Thong iep Phuc sinh Urbi et Orbi 2019

cua c Thanh Cha Phanxico

 

Thong iep Phuc sinh Urbi et Orbi 2019 cua c Thanh Cha Phanxico.

J.B. ang Minh An dch

Vatican (VietCatholic News 21-04-2019) - Luc 10h15 sang Chua Nhat 21 thang T nam 2019, c Thanh Cha a c hanh thanh le Phuc sinh tai quang trng Thanh Phero. Sau o, luc 12h c Thanh Cha a co mat tai bao ln chnh cua en Th Thanh Phero e oc thong iep Phuc sinh Urbi et Orbi - gi dan thanh Roma va toan the gii.

Toan van thong iep cua ngai nh sau:

 

Anh ch em than men, chuc mng le Phuc sinh!

May yeu hay Internet cham xin nhan vao nut Play ben di ay

Hom nay Giao Hoi canh tan viec loan bao a c thc hien bi cac mon e au tien: "Chua Giesu a song lai!" Va moi mieng li va con tim vang vong li mi chuc tung ca khen: "Alleluia, Alleluia!" Vao buoi sang nay cua le Phuc Sinh, von la s tre trung bat diet cua Giao Hoi va cua toan the nhan loai, toi muon ngo li vi moi mot ngi trong anh ch em bang nhng li m au cua Tong huan gan ay cua toi danh cach rieng cho nhng ngi tre:

"Chua Kito ang song! Ngi la niem hy vong cua chung ta, va mot cach tuyet vi, Ngi mang s tre trung en vi the gii cua chung ta. Thanh th, nhng li au tien ma toi muon noi vi moi Kito hu tre la nhng li nay: Chua Kito ang song va Ngi muon cac ban song! Ngi trong cac ban, Ngi ben cac ban va Ngi khong bao gi bo ri cac ban. Bat ke cac ban co lang thang xa en au i na, Ngi, la ang Phuc sinh, luon o. Ngi keu goi cac ban va Ngi ch cac ban quay lai vi Ngi va bat au lai t au. Khi cac ban cam thay mnh gia i v buon sau, oan gian hoac s hai, nghi ng hay that bai, Ngi van luon o e phuc hoi sc manh va hy vong cua cac ban." (Christus Vivit, 1-2).

Anh ch em than men, thong iep nay cung c gi en moi ngi tren the gii. S song lai cua Chua Kito la nguyen tac cho cuoc song mi oi vi moi ngi nam n, v s oi mi thc s luon bat au t trai tim, t lng tam. Tuy nhien, Le Phuc sinh cung la khi au cua mot the gii mi, thoat khoi canh no le cua toi loi va s chet: mot the gii cuoi cung m ra vi Nc Thien Chua, mot Vng quoc cua tnh yeu, hoa bnh va tnh huynh e.

Chua Kito van song va Ngai van vi chung ta. Khi song lai [t trong ke chet], Chua cho chung ta thay anh sang cua thien nhan Ngai, va Ngai khong bo ri tat ca nhng ngi trai qua gian truan, au n va buon phien. Xin Chua, ang Hang Song, la niem hy vong cho ngi dan Syria yeu dau, la nan nhan cua mot cuoc xung ot ang dien ra ma chung ta co nguy c tr nen cam chu va tham ch la th hn bao gi. Trai lai, bay gi phai la thi khac cho mot cam ket c oi mi e tm ra mot giai phap chnh tr co the ap ng c nhng hy vong chnh ang cua moi ngi ve t do, hoa bnh va cong ly, mot giai phap chnh tr co the ng au vi cuoc khung hoang nhan ao va tao ieu kien cho s tr ve an toan cua nhng ngi vo gia c, cung vi tat ca nhng ngi a lanh nan cac nc lang gieng, ac biet la Li Bang va Jordan.

Le Phuc sinh khien chung ta phai dan mat vao Trung ong, ni tan nat bi s chia re va cang thang lien tuc. Cau mong cho cac Kito hu trong vung biet kien nhan ben o trong viec lam chng cho Chua Phuc sinh va cho chien thang cua s song tren cai chet. Toi ngh ac biet en ngi dan Yemen, ac biet la cac tre em, a kiet sc v oi khat va chien tranh. Cau mong cho anh sang Phuc sinh soi sang cho tat ca cac nha lanh ao chnh phu va cac dan toc Trung ong, bat au vi ngi Israel va ngi Palestine, va thuc ay ho giam bt nhng au kho to ln nh the; va theo uoi mot tng lai hoa bnh va on nh.

Cau mong cho xung ot va o mau cham dt Libya, ni nhng ngi vo phng t ve mot lan na phai thiet mang trong nhng tuan gan ay va nhieu gia nh a b buoc phai bo nha ca ra i. Toi keu goi cac ben lien quan la chon oi thoai hn la vu lc va tranh m lai cac vet thng gay ra do mot thap ky xung ot va bat on chnh tr.

Cau xin Chua Kito Hang Song ban bnh an cua Ngi cho toan bo luc a Phi chau than yeu, van ay ray nhng cang thang xa hoi, xung ot va oi khi co ca nhng hnh thc cc oan bao lc e lai s bat an, huy diet va chet choc, ac biet la Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria va Cameroon. Toi cung ngh en Sudan, hien ang trai qua mot khoanh khac bat on chnh tr; toi hy vong rang tat ca cac tieng noi se c lang nghe, va moi ngi se lam viec e cho phep at nc nay tm thay t do, phat trien va hanh phuc ma no a khao khat t lau.

Cau xin Chua Phuc sinh ong hanh vi nhng no lc cua chnh quyen dan s va ton giao Nam Sudan, la nhng ngi a c nang bi nhng thanh qua trong khoa tnh tam c to chc vai ngay trc tai ay tai Vatican. Xin cho mot trang mi co the c m ra trong lch s cua at nc nay, trong o tat ca cac thanh phan chnh tr, xa hoi va ton giao tch cc cam ket theo uoi thien ch chung va hoa giai dan toc.

Cau mong sao cho le Phuc sinh nay mang lai niem ui an cho ngi dan cac khu vc pha ong Ukraine, la nhng ngi phai chu ng cuoc xung ot van ang tiep dien. Xin Chua khuyen khch cac sang kien vien tr nhan ao, cung nh cac sang kien nham theo uoi mot nen hoa bnh lau dai.

Cau xin cho niem vui phuc sinh o tran ay con tim cua nhng ai luc a My chau ang phai trai qua nhng anh hng cua cac tnh huong chnh tr va kinh te kho khan. Toi ngh ac biet en ngi dan Venezuela, en tat ca nhng ai ang thieu thon cac ieu kien toi thieu e co mot cuoc song ung pham gia va an toan do mot cuoc khung hoang keo dai va cang ngay cang xau i. Xin Chua ban cho tat ca nhng ngi co trach nhiem chnh tr co the lam viec e cham dt nhng bat cong xa hoi, lam dung va cac hanh vi bao lc, ong thi thc hien cac bc cu the can thiet e han gan nhng chia re va cung cap cho dan chung s giup ma ho can.

Xin Chua Phuc sinh chieu doi anh sang cua Ngi tren nhng no lc Nicaragua hau tm ra cang nhanh cang tot mot giai phap hoa bnh da tren thng thao v li ch cua toan bo ngi dan Nicaragua.

Trc qua nhieu nhng au kho trong thi ai chung ta, cau mong sao cho Chua cua s song ng phai chng kien chung ta lanh lung va th . Xin Chua bien chung ta thanh nhng ngi kien tao cac cay cau, ch khong phai nhng bc tng. Xin ang ban bnh an cua Ngi cho chung ta cham dt tieng gam vu kh, ca trong cac khu vc xung ot va trong cac thanh pho cua chung ta, va truyen cam hng cho cac nha lanh ao cua cac quoc gia biet lam viec e cham dt cuoc chay ua vu trang va s lan rong tai hai cua vu kh, ac biet la trong cac nc tien tien ve kinh te. Nguyen xin Chua Kito Phuc sinh, ang m tung nhng canh ca mo, m rong tam hon chung ta trc nhng nhu cau cua nhng ngi chu thiet thoi, de b ton thng, ngi ngheo, ngi that nghiep, b gat ra ngoai le va tat ca nhng ai ang go ca nha chung ta e tm kiem cm banh, ni nng ta va s cong nhan pham gia cua ho.

Anh ch em than men, Chua Kito van song! Ngi la niem hy vong va tuoi tre cho moi ngi chung ta va cho toan the gii. Cau xin cho chung ta co the e mnh c Chua oi mi! Chuc mng le Phuc sinh!

Sau khi ban phep lanh toan xa cho cac tn hu, c Thanh Cha mot lan na chuc mng Phuc sinh cac tn hu en t cac ni tren nc Y va t cac quoc gia khac, cung nh nhng ngi ang theo doi dien bien nay qua cac ai phat thanh, truyen hnh va cac phng tien truyen thong khac.

Anh ch em than men,

Toi rat buon khi va biet tin ve cac cuoc tan cong nghiem trong, dien ra ung ngay hom nay, ngay le Phuc sinh, a mang en tang toc va au kho cho mot so nha th va nhng ni gap g khac Sri Lanka. Toi muon the hien s gan gui tru men cua mnh vi cong ong Kito giao, b anh hng khi ang hop nhau trong li cau nguyen, va cho tat ca cac nan nhan cua bao lc tan bao nay. Toi pho dang cho Chua tat ca nhng ngi a thiet mang mot cach bi tham va toi cau nguyen cho nhng ngi b thng va tat ca nhng ngi au kho v s kien bi at nay.

Toi lap lai li chuc mng le Phuc sinh en tat ca cac ban, t Y va t nhieu quoc gia khac nhau, cung nh cho nhng ai ang hiep nhat vi chung ta thong qua truyen hnh, ai phat thanh va cac phng tien truyen thong khac. Ve mat nay, toi vui mng nh lai rang bay mi nam trc, vao le Phuc sinh nam 1949, mot v Giao hoang a phat bieu lan au tien tren truyen hnh. c Pius th XII a noi chuyen vi khan gia truyen hnh Phap, va ch ra rang oi mat cua ngi ke v Thanh Phero va cac tn hu co the c nhn thay thong qua mot phng tien truyen thong mi. Le ky niem nay cho toi c hoi khuyen khch cac cong ong Kito giao s dung tat ca cac cong cu ma cong nghe tao ra e thong bao tin mng ve Chua Kito phuc sinh.

c soi sang bi anh sang Phuc sinh, chung ta mang theo hng thm cua Chua Kito phuc sinh en nhng co n, au kho, sau buon cua qua nhieu anh em cua chung ta, bang cach lat sang mot ben hon a th . Tren quang trng nay, niem vui cua s phuc sinh c tng trng bi nhng bong hoa, ma nam nay cung en t Ha Lan, trong khi nhng bong hoa trong en Th Thanh Phero en t Slovenia. Toi ac biet cam n cac nha tai tr v nhng cong hien ep e nay.

Xin ng quen cau nguyen cho toi. Cau chuc mot ba an Phuc Sinh ngon mieng va tam biet!

(Source: Libreria Editrice Vaticana URBI ET ORBI MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS EASTER 2019 Central loggia of the Vatican Basilica Easter, 21 April 2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page