c Thanh Cha co vo cac giao x

giup ngi iec hoi nhap

 

c Thanh Cha co vo cac giao x giup ngi iec hoi nhap.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 26-04-2019) - c Thanh Cha khuyen khch Lien hiep cac Hoi ngi iec tai Italia no lc giup nhng ngi b khuyet tat nay hoi nhap vao i song xa hoi va ngai cung e cao kha nang lam tong o cua ngi iec.

c Thanh Cha bay to lap trng tren ay trong buoi tiep kien sang ngay 25 thang 4 nam 2019 danh cho Lien hiep cac Hoi ngi iec Italia mi c thanh lap ngay 23 thang 2 nam 2018, qui tu cac hiep hoi hoat ong t lau e thang tien an sinh cua nhng ngi iec va gia nh ho.

Ngi iec b thiet thoi va thanh kien

Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha ghi nhan rang nhieu ngi iec va gia nh ho thng phai chu nhng thanh kien, ke ca trong cac cong ong Kito. V the "cac thanh th va lang mac, ke ca cac giao x, vi nhng dch vu cua mnh, c keu goi ngay cang vt thang nhng hang rao ngan can s on nhan nhng tiem nang s hien dien tch cc cua anh ch em... Nh o ngi ta co the cai tien xa hoi va cong oan, cung nh cong hien cho nhng ngi iec mot cuoc song sung man, e y ti tat ca nhng kha canh cua cuoc song trong moi giai oan".

n goi cua ngi iec nh mon e tha sai

Ngo li vi nhng ngi iec hien dien tai buoi tiep kien, c Thanh Cha nhac nh ho ve n goi tr thanh mon e tha sai, do b tch ra toi a lanh nhan va tr nen thanh phan cua Dan Chua. Ngai noi: "Moi tn hu a chu phep ra, du chc nang cua ho the nao trong Giao Hoi va trnh o huan luyen cua ho trong c tin the nao i na, ho eu la chu the tch cc cua cong cuoc loan bao Tin Mng" (E.G. 120).

Mi goi ngi iec tham gia nhieu hn vao i song cong oan

Trong boi canh o, c Thanh Cha e cao tam quan trong cua nhng ngi iec trong so nhng tac nhan muc vu. Ngai noi: "Toi nong nhiet cau mong rang ca anh ch em, trong t cach ca nhan hoac hoi oan, co the tham gia ngay cang tron ven hn vao i song cua cac cong oan Giao Hoi cua anh ch em. Nh the anh ch em co the tai kham pha va lam cho nhng tai nang Chua ban cho anh ch em c sinh hoa ket qua phong phu, mu ch li cho cac gia nh va toan the Dan Chua". (Rei 25-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page