c Thanh Cha chu s

ang Thanh Gia trong the

Th Sau Tuan Thanh

 

c Thanh Cha chu s ang Thanh Gia trong the Th Sau Tuan Thanh.

G. Tran c Anh OP


c Thanh Cha chu s ang Thanh Gia trong the Th Sau Tuan Thanh 2019.


Roma (Vat. 20-04-2019) - Luc 9 gi 15 phut toi th Sau Tuan Thanh, 19 thang 4 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi i ang Thanh Gia trong the tai hy trng Colosseo Roma, trc s tham d cua hn 15 ngan tn hu, tay cam ngon nen sang.

Nghi thc nay c hang trieu tn hu tren the gii tham d qua cac phng tien truyen thong.

Chu e cac bai suy niem

14 bai suy niem chang ang Thanh Gia nam 2019 c c Thanh Cha uy thac cho n tu Eugenia Bonetti soan. Ch nam nay 80 tuoi (1939) thuoc dong Tha sai c Me An Ui, chu tch Hiep hoi "Khong con la no le na" (Slaves no more), vi chu ch chong nan buon ngi. N tu Bonetti tng la tha sai tai Kenya ben Phi chau trong 24 nam tri, roi tr ve Roma hoat ong trong nhieu s vu khac, ac biet tai Hiep hoi cac Be tren thng cap cac dong n Italia, ac biet dan than trong cac hoat ong cu giup cac nan nhan cua nan buon ngi. Cac bai suy niem cua ch mang ta e "Cung vi Chua Kito va cac phu n tren con ng thap gia", phan anh tham trang cua nhng ngi ang chu te nan nay trong the gii ngay nay, cung nh con ng gian kho cua nhieu ngi di dan va t nan khong tm c ni tiep on.

Nhng ngi vac Thanh Gia

c Tong Giam Muc Angelo De Donatis, Giam quan giao phan Roma, a vac Thanh Gia chang au tien va chang th 14 cua ang Thanh Gia. Cac chang con lai c nhieu tn hu khac vac tiep, trong o co 4 gia nh Italia, 2 n tu dong Pallotine ngi Brazil va An o, va mot so n tu khac dan than trong viec chong nan buon ngi, 4 ai dien cua to chc Unitalsi chuyen giup cac benh nhan va ngi khuyet tat hanh hng, 2 tu s dong Phanxico tai Thanh a vac thanh gia chang th 13.

Li nguyen ket thuc cua c Thanh Cha

Trong li nguyen dai luc 10 gi ri toi, thay bai huan du vao cuoi buoi i ang Thanh Gia, c Thanh Cha cau xin Chua Giesu khi len niem hy vong phuc sinh ni tat ca cac tn hu va chien thang chung ket chong lai moi s ac va chet choc. Ngai tha:

"Lay Chua Giesu, xin giup chung con thay ni Thanh Gia cua Chua tat ca cac thap gia cua the gii;

- nhng ngi oi cm banh va tnh thng, nhng ngi co n va b bo ri, tham ch do chnh con cai va ho hang, thap gia cua nhng ngi khao khat cong ly va hoa bnh;

- nhng ngi khong c niem an ui cua c tin, nhng ngi gia le let di sc nang cua tuoi tac va co n, nhng ngi di dan thay cac canh ca b khep kn v s hai, v nhng "con tim boc thep" v nhng tnh toan chnh tr;

- thap gia cua nhng tre em b thng ton trong s th ngay trong trang, thap gia cua nhan loai lang thang trong tam toi bap benh va trong toi tam cua th van hoa nhat thi;

- thap gia cua nhng gia nh tan v v phan boi, v nhng cam do cua ac than hoac s nhe da sat nhan va ch ky;

- thap gia cua nhng ngi thanh hien khong ngng tm cach vac Thanh Gia cua Chua trong the gii va ho cam thay b t khc, che nhao va ha nhuc, thap gia cua nhng ngi thanh hien khac, tren ng i, a quen mat moi tnh au cua ho vi Chua;

- thap gia cua nhng ngi con tin tng ni Chua va tm cach song theo Li Chua, nhng b gat ra ngoai le, b loai bo, tham ch do nhng ngi than va nhng ngi ong la cua ho;

- thap gia cua nhng yeu uoi, gia hnh, phan boi, toi loi va bao nhieu li that ha cua chung con, thap gia cua Giao Hoi Chua, trung thanh vi Tin Mng cua Chua, vat va mang tnh thng cua Chua ni ca nhng ngi a c ra toi;

- thap gia cua Giao Hoi, Hien the cua Chua, ang cam thay lien tuc b tan cong t ben trong va ben ngoai;

- thap gia cua can nha chung cua chung con, ang kho heo nghiem trong trc nhng cap mat chung con ch ky va b mu quang v ham ho va quyen lc.

"Lay Chua Giesu, xin khi day ni chung con niem hy vong phuc sinh va chien thang chung ket cua Chua tren moi s ac va chet choc". Amen. (Rei 20-4-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page