua Homeboy Industries cac dch vu c cung cap rat a dang: t chng trnh 18 thang cho cong viec va tai hoa nhap en xoa hnh xam. Nhng ieu quan trong nhat la khi ai o bc vao thc te nay, la c a vao mot cong ong cac moi quan he huynh e va ieu nay tao ra s khac biet, mang lai sc manh, thuc ay thay oi cuoc i.

Cha Gregory manh me noi: "Cac thanh vien cua bang ang tr ve vi s that can ban cua ho, o la ho a hien dien trong tam ch Thien Chua ngay t khi Ngai tao dng. Noi ve hanh trnh a thc hien, khong ch vi cac v khach cua Homeboy Industries ma trong xa hoi, Cha Gregory Boyle bnh luan: "Trong mi nam au tien, chung toi a nhan c nhng li e doa giet, tin nhan thu ghet, e doa anh bom va tat ca nhng ieu nay khong phai t cac thanh vien bang ang ma t nhng ngi a thu ghet chung toi v chung toi a giup nhng ngi la thanh vien cua ho. Bay gi ieu nay khong con xay ra. Khong ch co bao lc bang ang c giam bt ma cac hanh vi pha hoai cac thanh vien cung c giam".

Luc au, cha Gregory a thiet lap s hp tac vi mot so doanh nghiep Los Angeles e khuyen khch viec thue cac thanh nien nam n a tham gia vao cac chng trnh cua Homeboy Industries. Vi thi gian, no a tr thanh mot to chc phi li nhuan va cha bat au thanh lap cac doanh nghiep cua rieng mnh co kha nang tao viec lam cho cac tu nhan cua bang ang. Ngay nay co hang chuc cac hoat ong di thng hieu Homeboy Industries, trong o nhng ngi tham gia cac khoa hoc do to chc cung cap tm c viec lam: t tiem banh en phuc vu, t dch vu tai che vat lieu ien t en ca hang ban hang.

Y tng ma cha Gregory luon la ngi quang ba la ngay ca nhng ca nhan c coi la toi te nhat cung co the phat trien khi co c hoi th hai. "Chung toi ang kinh doanh c hoi th hai". Nam 2018 Homeboy Industries a chao on va cung cap dch vu cho gan bay nghn ngi.

Cho tng lai, cha Gregory hy vong co the m mot d an nha danh cho cac tu nhan, cac thanh vien bang ang sau khi man han tu co nhng ngi khong biet i au.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page