c Thanh Cha tiep 300 tham d vien

Hoi ngh Kinh Thanh Cong Giao

 

c Thanh Cha tiep 300 tham d vien Hoi ngh Kinh Thanh Cong Giao.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 26-04-2019) - c Thanh Cha Phanxico co vo cac nhan vien muc vu cua Giao Hoi hang say a Li Chua vao trong cuoc song cua cac tn hu, lam sao e Li Chua ngay cang tr thanh trong tam moi hoat ong cua Giao Hoi (E.G. 174).

Ngai ra li mi goi tren ay trong buoi tiep kien sang 26 thang 4 nam 2019 danh cho 300 tham d vien Hoi ngh quoc te do Lien hiep Kinh Thanh Cong Giao to chc ket thuc hom 26 thang 4 nam 2019 sau 4 ngay tien hanh tai Roma nhan dp ky niem 50 nam thanh lap. Hien dien trong buoi tiep kien cung co mot so Hong Y va Giam Muc.

Noi dung khoa hop

Trong nhng ngay hop, cac tham d vien a suy t ve hoat ong va thanh qua cua Lien hiep trong na the ky qua, ong thi nhan dien nhng thach o ang c e ra cho viec muc vu Kinh Thanh trong Giao Hoi va xac nh nhng muc tieu cung nh nhng u tien cho nhng nam ti ay.

Li Chua trong tam i song Giao Hoi

Len tieng trong buoi tiep kien, c Thanh Cha ac biet noi en tng quan gia Kinh Thanh va i song. Ngai noi: "Li Chua sinh ong va ban sc song.. Li Chua mang hi th cua Thien Chua vao the gii, phu vao trong tam hon sc nong cua Chua. Tat ca nhng ong gop nghien cu, cac bo sach c xuat ban ch nham phuc vu cho muc tieu ay.. Trong Giao Hoi, Li Chua la mot s thong truyen s song khong the thay the c. V the, cac bai giang gi mot vai tro c ban. Viec giang thuyet khong phai la mot viec thc hanh hung bien, va cang khong phai la mot tap hp nhng y niem khon ngoan cua con ngi.. Trai lai chnh s chia se cua Thanh Linh (1 Cr 2,4), cua Li Chua anh ong tam hon v giang thuyet e thong truyen sc nong cua Chua".

Tranh cam do loan bao chnh mnh

c Thanh Cha cung canh giac chong lai cam do ch loan bao chnh mnh, ch noi ve nhng nang ong cua chung ta, e roi khong thong truyen cho the gii s song. Ngai noi:

"Li Chua ban sc song cho moi tn hu, bang cach day ho t bo chnh mnh e loan bao Chua. Theo ngha o, Li Chua hanh ong nh mot gm sac ben, khi i vao chieu sau, phan nh cac t tng va tam tnh, a s that ra anh sang, gay thng tch e cha lanh (Dt 4,12; Gb 5,18). Li Chua lam cho song theo the thc phuc sinh: nh hat giong khi chet i mang lai s song, nh trai nho, qua may ep, mang lai ru, nh trai oliu mang lai dau sau khi b xay nat. Cung vay Li Chua lam cho sinh ong, bang cach tao nen nhng hong an manh me mang lai s song".

Kinh Thanh la "thuoc chung" chong khep kn

Trong y hng tren ay, c Thanh Cha khuyen khch cac tn hu hang say loan bao Li Chua va noi rang: "Kinh Thanh la thuoc chung hu hieu nhat chong lai thai o khep kn va t bao ton. Chnh Li Chua, ch khong phai li chung ta, a chung ta ra khoi trang thai trung tam, gn gi chung ta khoi s t man va hao thang, lien tuc keu goi chung ta ra khoi chnh mnh". (Rei 26-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page