Toa Thanh tai len an

nan ham hiep trong chien tranh

 

Toa Thanh tai len an nan ham hiep trong chien tranh.

G. Tran c Anh OP

New York (Vat. 25-04-2019) - ai dien Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc, c Tong Giam Muc Bernardito Auza, tai quyet liet len an te nan ham hiem trong chien tranh, ong thi benh vc quyen song cua nhng thai nhi, ket qua cua nhng vu ham hiep nh the.

c Tong Giam Muc Auza bay to lap trng tren ay trong bai tham luan hom 23 thang 4 nam 2019 tai khoa hop m cua Hoi ong bao an Lien Hiep Quoc ve e tai "Phu n, hoa bnh va an ninh: nan ham hiep trong chien cuoc".

Can cham dt im lang trc te nan ham hiep

V ai dien Toa Thanh tai len an nhng hanh vi tan bao, khong the chap nhan c do cac bang ang vo trang, nhng ten khung bo va ca nhng ngi thuoc cac quan oi chnh quy, va trong mot so trng hp, co ca nhng binh s c Lien Hiep Quoc phai ti e phuc vu chnh ngha cao thng hoa bnh va an ninh. c Tong Giam Muc Auza nhan manh rang "Can phai cham dt s im lang va tnh trang nhng ke pham cac toi ac nay ma khong b luat phap trng phat, va thay vao o la tinh than trach nhiem, cong ly va en bu".

Ngh quyet cua Lien Hiep Quoc

Cung ngay 23 thang 4 nam 2019, trong khoa hop, vi 13 phieu thuan va 2 phieu trang cua Nga va Trung Quoc, Hoi ong bao an Lien Hiep Quoc a thong qua ngh quyet so 1325 nham chong lai nan ham hiep nh mot vo kh chien tranh, mot tai ng van thng lan tran trong cac cuoc xung ot vo trang va nan nhan au tien la phu n va tre em.

Trong cuoc thao luan trc o, thoat au Hoa Ky chong lai d thao Ngh Quyet 1325 v trong o co ieu khoan noi ve viec "tr giup sc khoe sinh san" ngha la huy bo nhng bao thai ket qua cua ham hiep. Sau nhng tranh luan soi noi, ieu khoana tren ay b loai bo, cung vi phan noi ve viec thanh lap mot c cau mi e theo doi va to giac nhng toi ac chien tranh nh the, v My, Nga va Trung Quoc chong lai.

Van e pha cac bao thai ket qua ham hiep

Ve van e cac thai nhi ket qua cua ham hiep trong chien tranh, trong bai tham luan, c Tong Giam Muc Auza khang nh rang "Cac nhan quyen cua cac thai nhi ay phai c ton trong va bao am, nh bat ky thai nhi nao khac. Theo Toa Thanh, nhng sinh mang vo toi ay phai c on nhan, yeu thng, va khong b len an hoac phu nhan. Va cang khong the choi bo quyen song cua cac thai nhi ay".

Toa thanh benh vc quyen song

c Tong Giam Muc Auza ket luan bai phat bieu vi li cau mong s quan tam do cuoc thao luan nay tai Lien Hiep Quoc ve tham trang ham hiep co the giup nhng ngi song sot va cac nan nhan tm c s cha lanh va hy vong, va giup thiet lap nhng c cau vng chac hn, e a nhng ke pham cac th toi ac nay ra trc cong ly". (Rei 25-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page